Finante si Banci an II


Test Autoevaluare: management financiar bancar Campulung - Sem 1 - 2009-2010 (485)
Test adaugat de :martel63

1 ) (27 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Printre indicatorii de analiza a bonitatii imprumutatilor se numara:
    A. lichiditatea, solvabilitatea, gradul de indatorare
    B. trezoreria neta
    C. necesarul de fond de rulment
    D. cifra de afaceri
    E. rezultatul exercitiului
 • a. A+C+D
 • b. A+B
 • c. A+B+C+D+E
2 ) (18 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Principalele avantaje ale cumparatorului in cazul contractului forward pe cursul de
schimb sunt:
    A. obtinerea unui castig neconditionat
    B. protejarea impotriva cresterii ratei de schimb pentru valuta de referinta
    C. protejarea impotriva reducerii in viitor a ratei de schimb pentru valuta de referinta
    D. fructificarea marjei pozitive prognozate
    E. accesul la piata valutara interbancara
 • a. A+B+C+D+E
 • b. A+C
 • c. B+C
3 ) (66 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    La evaluarea riscului de credit, banca trebuie sa ia in considerare urmatoarele
aspecte:
    A. performanta financiara curenta si previzionata a contrapartidelor
    B. capacitatea de executie a garantiilor
    C. capacitatea de punere in aplicare a angajamentelor contractuale
    D. volumul provizioanelor pe care trebuie sa le constituie
    E. moneda in care acorda creditul
 • a. A+B+C
 • b. A+C+E
 • c. A+E
4 ) (50 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta:
    A. o metoda universala de planificare
    B. forma sintetica de planificare a profitului
    C. mijloc de monitorizare a activitatii bancare
    D. document necesar urmaririi permanente a prevederilor inscrise
    E. document de evidenta contabila
 • a. A+B+D
 • b. A+D+E
 • c. A+B+C+D+E
5 ) (68 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Sistemul de monitorizare a riscului de credit trebuie sa cuprinda:
    A. evaluarea gradului de acoperire cu garantii a expunerii in raport cu situatia curenta
    a contrapartidei
    B. intelegerea situatiei curente a contrapartidei
    C. determinarea permanenta a cotei de piata in sectorul economic creditat
    D. actualizarea permanenta a dosarului de credit si obtinerea informatiilor financiare curente
    E. urmarirea destinatiei creditului
 • a. A+B+D+E
 • b. A+B+C
 • c. A+C
6 ) (6 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Functiile Bancii Centrale sunt:
    A. pastreaza tezaurul statului si acorda imprumuturi statului
    B. stabileste caracteristicile produselor bancare oferite populatiei
    C. elaboreaza si aplica politica monetara a statului
    D. emite bancnotele statului respectiv
    E. acorda consultanta agentilor economici
 • a. A+C+D
 • b. B+D+E
 • c. A+B
7 ) (69 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Riscuri aditionale riscului de credit sunt:
    A. riscul de piata
    B. riscul de tara
    C. riscul de transfer
    D. riscul operational
    E. riscul semnificativ
 • a. B+C
 • b. A+B+C
 • c. A+E
8 ) (57 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Printre tehnicile de reducere/diminuare a riscului de credit se numara:
    A. cash sub forma depozitelor constituite la alte banci
    B. titluri de valoare cu rating minim “B-“ emise de entitatile din categoria suverana
    C. garantii de la banci, firme de valori mobiliare si titluri de valoare emise de agentii
    economici cu rating minim “BBB-“
    D. actiuni de prima calitate, aur etc.
    E. depozite la termen constituite la banca centrala
 • a. A+B+D+E
 • b. A+B+C+D
 • c. A+E
9 ) (58 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Riscul/probabilitatea de neplata se refera la aparitia unuia dintre evenimentele:
    A. neplata datoriilor in termen de 30 de zile de la data scadentei
    B. debitorul a fost declarat in faliment sau in alte proceduri juridice la solicitarea
    creditorilor sai
    C. debitorul are restante fata de banca mai mari de 90 de zile
    D. preluarea obligatiilor de plata de catre un tert
    E. debitorul are restante fata de banca mai mici de 90 de zile
 • a. A+B+C+D
 • b. B+C
 • c. A+B+C+D+E
10 ) (14 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Caracteristicile depozitelor la termen sunt:
    A. pot fi constituite in lei sau valuta
    B. sunt purtatoare de dobanda fixa pe intreaga peioada de valabilitate
    C. retragerea sumei inainte de data scadentei nu afecteaza dobanda la termen acordata
    D. sunt destinate exclusiv persoanelor fizice
    E. au diferite forme de prezentare, cu caracteristici specifice
 • a. A+B
 • b. A+E
 • c. B+C+D+E
11 ) (20 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Creditele pe termen scurt includ:
    A. creditele pe descoperit de cont
    B. creditele de scont
    C. creditele ipotecare
    D. creditele pentru activitatea de leasing
    E. creditele pe documente de plata aflate in curs de incasare
 • a. A+B+C+D+E
 • b. A+C+D+E
 • c. A+B+E
12 ) (100 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre afirmatiile de mai jos este adevarata:
    A. rentabilitatea capitalului propriu (ROE) este egala cu produsul dintre rentabilitatea
    activelor (ROA) si multiplicarea capitalului (L)
    B. productivitatea muncii reprezinta raportul dintre activele productive si total
    personal
    C. rata rentabilitatii economice este egala cu produsul dintre rata profitului net si rata
    utilizarii activelor
    D. costul activitatii reprezinta raportul dintre cifra de afaceri si total venituri
    E. rata utilizarii activelor reprezinta raportul dintre cifra de afaceri si total active
 • a. A+C
 • b. C+D+E
 • c. A+B+C+D+E
13 ) (89 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Riscul de lichiditate se poate manifeta sub forma:
    A. riscului de conversie
    B. riscului de neplata a depozitelor la termen
    C. imposibilitatii de plasare a resurselor atrase
    D. riscul de lichiditate imediata
    E. practicarii unor costuri ridicate pentru resursele atrase
 • a. A+B+C+D+E
 • b. A+D
 • c. D+E
14 ) (19 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Masurile bancilor comerciale pentru diminuarea riscului de curs valutar includ:
    A. adaptarea in timp real a cursurilor de schimb practicate de banci in relatia cu
    clientela
    B. limite de lucru aferente fiecarui arbitrajist
    C. urmarirea pozitiilor speculative deschise in cadrul zilei
    D. cumpararea de valuta in nume propriu in limita unui plafon prestabilit
    E. constituirea unui fond de rezerva in valuta la banca centrala
 • a. A+B
 • b. B+C+D+E
 • c. A+C+D+E
15 ) (34 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Pragul de rentabilitate al unui proiect de investitie reprezinta:
 • a. volumul iesirilor de lichiditati pentru investitii ale agentului economic intr-o perioada de timp
 • b. costul exprimat in resurse nationale pentru a obtine sau economisi o unitate de valuta
 • c. nivelul minim de incarcare a capacitatii de productie, la care costurile pentru functionarea proiectului sunt egale cu veniturile generate de acesta
 • d. volumul iesirilor de lichiditati pentru unitatea de investitie
 • e. capacitatea unei investitii de a asigura profit intr-o anumita perioada de timp, fata de totalitatea cheltuielilor efectuate

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: