Finante si Banci an II


Test Autoevaluare: management financiar bancar Campulung - Sem 1 - 2009-2010 (485)
Test adaugat de :martel63

1 ) (73 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    In administrarea lichiditatii, politica bancii trebuie sa cuprinda:
    A. componenta activelor si pasivelor si a elementelor de activ si pasiv din afara
    bilantului
    B. lichiditatea activelor si capacitatea acestora de a fi tranzactionate pe piata
    C. modul de administrare a lichiditatii pe principalele valute cu care opereaza
    D. orientarea catre piete alternative
    E. metode de calcul a dobanzilor principlelor valute tranzactionate
 • a. A+B+C
 • b. A+D+E
 • c. B+D+E
2 ) (11 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Operatiunile de activ ale bancilor comerciale includ:
    A. creante (restante indoielnice, atasate)
    B. credite acordate clientelei persoane fizice
    C. cont curent la banca centrala
    D. valori primite in pensiune
    E. conturi de corespondent la alte banci
 • a. A+B+C+D+E
 • b. A+B
 • c. C+D+E
3 ) (25 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Trezoreria negativa cuprinde:
    A. datoriile financiare cu scadenta mai mare de 1 an (partea de pana la 1 an)
    B. datoriile financiare mai mici de 1 an
    C. datoriile curente cu scadenta mai mica de 1 an
    D. stocurile nevalorificabile
    E. provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
 • a. A+B
 • b. A+B+C
 • c. A+C+E
4 ) (100 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre afirmatiile de mai jos este adevarata:
    A. rentabilitatea capitalului propriu (ROE) este egala cu produsul dintre rentabilitatea
    activelor (ROA) si multiplicarea capitalului (L)
    B. productivitatea muncii reprezinta raportul dintre activele productive si total
    personal
    C. rata rentabilitatii economice este egala cu produsul dintre rata profitului net si rata
    utilizarii activelor
    D. costul activitatii reprezinta raportul dintre cifra de afaceri si total venituri
    E. rata utilizarii activelor reprezinta raportul dintre cifra de afaceri si total active
 • a. A+C
 • b. C+D+E
 • c. A+B+C+D+E
5 ) (2 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Tratatul de la Maastricht a generat urmatoarele principii si criterii de convergenta:
    A. trecerea de la uniunea economica la uniunea economica si monetara prin crearea
    unei monede unice europene
    B. plasarea in centrul sistemului monetar international a dolarului american
    C. indeplinirea criteriilor de convergenta politica a statelor membre ale Uniunii
    Europene
    D. politica comuna a tarilor membre in domeniul financiar si monetar
    E. practicarea unei dobanzi unice pe termen lung
 • a. A+B
 • b. B+D
 • c. A+D
6 ) (3 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Globalizarea pietei financiare se realizeaza
    A. geografic
    B. la nivelul Uniunii Europene
    C. structural
    D. fara piedici
    E. in functie de vointa fiecarei tari.
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. B+E
7 ) (33 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca facturile externe, in cazul factoringului
de export sunt:
    A. riscul de neplata al debitorilor externi sa fie acoperite de o societate internationala
    de factoring
    B. sa fie emise in limba romana
    C. contractul comercial de export sa aiba prevazuta o modalitate de plata asiguratorie
    D. sa aiba prevazut comisionul de factoring
    E. sa existe asigurarea Eximbank impotriva riscului de tara si a celui de neplata al
    debitorului extern
 • a. A+C+E
 • b. A+B
 • c. A+D+E
8 ) (7 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Functiile Bancii Nationale a Romaniei sunt:
    A. acorda imprumuturi persoanelor fizice si juridice din Romania
    B. unica institutie autorizata sa emita insemne monetare in Romania
    C. supravegheaza si reglementeaza sistemul de plati din Romania
    D. autorizeaza si supravegheaza activitatea institutiilor de credit in Romania
    E. atrage resurse de la agentii economici
 • a. A+C+D
 • b. B+C+D
 • c. A+B+E
9 ) (88 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Analiza de tip Gap vizeaza:
    A. evidentierea decalajului dintre active si pasive grupate pe intervale de timp
    B. identificarea pericolelor din necorelarea corespunzatoare a maturitatii
    C. dobanda incasata diminuata cu dobanda platita si raportata la diferenta dintre
    active si pasive
    D. gradul de dezvoltare a pietelor financiare
    E. evidentierea proportiei in care depozitele atrase au fost plasate
 • a. A+B
 • b. C+D+E
 • c. A+E
10 ) (63 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Responsabilitatile conducatorilor bancii in administrarea riscurilor semnificative
includ:
    A. asigurarea unui personal calificat, cu experienta
    B. mentinerea unor sisteme corespunzatoare de raportare a aspectelor legate de risc
    C. aproba si reconsidera profilul de risc al bancii
    D. aproba politicile privind administrarea riscurilor semnificative
    E. mentinerea limitelor corespunzatoare privind expunerea la riscuri
 • a. A+B+E
 • b. A+B+D+E
 • c. A+B+C+D+E
11 ) (17 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Operatiunile specifice pietei valutare interbancare privesc urmatoarele:
    A. operatiuni de atragere/plasare de depozite la vedere/la termen in moneda
    nationala
    B. operatiuni la vedere si la termen cu banci partenere
    C. operatiuni de tranzactionate a titlurilor de stat
    D. operatiuni la termen cu clientela
    E. operatiuni la vedere cu clientela
 • a. A+B+C+D
 • b. B+D
 • c. A+C+E
12 ) (34 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Pragul de rentabilitate al unui proiect de investitie reprezinta:
 • a. volumul iesirilor de lichiditati pentru investitii ale agentului economic intr-o perioada de timp
 • b. costul exprimat in resurse nationale pentru a obtine sau economisi o unitate de valuta
 • c. nivelul minim de incarcare a capacitatii de productie, la care costurile pentru functionarea proiectului sunt egale cu veniturile generate de acesta
 • d. volumul iesirilor de lichiditati pentru unitatea de investitie
 • e. capacitatea unei investitii de a asigura profit intr-o anumita perioada de timp, fata de totalitatea cheltuielilor efectuate
13 ) (50 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta:
    A. o metoda universala de planificare
    B. forma sintetica de planificare a profitului
    C. mijloc de monitorizare a activitatii bancare
    D. document necesar urmaririi permanente a prevederilor inscrise
    E. document de evidenta contabila
 • a. A+B+D
 • b. A+D+E
 • c. A+B+C+D+E
14 ) (35 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In vederea obtinerii unui credit ipotecar sunt necesare urmatoarele documente:
    A. raportul de evaluare a devizului estimativ intocmit de o antrepriza de constructii
    B. declaratie privind litigiile cu tertii
    C. extras din actele constitutive din care sa rezulte destinatia creditelor ipotecare
    D. extrasul de cont al contului curent
    E. dovada constituirii unei garantii in favoarea bancii
 • a. A+B+C
 • b. A+C
 • c. A+D+E
15 ) (76 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Activitatile de control in banca, includ:
    A. analize la nivelul Consiliului de administratie si al conducatorilor
    B. monitorizarea permanenta a tuturor tranzactiilor derulate prin banca
    C. analize operative, la nivelul compartimentelor si sediilor secundare ale bancii
    D. aprobari si autorizari, in cazul operatiunilor bancare ce depasesc anumite limite
    E. verificari si reconcilieri
 • a. A+C+D+E
 • b. A+B+E
 • c. A+B+C+D+E

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: