Finante si Banci an II


Test Autoevaluare: asigurari si reasigurari - Sem 2 - 2009-2010 (578)
Test adaugat de :martel63

1 ) (3 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Retrocedarea sau retrocesiunea este contractul prin care reasiguratorul cedeaza o parte din prima,
din risc si din cuantumul despagubirilor, societatii de asigurare sau reasigurare.
 • Adevarat Fals
2 ) (145 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   Clubul armatorilor acopera riscurile care nu sunt acoperite de societatile de asigurare, astfel
    1 lipsuri si avarii constatate la descarcarea marfurilor de pe nava
    2 contributia marfii la avaria comuna , atunci cand aceasta nu s-a putut incasa de la proprietarii
    marfurilor
    3 amenzi aplicate navei pentru incalcarea legilor vamale
    4 daune cauzate obiectelor si instalatiilor portuare fixe sau plutitoare
    5 cheltuieli pentru ridicarea epavei si care intra in obligatia armatorului
    6 cheltuieli de carantina
    7 fransizele avariilor particulare ramase in sarcina armatorului
    8 contaminarea marfurilor
    9 accidente de munca, spitalizare, decese si funeralii
    10 scufundarea navei datorita fortei majore.
    11 cheltuieli de transport.
 • 1. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11
 • 2. 1+2+3+4+5+6+7+8+9
 • 3. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
3 ) (68 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   Contractul de asigurare poate fi sub forma
    1 politei de asigurare la asigurarile de persoane si unele tipuri de asigurari de bunuri
    2 certificatului de asigurare la asigurarile de bunuri in general sau de raspundere civila
    3 contractului de asigurare intre absenti, care se realizeaza prin intermediari (brokeri)
    4 contractului tip de asigurare.
 • 1. 1+4
 • 2. 2+3+4
 • 3. 1+2+3
 • 4. 3+4
 • 5. 1+2+3+4
4 ) (72 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   Anularea contractului de asigurare presupune
    1 contractul de asigurare a fost incheiat fara respectarea conditiilor esentiale de valabilitate
    2 anularea opereaza si pentru trecut , nu numai pentru viitor
    3 anularea opereaza numai pentru trecut.
 • 1. 3
 • 2. 1+2+3
 • 3. 1+2
 • 4. 1+3
 • 5. 2+3
5 ) (35 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   Riscul acoperit prin asigurare trebuie sa indeplineasca conditiile:
    1 obiectul asigurat sa fie real
    2 asigurarea sa fie convenabila si eficienta pentru asigurati
    3 cauza asigurarii sa fie licita ( sa nu contravina ordinii publice )
    4 producerea evenimentului sa fie posibila si reala
    5 producerea evenimentului sa fie o urmare a hazardului
    6 aparitia fenomenului sa se produca cu o anumita frecventa
    7 fenomenul sa fie evaluabil, cuantificabil
 • 1. 1+7
 • 2. 1+3+4+5+7
 • 3. 1+2+3+4+5+6+7
 • 4. 3+4+5+6
6 ) (154 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   Un grup de 3 persoane in varsta de 35, 40 si 45 de ani, incheie o asigurare de supravietuire pe 10
    ani, pentru suma de 400.000 u.m. daca cel putin un membru al grupului va fi in viata.
    Sa se calculeze prima neta unica aferenta asigurarii, daca procentul anual este de 18%.
    Se cunosc numerele de comutatie l 35 = 94409 l40 = 92919 l45 = 90638 l50 = 87399 l55 =
    82858.
    Prima neta unica este
    1 93854.515 u.m.
    2 76383.956 u.m.
    3 102319.122 u.m.
    4 75118.325 u.m.
 • 1. 1
 • 2. 2
 • 3. 4
 • 4. 3
7 ) (127 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   Pentru creditele de consum se utilizeaza urmatoarele tipuri de credite
    1 polita de tranzactie ( tip T )
    2 polita de import-export (tip I-E)
    3 polita de flux continuu de afaceri (tip F)
    4 polita pe cifra de afaceri (tip C).
 • 1. 1
 • 2. 1+2+3+4
 • 3. 1+3+4
 • 4. 1+2+3
8 ) (153 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Sa se determine gradul de stabilitate financiara a unei societati de asigurare daca
    n = 300 - numarul de bunuri asigurate
    s = 15000 u.m. - suma asigurabila a unui bun
    q = 2% - cota de prima.
    S-a obtinut
    1 K = 4.9
    2 K = 3.6
    3 K = 6.2.
 • 1. 1
 • 2. 2
 • 3. 3
 • 4. nici un raspuns
9 ) (160 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   O persoana in varsta de 40 de ani incheie o asigurare de deces valabila in urmatorii 15 ani, prin
    care minorii sai urmeaza sa incaseze la decesul sau (daca este cazul), suma S in euro.
    Stiind ca asiguratul achita prima neta unica P = 10000 euro si cunoscand numerele de comutatie
    D40 = 23468.8 D55 = 12491.5 N40 = 451339 M40 = 8205.1 M55 = 6336.3
    sa se calculeze suma pe care o vor primii minorii la decesul asiguratului.
    Suma primita va fi
    1 263607 euro
    2 76315 euro
    3 320.7 euro
    4 125580.8 euro.
 • 1. 4
 • 2. 1
 • 3. 2
 • 4. 3
10 ) (73 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   Interesul asigurabil presupune urmatoarele conditii
    1 bunul sa apartina asiguratorului
    2 bunul mentionat in asigurare sa constituie obiectul asigurat
    3 asiguratul sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat
    4 in cazul producerii evenimentului de risc, asiguratul sa sufere o dauna, evaluabila in bani.
 • 1. 1
 • 2. 2+3+4
 • 3. 1+2
 • 4. 1+3+4
 • 5. 1+4
11 ) (4 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Prima bruta = prima neta - suplimentul de prima
 • Adevarat Fals
12 ) (121 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Asigurarea de raspundere civila profesionala vizeaza urmatoarele categorii de profesii
    1 constructorii
    2 soferii
    3 arhitectii
    4 medicii
    5 expertii tehnici
    6 contabilii
    7 evaluatorii
    8 agricultorii.
 • 1. 1+3+5+6+7
 • 2. 2+4+8
 • 3. 1+3+4+5+6+7
 • 4. 1+2+3+4+5+6
 • 5. 3+5+6+7
13 ) (36 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   In functie de natura evenimentului care le-a provocat, riscurile pot fi:
    1 riscuri provocate de fortele naturii
    2 riscuri provocate de actiunile umane
    3 riscuri provocate de actiunile sociale
 • 1. 1+2
 • 2. 2+3
 • 3. 1+2+3
 • 4. nici un raspuns
14 ) (113 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   La asigurarea marfurilor pe timpul transportului rutier, suma asigurata este compusa din
    1 valoarea marfii conform facturii sau valoarea de piata
    2 costul transportului
    3 costul asigurarii
    4 taxe si comisioane vamale precum si alte cheltuieli ocazionate de transportul marfii
    5 o supraasigurare de 10% din valoarea bunului pentru acoperirea cheltuielilor neprevazute
    6 o suprataxa pentru asigurarea profitului transportatorului.
 • 1. 1+2
 • 2. 1+2+3+4+5
 • 3. 1+2+3+4+5+6
15 ) (53 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Caracterul sinalagmatic al contractului de asigurare inseamna
    1 partile isi asuma reciproc obligatii
    2 consimtamantul partilor
    3 partile nu cunosc in momentul incheierii contractului efectele acestuia.
 • 1. nici un raspuns
 • 2. 2+3
 • 3. 1+2
 • 4. 1

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: