Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: Drept penal partea specialã 2 - Sem 2 - 2012-2013 (849)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (83 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Împiedicarea participării la proces:
 • a. legatura de cauzalitate rezulta ex re;
 • b. este o infractiune cu consumare instantanee;
 • c. se sanctionează si dacă actele de executare sunt întrerupte din cauze independente de vointa făptuitorului.
2 ) (87 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Participatia penala, in cazul infractiunii de nedenuntare a unor infractiuni:
 • a. nu este posibila decat sub forma complicitatii;
 • b. este posibila sub forma instigarii;
 • c. este posibila sub toate formele.
3 ) (241 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Impiedicarea unei persoana de a folosi o parte dintr-o locuinta , detinuta in baza unei hotarari judecatoresti, constituie infractiunea de:
 • a. tulburare de posesie;
 • b. nerespectarea hotararilor judecatoresti;
 • c. tulburarea folosintei locuintei.
4 ) (203 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Sub aspect subiectiv, infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, se comite cu:
 • a. intenţie directă sau indirectă;
 • b. se poate săvârşi din culpă;
 • c. atât cu intenţei, cât şi din culpă.
5 ) (7 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  In cazul infractiunii de sustragere sau distrugere de inscrisuri, prevazuta de art. 242 C.pen. , forma de vinovatie ceruta de lege este:
 • a. intentia directa, in toate cazurile;
 • b. culpa, in cazul alin. 2 ;
 • c. praeterintentia , in cazul alin. b.
6 ) (125 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Tentativa se pedepseste la infractiunea de:
 • a. falsificare de monede sau de alte valori;
 • b. falsificare de timbre, mărci sau de bilete de transport;
 • c. detinere de instrumente în vederea falsificării de valori.
7 ) (141 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Elementul material al infractiunii de uz de fals se realizeaza prin actiunea de:
 • a. declarare necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat;
 • b. incredintare a unui inscris care serveste pentru legitimare, spre a fi folosit fara drept;
 • c. folosire a unui inscris oficial sau sub semnatura privata, cunoscand ca este fals.
8 ) (216 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cerşetoria (prev. de art. 326 din Codul penal), constă în:
 • a. adresarea făptuitorului făcută la mila publicului cerând ajutor material;
 • b. apelarea la mila publicului făcută prin orice mijloace (oral, înscris, prin gesturi) în mod repetat, cerând ajutor material;
 • c. apelarea la mila publicului făcută prin orice mijloace (oral, înscris, prin gesturi) în mod repetat, cerând ajutor spiritual.
9 ) (130 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  În varianta agravată, falsul material în înscrisuri oficiale nu poate fi săvârsit decât de către:
 • a. un functionar public
 • b. un functionar public în exercitiul atributiilor de serviciu
 • c. un functionar în exercitiul atributiilor de serviciu
10 ) (41 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Subiectul pasiv special la infractiunea de luare de mită este:
 • a. cel căruia i se pretinde, de către un functionar, să dea bani, valori sau alte bunuri pentru efectuarea unui act care intră în îndatoririle sale de serviciu;
 • b. functionarul mituit;
 • c. persoana juridică de drept public sau privat în serviciul căruia făptuitorul îsi exercită atributiile functionale.
11 ) (170 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Infractiunea de nerespectare a dispozitiilor privind importul de deseuri sau reziduuri (art.302² C.pen.) subzista si atunci cand:
 • a. deseurile sau reziduurile sunt achizitionate in strainatate, de persoane juridice straine;
 • b. deseurile sau reziduurile provin din Romania;
 • c. deseurile sau reziduurile sunt achizitionate in Romania, dar de la persoane fizice sau juridice straine.
12 ) (231 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Traficul de substante toxice:
 • a. nu are obiect material;
 • b. poate fi săvarsit de orice persoană fizică ce indeplineste conditiile generale pentru a răspunde penal;
 • c. este o infractiune omisivă.
13 ) (65 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Elementul material al laturii obiective a infractiunii de trafic de influenta se poate realiza prin:
 • a. nerespingere de daruri direct sau indirect;
 • b. oferire de daruri indirect;
 • c. acceptare de daruri, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul.
14 ) (98 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Pentru existenta infractiunii de tortura, este necesar:
 • a. sa existe o actiune prin care sa fie provocata unei persoane o durere;
 • b. sa existe o actiune prin care unei persoane sa-I fie provocate suferinte fizice sau psihice, produse doar prin mijloace anume prevazute de lege;
 • c. sa existe o inactiune prin care unei persoane sa-I fie provocate suferinte fizice sau psihice, produse doar prin mijloace anume prevazute de lege, din culpa.
15 ) (206 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Sub aspect subiectiv, încăierarea se comite:
 • a. cu intenţie directă sau indirectă;
 • b. din culpă sub forma uşurinţei;
 • c. culpa sub forma neglijenţei.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: