Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: drept international privat - Sem 1 - 2010-2011 (2476)
Test adaugat de :irinamirela

1 ) (73 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Carei legi este supusa mostenirea privind bunurile imobile?
 • a. legii nationale
 • b. legii situatiei locului
 • c. legii contractului
2 ) (149 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   În cazul în care o jurisdictie străină se declară necompetentă să solutioneze o actiune formulată de un cetătean român, actiunea respectivă poate fi introdusă la una din următoarele instante:
 • a. instanta română cu care procesul prezintă cele mai strânse legături
 • b. instanta de la domiciliul pârâtului
 • c. instanta de la locul unde a avut loc prejudiciul cauzat cetăteanului român care a formulat actiunea
3 ) (136 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   În contractele de executare de lucrări dacă părtile nu au convenit altfel se aplică:
 • a. legea sediului antreprenorului
 • b. legea sediului beneficiarului
 • c. legea tării unde se află bunul la care or fi executate lucrările contractate între părti
4 ) (86 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce se întelege prin "teoria recunoasterii drepturilor dobândite"
 • a. situatia juridică dobândită conform unei legi a unei tări ce poate fi recunoscută în altă tară
 • b. raportul juridic susceptibil de a se aplica în cadrul a două sau mai multe sisteme de drept ce apartin unor state diferite
 • c. raportul juridic ce face legătura între două sau mai multe sisteme de drept
5 ) (147 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Dacă fapta generatoare de răspundere este săvârsită într-un stat, iar prejudiciul este produs în alt stat, care este legea aplicabilă?
 • a. legea locului unde s-a săvârsit faptul ilicit
 • b. legea locului unde s-a produs prejudiciul
 • c. nici una din variante nu este corectă
6 ) (144 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce categorii de răspundere civilă delictuală reglementează "lex loci delicti commisi"?
 • a. răspunderea pentru fapta altuia
 • b. răspunderea directă
 • c. răspunderea comitentului pentru fapta prepusului
7 ) (109 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt formele retrimiterii:
 • a. retrimiterea făcută de legea străină la legea forului
 • b. retrimiterea făcută de legea străină la legea unei a treia tări si nu la legea forului
 • c. ambele variante sunt corecte
8 ) (101 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este importanta conflictului de calificări?
 • a. de solutionarea conflictului de calificări depinde solutionarea unui conflict de legi
 • b. determină legea aplicabilă
 • c. ambele variante sunt corecte
9 ) (108 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Avantajele retrimiterii în gradul II sunt:
 • a. un mijloc de coordonare a sistemelor de drept
 • b. poate fi un mijloc de coordonare a sistemelor de drept
 • c. asigură executarea hotărârilor judecătoresti
10 ) (29 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Calificarea se realizează de regula :
 • a. potrivit lex fori
 • b. intotdeauna dupa lex causae
 • c. intotdeauna autonom
11 ) (74 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt factorii care au determinat aparitia normelor dreptului international privat?
 • a. posibilitatea de a recunoaste efectele unei legi străine
 • b. dreptul civil diferit prin continut de la un stat la altul sau de la o persoană la alta
 • c. ambele variante sunt corecte
12 ) (6 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce rol au normele materiale ?
 • a. indica doar legea competenta
 • b. reglementeaza direct si nemijlocit raportul juridic cu element strain
 • c. nu se aplica în niciun caz direct si nemijlocit raportului juridic cu element strain
13 ) (50 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Mostenirea în dreptul international privat este supusă în ceea ce priveste bunurile imobile :
 • a. oriunde acestea s-ar afla, legii nationale pe care persoana decedată o avea la data mortii.
 • b. legii locului unde fiecare din aceste bunuri este situat.
 • c. lex personnalis
14 ) (138 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   În cazul contractului de donatie, dacă părtile nu au convenit asupra legii aplicabile sunt incidente dispozitiile:
 • a. legii nationale a donatorului
 • b. legii domiciliului donatarului
 • c. ambele variante sunt corecte
15 ) (60 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt acte de stare civila (negotium) :
 • a. moartea persoanei
 • b. nasterea persoanei
 • c. adoptia

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: