Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: drept international privat - Sem 1 - 2010-2011 (6673)
Test adaugat de :tavygoa

1 ) (9 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care norme se aplica direct si nemijlocit raportului juridic cu element de extraneitate?
 • a. normele substantiale
 • b. normele conflictuale
 • c. normele juridice constitutionale
2 ) (161 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Retrimiterea nu se aplică în următoarele situaţii:
 • a. când se aplică regula ”locus regit actum”
 • b. când se aplica regula”cercului vicios”
 • c. în cazul teoriei retrimiterii-delegaţiei
3 ) (75 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Ce se întelege prin “luarea în considerare a legii straine”?
 • a. situatia în care legea straina nu se aplica deloc
 • b. situatia în care legea straina este numai o conditie pentru aplicarea legii proprii
 • c. situatia în care legea straina inlocuieste total legea nationala
4 ) (121 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care este legea aplicabilă în cazul succesiunii de state?
 • a. legea forului în cazul în care statul a fost desfiinţat prin contopire voluntară cu un alt stat
 • b. regulile de drept tranzitoriu din tratatul de unificare a celor două state, atunci când un stat se desfiinţează prin contopire voluntară cu un alt stat
 • c. regulile de drept tranzitoriu din tratatul de unificare a celor două state, atunci când un stat a fost desfiiţat prin constrângere
5 ) (213 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  În cazul în care părinţii şi copiii nu au aceeaşi cetăţenie, iar unul dintre părinţi este cetăţean român care este legea aplicabilă raporturilor personale patrimoniale dintre ei:
 • a. legea naţională a copilului
 • b. legea naţională a tatălui dacă nu contravine principiilor fundamentale de drept
 • c. legea română în cazul în care îşi au domiciliul în România
6 ) (169 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt deosebirile dintre ordinea publică din Dreptul Internaţional Privat şi ordinea publică din dreptul intern:
 • a. toate normele de ordine publică din drept intern sunt de ordine publică în Drept Internaţional Privat
 • b. ordinea publică în Dreptul Internaţional Privat indică limitele aplicării legii străine
 • c. ordinea publică în drept intern nu se confundă cu normele teritoriale
7 ) (181 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Aspectele sub care se poate prezenta capacitatea civilă sunt:
 • a. capacitatea de folosinţă
 • b. capacitatea de exerciţiu
 • c. ambele variante sunt corecte
8 ) (152 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Interpretarea legii străine depinde de:
 • a. de elementul de drept al legii
 • b. organizarea instanţei judecătoreşti şi a căilor de atac existente în ţara forului
 • c. nici una din variante nu este corectă
9 ) (80 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Sunt fapte de stare civila :
 • a. moartea persoanei
 • b. casatoria
 • c. recunoasterea filiatiei
10 ) (105 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce reglementează normele conflictuale cu element de extraneitate?
 • a. raportul juridic cu element de extraneitate
 • b. arată direct şi nemijlocit drepturile şi obligaţiile raportului juridic
 • c. legea competentă a fi aplicabilă raportului juridic cu element de extraneitate
11 ) (232 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  În caz de concurenţă neloială pretenţiile de reparaţii sunt supuse:
 • a. legii statului pe a cărei piaţă s-a produs rezultatul dăunător
 • b. legii statului în care îşi are domiciliul sau sediul social persoana prejudiciată
 • c. legii contractului dintre părţi, dacă actul de concurenţă neloială a adus prejudicii raporturilor dintre ele
12 ) (79 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care din urmatoarele elemente constituie onditii pentru recunoasterea persoanei juridice straine :
 • a. ordinea publica se opne la recunoastere
 • b. persoana juridica a fost constituita in conformitate cu legea ei nationala
 • c. persoana juridica a fost dizolvata
13 ) (175 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt deosebirile dintre fraudarea legii şi ordinea publică:
 • a. în cazul fraudării legii se ia în considerare conţinutul legii străine
 • b. în cazul ordinii publice se ia în considerare activitatea frauduloasă a părţilor
 • c. ordinea publică opreşte aplicarea legii străine sau eficacitatea unui drept dobândit în străinătate, iar fraudarea legii este sancţionată ca inopozibilitatea actului juridic în cauză
14 ) (27 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Sunt izvoare internationale ale dreptului international privat :
 • a. Tratatele internationale
 • b. Practica judiciara
 • c. Uzantele comerciale interne
15 ) (134 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Importanţa calificării se prezintă din punct de vedere:
 • a. al calificării noţiunilor din cuprinsul normei conflictuale
 • b. al calificării noţiunilor din legătura normei conflictuale
 • c. ambele variante sunt corecte

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: