Drept si Administratie Publica an II


Test Autoevaluare: Dreptul bunurilor reale - Sem 1 - 2009-2010 (7951)

1 ) (51 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Cine poate sa exercite actiunea în revendicare:
 • 1. posesorul bunului
 • 2. coproprietarul bunului
 • 3. proprietarul exclusiv al bunului
2 ) (48 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Ce caractere juridice prezinta actiunea în granituire:
 • 1. actiune reala
 • 2. actiune posesorie
 • 3. actiune personala
3 ) (65 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Pot servi ca just titlu:
 • 1. certificatul de mostenitor
 • 2. contractul de locatiune
 • 3. hotarârile judecatoresti care tin loc de contract de vânzare – cumparare.
4 ) (1 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Ce este patrimoniul din punct de vedere juridic:
 • 1. totalitatea bunurilor ce constituie averea unei persoane
 • 2. totalitatea drepturilor si obligatiilor unei persoane fizice sau juridice
 • 3. totalitatea drepturilor si obligatiilor cu continut economic, evaluabile în bani, ce apartin unei persoane
5 ) (20 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Care sunt viciile posesiei:
 • 1. discontinuitatea
 • 2. dolul
 • 3. eroarea
6 ) (14 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Ce sunt obligatiile reale de a face :
 • 1. se mai numesc si obligatii scriptae in rem
 • 2. sunt îndatoriri ce revin detinatorului unui bun determinat
 • 3. au ca izvor numai legea
7 ) (39 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Cum se ia nastere proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara  :
 • 1. dintr-un contract translativ de proprietate având mai multi dobânditori
 • 2. printr-o hotarâre judecatoreasca declarativa pronuntata într-o actiune având ca obiect partajul de bunuri
 • 3. printr-un testament
8 ) (111 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Care sunt drepturile uzufructuarului:
 • 1. daca uzufructul s-a constiuit prin legat, pentru a cere predarea în folosinta a bunului, uzufructuarul are la îndemâna actiunea confesorie
 • 2. sa efectueze acte de dispozitie asupra bunului
 • 3. sa intenteze actiunea în revendicare pentru apararea uzufructului
9 ) (126 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Servitutile constituite prin fapta omului se sting prin neuz sau prescriptie extinctiva daca nu se exercita timp de:
 • 1. 1 an
 • 2. 3 ani
 • 3. 30 de ani
10 ) (85 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Ce caractere juridice prezinta actiunea în prestatie tabulara:
 • 1. actiune principala
 • 2. actiune prescriptibila
 • 3. actiune personala
11 ) (88 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Exproprierea este guvernata de urmatoarele principii:
 • 1. exproprierea se dispune si despagubirea se stabileste prin hotarâre judecatoreasca
 • 2. obiectul exproprierii îl constituie bunurile mobile si imobile proprietatea persoanelor fizice sau juridice cu sau fara scop lucrativ, precum si cele aflate în proprietatea privata a comunelor, municipiilor si judetelor
 • 3. existenta unei despagubiri
12 ) (22 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Prin ce fel de actiune se realizeaza protejarea posesiei:
 • 1. actiunea negatorie
 • 2. actiunea posesorie
 • 3. actiunea confesorie.
13 ) (58 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   În cazul admiterii actiunii în revendicare, cum se restituie cheltuielile :
 • 1. cheltuielile voluptuarii se restituie indiferent de buna sau de reaua credinta a posesorului
 • 2. cheltuielile voluptuarii se restituie numai daca posesorul a fost de buna – credinta
 • 3. cheltuielile utile se restituie numai în masura sporului de valoare adus lucrului, calculat la data restituirii
14 ) (95 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Ce bunuri pot forma obiectul posesiei:
 • 1. numai bunurile susceptibile de exercitare a unui drept real asupra lor, respectiv bunuri corporale, individual determinate, aflate in circuitul civil
 • 2. bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
 • 3. bunurile comune
15 ) (92 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Ce este discontinuitatea, ca viciu al posesiei:
 • 1. exercitatarea posesiei în mod neregulat, adica cu intermitente anormale
 • 2. este un viciu temporar, în sensul ca dureaza timp de 1 an de zile
 • 3. se aplica atât în privinta bunurilor mobile cât si a bunurilor imobile.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: