Drept si Administratie Publica an II


Test Autoevaluare: dr administrativ II - Sem 2 - 2009-2010 (8851)
Test adaugat de :deea

1 ) (13 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care tip de contract administrativ are ca obiect executia uneia sau mai
multor lucrari de constructii in schimbul unui pret?
 • a. contract de lucrari publice
 • b. contract pentru concesiunea de lucrari
 • c. contract de asociere in participatiune
2 ) (61 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Sarcinile de prestatie ale administratiei publice se clasifică în:
 • a. sarcini de interes particular
 • b. sarcini de interes local
 • c. sarcini de importantă redusă pentru a căror satisfacere nu este necesară interventia statului
3 ) (168 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Recursul în contencios administrativ se introduce în termen de:
 • a. 15 zile de la comunicare ;
 • b. 30 de zile de la pronuntare sau comunicare
 • c. 10 zile de la pronuntare sau comunicare
4 ) (58 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Serviciul public reprezintă, potrivit opiniilor exprimate în literatura de specialitate:
 • a. chintensenta principiului securitătii sociale
 • b. fundamentul dreptului public modern
 • c. activitatea prestată în serviciul comunitătii de către agentii economici privati
5 ) (179 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Sectiile de contencios administrativ si fiscal ale Curtilor de apel vor
judeca, in prima instanta:
 • a. litigii referitoare la acte administrative care privesc impozite si taxe, contributii, datorii vamale mai mari de 500.000 lei
 • b. litigii referitoare la actele administrative emise de autoritatile publice locale
 • c. litigii referitoare la acte administrative atacate de prefect.
6 ) (152 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Criteriile de stabilire a competentei materiale a instantei de contencios
administrativ sunt:
 • a. criteriul naturii juridice a actului administrativ atacat,
 • b. criteriul valoric în cazul actelor administrative care au ca obiect taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora
 • c. criteriul modului de adoptare/emitere a actului administrativ
7 ) (73 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Regimul juridic aplicabil serviciilor publice:
 • a. este format din norme de drept public si de drept privat
 • b. este reprezentat de normele de drept public aplicabile
 • c. constă în reglementările de drept public adoptate sau emise de autoritătile competente
8 ) (215 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Actul administrativ jurisdictional reprezintă:
 • a. actul administrativ emis de către o autoritate administrativă cu atributii jurisdictionale;
 • b. actul administrativ emis după o procedură bazată pe respectarea dreptului la apărare si pe contradictorialitate
 • c. actul administrativ care este emis de o autoritate administrativă învestită, prin lege organică, cu atributii de jurisdictie administrativă specială
9 ) (170 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Instanta de executare în materia contenciosului administrativ este:
 • a. judecătoria, ca instantă de drept comun;
 • b. instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ;
 • c. sectia de contencios administrativ a tribunalului
10 ) (247 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Masurilede constrangere administrativa:
 • a. Au întotdeauna un caracter sanctionator
 • b. Nu au niciodata caracter sanctionator
 • c. Pot avea caracter sanctionator
11 ) (243 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Contraventia reprezinta:
 • a. O specie a infractiunii, reglementata de legi speciale fara caracter penal
 • b. O fapta ilicita de natura civila
 • c. O forma a ilicitului administrativ
12 ) (204 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Jurisdictiile administrative speciale sunt :
 • a. obligatorii
 • b. sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevazute de Lg.146/1997,
 • c. sunt facultative si gratuite
13 ) (7 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce dobandeste cu titlu definitiv sau temporar o persoana juridica denumita
autoritate contractanta in cadrul unui contract de achizitie publica?
 • a. produse, lucrari sau servicii
 • b. imobile proprietate publica
 • c. valori mobiliare apartinand unor persoane fizice
14 ) (214 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Din punct de vedere ale competentei materiale a organului
administratiei publice care le adoptă sau emite, actele administrative sunt:
 • a. acte administrative care produc efecte pe întreg teritoriul tării, precum hotărârile adoptate de Guvern;
 • b. acte administrative cu caracter general
 • c. acte administrative de specialitate, care vizează unul sau mai multe domenii de activitate.
15 ) (42 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Intre cine se incheie contractul de lucrari publice?
 • a. acest contract se incheie intre doua autoritati publice si se acorda, de regula, prin negociere directa
 • b. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de regula, prin concurs de oferte
 • c. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de regula, prin licitatie organizata de autoritatea publica.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: