Drept si Administratie Publica an I


Test Autoevaluare: Teoria generala a dreptului-Bucuresti incomplet(95%) - Sem 1 - 2010-2011 (9455)
Test adaugat de :br0k3n

1 ) (41 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt conceptele de abordare a izvoarelor dreptului:
 • a. conceptia exegeticã, conceptia liberului drept;
 • b. conceptia geneticã, conceptia gnoseologicã;
 • c. conceptia clasicã, conceptia modernã.
2 ) (163 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Sunt acte normative de aplicare a dreptului:
 • a. Constitutia, legi constitutionale, legile organice, legile ordinare
 • b. ordinele, metodologiile, normele, instructiunile, regulamentele de punere in executare a dispozitiilor cuprinse in legi
 • c. actele normative ale autoritatilor administratie publice centrale si locale
3 ) (148 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce fel de subiect de drept este Statul:
 • a. subiect individual
 • b. subiect colectiv
 • c. nu poate fi subiect de drept
4 ) (104 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt componentele realitãtii juridice ?
 • a. Realitatea economicã, realitatea politicã, realitatea ideologicã, realitatea culturalã, realitatea religioasã, realitatea demograficã
 • b. Constiinta juridicã, dreptul, ordinea de drept;
 • c. Cadrul economic, social, politic, natural, factorul uman
5 ) (53 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cum se clasificã statele în functie de structura de stat: pag. 92
 • a. state monocratice, state oligarhice, state democratice;
 • b. state unitare sau simple si state federale, compuse sau unionale;
 • c. state capitaliste, state socialiste, state totalitare;
6 ) (216 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce este sanctiunea absolut determinata?
 • a. acel element al structurii logice a normei juridice in care masura sanctionatorie este unica, precis delimitata si de la care nu se poate deroga
 • b. acel element al structurii logice a normei juridice in care masura sanctionatorie se stabileste in mod concret, dintr-un cadru mai larg, in functie de gravitatea de incalcare a legii
 • c. acel element al structurii logice a normei juridice in care organul de stat trebuie sa aplice doua sau mai multe sanctiuni
7 ) (169 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce cuprind dispozitiile generale?
 • a. masurile instituite cu privire la derularea raporturilor juridice nascute in temeiul vechii reglementari care urmeaza a fi inlocuita cu noul act normativ
 • b. prevederile care orienteaza intreaga reglementare, determina obiectul si principiile acesteia
 • c. reglementarea propriu-zisa a relatiilor sociale ce fac obiectul actului normativ
8 ) (37 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt caracteristicile dreptului comunitar:
 • a. este expresia juridicã a relatiilor economiei de piatã;consacrã principiile de libertate, egalitate, echitate;
 • b. consfinteste dreptul de proprietate, dreptul de liberã circulatie în spatiul U.E.;
 • c. aplicabilitate imediatã, aplicabilitate directã, prioritate;
9 ) (70 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cãrei categorii de izvor de drept apartine doctrina?
 • a. izvoare nescrise;
 • b. izvoare oficiale;
 • c. izvoare neoficiale;
10 ) (164 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Suspendarea unui act normativ este dispusa:
 • a. printr-un alt act normativ de unul inferior
 • b. printr-o lege interpretativa
 • c. printr-un alt act normativ de acelasi nivel sau de unul superior
11 ) (42 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce desemneazã jurisprudenta:
 • a. totalitatea hotãrârilor judecãtoresti cu caracter de îndrumare date de Înalta Curte de Casatie si Justitie;
 • b. totalitatea pãrerilor, opiniilor exprimate de oamenii de stiintã ai domeniului;
 • c. totalitatea hotãrârilor judecãtoresti pronuntate de cãtre toate instantele de judecatã, indiferent de gradul acestora, componente ale sistemului de organizare judecãtoreascã dintr-un stat;
12 ) (200 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Dupa criteriul fortei juridice a actului normativ, normele juridice se clasifica in:
 • a. norme juridice constitutionale, norme juridice cuprinse in legi, Decrete, in Hotarari de Guvern si Ordonante de Guvern, in acte normative elaborate de organele administratiei centrale si locale
 • b. norme juridice generale, speciale de exceptie
 • c. norme juridice de drept penal, de drept civil, de drept administrativ, de drept procesual penal, etc.
13 ) (31 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Interpretarea normelor juridice:
 • a. constituie o etapa a aplicarii dreptului;
 • b. poate fi realizata de cetateanul asupra caruia se va rasfrange, in temeiul egalitatii in fata legii.
 • c. este unul din principiile legiferarii
14 ) (156 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Actele juridice pot fi:
 • a. prohibitive
 • b. permisive
 • c. unilaterale de vointa, bilaterale, oneroase, gratuite
15 ) (209 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce sunt normele juridice permisive?
 • a. sunt acele norme care obliga subiectul sa faca ceva
 • b. sunt acele norme care obliga subiectul sa se abtine de la savarsirea unor actiuni sau fapte concrete
 • c. sunt cele care permit subiectului sa aleaga o conduita care insa nu poate incalca ordinea de drept

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: