Drept si Administratie Publica an I


Test Autoevaluare: Teoria generala a dreptului-Bucuresti incomplet(95%) - Sem 1 - 2010-2011 (10740)
Test adaugat de :br0k3n

1 ) (106 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce sunt principiile dreptului ?
 • a. Realitãti exterioare care exercitã o influentã asupra dreptului, fãcându-l sã aibã o anumitã înfãtisare
 • b. Acele activitãti concrete pe care le executã dreptul pentru a-si realiza scopul sãu fundamental, acela de a regla conduita oamenilor
 • c. Acele idei generale, diriguitoare care stau la baza elaborãrii si aplicãrii dreptului.
2 ) (123 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce desemneazã faptul juridic ?
 • a. Acele împrejurãri, evenimente sau stãri de fapt care, prin ele însele, au puterea de a produce efecte juridice;
 • b. Acele împrejurãri, evenimente sau stãri de fapt de existenta cãrora normele juridice nu leagã consecinte juridice;
 • c. Acele împrejurãri, evenimente sau stãri de fapt reale care creeazã, modificã sau sting un raport juridic;
3 ) (67 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt elementele constitutive ale personalitãtii juridice: pag. 260
 • a. organizarea de sine stãtãtoare a persoanei juridice; patrimoniul, scopul existentei in acord cu interesul general al societatii
 • b. capacitatea juridicã generalã si capacitatea juridicã specialã;
 • c. capacitatea de exercitiu si capacitatea de folosintã;
4 ) (192 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt formele azilului?
 • a. teritorial si diplomatic
 • b. temporar
 • c. permanent
5 ) (5 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ramurile de drept care intra in componenta dreptului privat:
 • a. reglementeaza relatiile sociale, patrimoniale si nepatrimoniale la care participa intotdeauna ca parte si statul;
 • b. reglementeaza relatiile sociale, patrimoniale si nepatrimoniale la care participa particularii;
 • c. pot fi, printre altele: dreptul civil, dreptul comercial, dreptul administrativ
6 ) (26 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Sunt parti constitutive ale actului normativ:
 • a. expunerea de motive;titlul actului normativ;preambulul si formula introductiva;dispozitii sau principii generale;dispozitii de continut;dispozitii finale si tranzitorii
 • b. ipoteza, dispozitia, sanctiunea
 • c. aliniatul, articolul
7 ) (128 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este componenta realitãtii juridice ?
 • a. Realitatea economicã, realitatea politicã, realitatea ideologicã, culturalã, realitatea demograficã, realitatea religioasã, realitate militarã;
 • b. Constiinta juridicã, dreptul, ordinea de drept;
 • c. Constitutia, legile constitutionale, legile organice, legile ordinare, Decretul, Hotãrârile de Guvern, Ordonantele de Guvern, acte ale administratiei publice centrale si locale;
8 ) (180 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Fundamentarea stiintifica a unui proiect legislativ este :
 • a. o faza a aplicarii dreptului
 • b. un principiu general al dreptului
 • c. un principiu al legiferarii
9 ) (43 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce este Hotãrârea Guvernului:
 • a. este actul normativ emis în temeiul unei legi speciale de abilitare a Guvernului, în carul unor limite si în conditiile prevãzute de aceasta;
 • b. este actul normativ emis de puterea executivã care contine norme juridice referitoare la organizarea executãrii legilor, respectiv mãsuri concrete de punere în aplicare a legilor emise de Parlament în cele mai diverse domenii;
 • c. actul normativ emis de conducãtorii organelor centrale de administratie de stat, precum si cele care emanã de la organele locale executive;
10 ) (191 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Regimul juridic derivat din clauza naturii celei mai favorizate consta in:
 • a. acordarea strainilor care se afla pe teritoriul tarii noastre a acelorasi drepturi pe care le au romanii cand se afla pe teritoriul celeilalte/celorlalte parte/parti in tratat bi sau multilateral
 • b. recunoasterea strainilor a acelorasi drepturi de care se bucura cetatenii statului pe teritoriul carora se afla strainii
 • c. acordarea strainilor a unui tratament la fel de avantajos ca acela conferit cetetenilor unui stat tert considerat ca favorizat
11 ) (111 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt pãrtile constitutive ale actului normativ ?
 • a. Ipoteza, dispozitia, sanctiunea;
 • b. Norma juridicã, institutia juridicã, ramura de drept, diviziunea dreptului;
 • c. Titlul, formula introductivã, preambulul, partea dispozitivã, formula de atestare.
12 ) (2 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Dreptul pozitiv:
 • a. reprezinta totalitatea normelor juridice in vigoare dintr-un stat; este un drept aplicabil imediat si continuu, obligatoriu si susceptibil de a fi adus la indeplinire prin coercitia statala;
 • b. dreptul obiectiv al unui stat anume aplicat de autoritaile abilitate ale statului respectiv
 • c. ansamblul normelor juridice elaborate sau acceptate de catre stat in scopul desfasurarii normale a vietii in comun a oamenilor
13 ) (91 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt principiile actiunii în timp a normei juridice ?
 • a. Principiul teritorialitãtii si principiul personalitãtii;
 • b. Principiul neretroactivitãtii cu cele douã exceptii : principiul ultraactivitãtii si principiul retroactivitãtii;
 • c. Principiul unitãtii, principiul echilibrului, principiul accesibilitãtii;
14 ) (69 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cum se clasificã drepturile subiective dupã natura continutului lor? pag. 262
 • a. drepturi patrimoniale, drepturi nepatrimoniale;
 • b. drepturi fundamentale, drepturi care derivã din vointa exprimatã a indivizilor si drepturi care decurg din prezenta individului în viata socialã;
 • c. drepturi civile, drepturi penale, drepturi administrative;
15 ) (130 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Termenul de raspundere si termenul de responsabilitate sunt:
 • a. complementari in intelesul si continutul lor
 • b. se exclud reciproc
 • c. nu au nicio legatura

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: