Drept si Administratie Publica an I


Test Autoevaluare: Istoria Dreptului Romanesc Constanta Drept(incomplet) - Sem 1 - 2011-2012 (827)
Test adaugat de :maianusca

1 ) (56 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Prin hatiserifuri se stabilea:
 • a. durata domniei la 7 ani;
 • b. durata domniei intre 5 si 7 ani;
 • c. ca numirea domnitorului se face pe durata nedeterminata, putand fi revocat oricand;
2 ) (52 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Statutul clasei boieresti a fosz codificat de catre:
 • a. Constantin Mavrocordat si Alexandru Ipsilanti;
 • b. Matei Basarab si Vasile Lupu;
 • c. Grigore Ghica si Alexandru Ipsilanti;
3 ) (95 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Regulamentele organice au contribuit la efortul de modernizare a justitie prin:
 • a. instituirea unei justitii cu magistrati de cariera;
 • b. subordonarea justitiei puterii unice a sefului statului;
 • c. instituirea principiului independentei magistratului
4 ) (91 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   . Primul boier carturar care a vizitat Andlia in 1818, luand contact cu lucrarile
  economistilor Adam Smith si David Ricardo, cu realitati in care generatia sa vedea remedii
  pentru starile de lucruri din principate a fost:
 • a. stolnicul Constantin Cantacuzino;
 • b. Nicolae Mavrocordat, tatal domnitorului Constantin Mavrocordat;
 • c. Nicolae Rosseti Rosnoveanu
5 ) (67 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Criteriul de evaluare a statutului de boier nu mai era pamantul, ci dregatoria, intr-una
  din urmatoarele reglementari:
 • a. Reforma lui Constantin Mavrocordat;
 • b. Sintagma lui Matei Vlastares;
 • c. Manualul de legi al lui Mihai Fotino;
6 ) (80 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Era prevazuta forma scrisa a contractului de imprumut si prezenta a trei martori pentru
  garantarea inscrisului in reglementarea data prin:
 • a. Legiuirea Caragea;
 • b. Pravilniceasca condica;
 • c. Codul Calimach
7 ) (107 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Statutul dezvoltator al Conventiei de la Paris a fost influentat de catre:
 • a. Constitutia franceza din 1853;
 • b. Constitutia belgiana;
 • c. Actele cu caracter constitutional ale Marii Britanii
8 ) (32 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Ce desemna termenul lex la romani?
 • a. numai legea scrisă;
 • b. normele nescrise, imuabile;
 • c. legea scrisă si normele nescrise;
9 ) (48 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   ĂŽn łările Române, până Ă®n secolul al XVII –lea au funcŃionat următoarele sisteme
  juridice:
 • a. dreptul obisnuielnic si dreptul bizantin perceput ca drept romano-bizantin
 • b. dreptul obisnuielnic si dreptul domnesc
 • c. toate cele trei sisteme juridice;
10 ) (29 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   De ce drepturi se bucurau latinii:
 • a. patrimoniale, ius comercii;
 • b. politice;
 • c. dreptul de a se căsători după legile romane;
11 ) (64 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Care dintre urmatoarele reglementari au constituit drept pozitiv pana la intrarea in
  vigoare a Codului civil de la 1865:
 • a. Legiuirea Caragea;
 • b. hatiserifurile;
 • c. procedura jurisdictiei consulare;
12 ) (106 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Potrivit Statutului dezvoltator al Conventiei de la Paris, prerogativele in plan legislativ
  ale domnitorului erau :
 • a. promulga legi adoptate de Adunarea Legiuitoare;
 • b. avea dreptul de veto absolut;
 • c. emitea decrete cand legislativul nu se afla in sesiune, cu obligatia ratificarii ulterioare a acestora
13 ) (104 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Tratatul de la Paris din 30 martie 1856:
 • a. mentiona protectoratul unilateral rusesc;
 • b. desfiinta suveranitatea otomana;
 • c. instituia protectia colectiva a puterilor garante asupra Principatelor
14 ) (93 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Regulementele organice au reprezentat pentru Principatele Romane:
 • a. prima Constitutie scrisa romaneasca;
 • b. primele legi fundamentale de organizare a principatelor;
 • c. legi speciale ordinare
15 ) (134 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Constitutia din 1938 s-a evidentiat prin aceea ca:
 • a. a largit cadrul democratic instituit de Constitutia din 1923;
 • b. a diminuat prerogativele putii regale;
 • c. a limitat pana aproape de lichidare, uneori drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: