Drept si Administratie Publica an I


Test Autoevaluare: Istoria Dreptului Romanesc Constanta Drept(incomplet) - Sem 1 - 2011-2012 (834)
Test adaugat de :maianusca

1 ) (19 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Era considerat impozit direct Ă®n Dacia romană:
 • a. impozitul pe vânzări;
 • b. impozitul pe clădiri;
 • c. impozitul pe mosteniri;
2 ) (93 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Regulementele organice au reprezentat pentru Principatele Romane:
 • a. prima Constitutie scrisa romaneasca;
 • b. primele legi fundamentale de organizare a principatelor;
 • c. legi speciale ordinare
3 ) (130 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Conform Legii pentru organizare judecatoreasca din 1909 sistemul instantelor era
  format din:
 • a. judecatorii de ocoale, tribunale de judet, curtile de jurati, curtile de apel, curtea de casatie;
 • b. instantele judecatoresti, inclusiv Ministerul Public;
 • c. instantele judecatoresti, Ministerul Public si sistemul penitenciar
4 ) (59 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   . Avea calitatea de divan-efendi persoana care exercita prerogativa de:
 • a. reprezentant diplomatic al domnitorului la Poarta;
 • b. reprezentant al unui stat invecinat in Principate;
 • c. a raspunde de judecarea si arbitrarea pricinilor dintre pamanteni si supusii otomani
5 ) (99 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Apelul la apel se adresa:
 • a. curtii de apel;
 • b. instantei de recurs, in raport cu competenta;
 • c. Inaltului Divan, ca a treia si cea mai inalta instanta, hotarare ultima ce urma sa fie intarita de domn si pusa in executare
6 ) (45 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   In cadrul obstilor sătesti, puterea judecătorească era exercitată de:
 • a. judele sătesc si adunarea obstii;
 • b. judecători numiŃi ad-hoc;
 • c. . judele sătesc si sfatul oamenilor buni si bătrâni;
7 ) (103 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Congresul de la Paris din 1956, finalizat prin Tratatul de la Paris, a prevazut, intre
  altele:
 • a. masuri premergatoare in vederea unificarii celor doua Principate;
 • b. alegerea in ambele tari a unori adunari consultative, ad-hoc, pentru a formula propuneri menite sa ajute puterile semnatare in conturarea viitorului statul juridic international si principiilor de organizare interna a celor doua Principate; principiilor de organizare interna a celor doua Principate;
 • c. alegerea, de catre adunarile ad-hoc, a aceluiasi domnitor in fiecare Principat
8 ) (3 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Cine deŃinea puterea supremă Ă®n statul dac pănă la cucerirea Daciei de către romani?
 • a. rege;
 • b. vicerege;
 • c. marele preot;
9 ) (30 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Ce categorii cuprindea proprietatea privată Ă®n Dacia romană:
 • a. proprietatea provinciala;
 • b. proprietatea quiritară, romană si proprietatea peregrină;
 • c. toate;
10 ) (29 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   De ce drepturi se bucurau latinii:
 • a. patrimoniale, ius comercii;
 • b. politice;
 • c. dreptul de a se căsători după legile romane;
11 ) (10 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Cine exercita puterea judecătorească Ă®n statul geto-dac?
 • a. grupul social tarabostes;
 • b. pretorul;
 • c. sacerdoŃii;
12 ) (74 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Se interzicea casatoria dintre straini si pamanteni prin una din urmatoarele
  reglementari:
 • a. Codul Calimach;
 • b. Legiuirea Caragea
 • c. Hrisovul lui Stefan Mihai Racovita
13 ) (110 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Codul civil roman promulgat de A.I.Cuza la 4/16 decembrie 1864, intrat in vigoare in
  1865, a avut ca model:
 • a. Codul civil francez din 1804, Legea belgiana din 1851;
 • b. Actele cu caracter constitutional ale Marii Britanii;
 • c. Codul civil elvetian
14 ) (53 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   . Forma de guvernamant a absolutismului luminat cu caracter reformist a fost
  personificata in Tara Romaneasca de:
 • a. Matei Basarab;
 • b. Grigore Ghica;
 • c. Constantin Mavrocordat;
15 ) (69 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Conform uneia din urmatoarele reglementari, erau opriti saracii din starea de jos de a
  darui „puternicilor si bogatilor sau chivernisitilor” orice averi, sub forma daniilor
  mestesugite in spatele carora se ascundeau rapturi de pamanturi savarsite sub imperiul
  datoriilor:
 • a. Sobornicescul hrisov din 1775;
 • b. Legiuirea Caragea;
 • c. Codul Calimach

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: