Drept si Administratie Publica an I


Test Autoevaluare: drept civil - Sem 1 - 2009-2010 (2169)
Test adaugat de :mary_mery96@yahoo.com

1 ) (10 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care este regimul juridic al nulitatii relative?
 • a. poate fi invocata de oricine are interes
 • b. nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita
 • c. este prescriptibila
2 ) (242 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce sunt apatrizii?
 • a. persoane fara nici o cetatenie.
 • b. straini;
 • c. cetateni romani;
3 ) (226 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care persoane nu pot avea calitatea de martor?
 • a. rudele si afinii �n general;
 • b. interzisii judec�toresti;
 • c. cei condamnati pentru calomnie;
4 ) (46 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil nul ?
 • a. inlatura aplicarea principiului quod nullum est, nullum producit efectum
 • b. presupune refacerea actului juridic nul
 • c. este inadmisibila in cazul nulitatilor de ordine publica
5 ) (211 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia din parti ?
 • a. mixta;
 • b. potestativa simpla;
 • c. pur potestativa;
6 ) (15 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care este clasificarea actelor juridice dupa legatura cu modalitatile?
 • a. acte pure si simple si acte afectate de modalitati
 • b. acte subiective si acte conditie
 • c. unilaterale, bilaterale, multilaterale
7 ) (47 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cand este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute?
 • a. in cazul vicierii consimtamantului
 • b. in cazul nerespectarii conditiilor de validitate a cauzei
 • c. in cazul atingerii unui interes personal
8 ) (130 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt cauzele de suspendare a cursului prescriptiei?
 • a. intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate
 • b. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata
 • c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia
9 ) (207 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care este regimul juridic aplicabil �n cazul formei cerut� ad probationem?
 • a. presupune intocmirea unui inscris autentic;
 • b. este ceruta, printre altele, in cazul contractului de asigurare;
 • c. atrage, in caz de nerespectare, nulitatea relativa a actului juridic;
10 ) (135 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care actiuni nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctiv?
 • a. actiunea in nulitate absoluta
 • b. .actiunea in stabilirea paternitatii
 • c. actiunea in tagada paternitatii
11 ) (119 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care persoane sunt prezumate ca au discernamantul necesar pentru a incheia acte juridice civile?
 • a. persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu
 • b. persoanele fizice cu varsta intre 14 si 18 ani
 • c. persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu
12 ) (93 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat ?
 • a. de diligenta
 • b. de mijloace
 • c. de rezultat sau determinata
13 ) (61 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care este regimul juridic al revocarii comparativ cu nulitatea?
 • a. se aplica, in principiu, numai liberalitatilor
 • b. este determinata de cauze de nevalabilitate
 • c. intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic
14 ) (179 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  C�nd t�cerea valoreaza consimtamant?
 • a. cand legea prevede expres aceasta;
 • b. �n cazul surdo-mutilor.
 • c. la actele juridice unilaterale
15 ) (169 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt caracteristicile prezumtiilor simple judec�toresti?
 • a. sunt nelimitate ca numar;
 • b. sunt absolute.
 • c. nu sunt susceptibile de rasturnare prin alte mijloace de probatiune admise de lege;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: