Drept si Administratie Publica an I


Test Autoevaluare: drept civil - Sem 1 - 2009-2010 (2128)
Test adaugat de :mary_mery96@yahoo.com

1 ) (127 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt cazurile de �ntrerupere a termenului prescriptiei extinctive?
 • a. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi
 • b. in raporturile intre soti
 • c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia
2 ) (26 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt actele susceptibile de a fi afectate de sarcina?
 • a. este admisibila numai in cazul liberalitatilor
 • b. este admisibila in cazul actelor cu titlu oneros
 • c. opreaza de drept
3 ) (249 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce fel de drepturi sunt drepturile personale ?
 • a. drepturi relative
 • b. drepturi patrimoniale;
 • c. drepturi nepatrimoniale;
4 ) (217 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care este regimul juridic aplicabil principiului �pacta sunt servanda�:
 • a. este un principiu general al dreptului civil;
 • b. este consacrat legislativ numai pentru conventii (contracte), nu si pentru actele juridice unilaterale;
 • c. este un principiu care guverneaza efectele nulitatii actului juridic;
5 ) (8 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cand poate fi invocata nulitatea absoluta?
 • a. poate fi invocata numai de persoana ocrotita si al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului
 • b. poate fi invocata oricand, pe cale de actiune sau de exceptiune, fiind imprescriptibila
 • c. poate fi invocata in termenul de prescriptie
6 ) (126 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care enunt este corect tinand cont de efectele �ntreruperii prescriptiei extinctive?
 • a. �ntreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o
 • b. Suspendarea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o
 • c. Dupa incetarea intreruperii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.
7 ) (235 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Cum poate fi interpretarea legii ?
 • a. legala;
 • b. concreta;
 • c. oficial�;
8 ) (222 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  �n ce conditii se face, �n sistemul Decretului nr. 167/1958, repunerea in termenul de prescriptie extinctiva?
 • a. se dispune numai pentru cauzele enumerate limitativ de lege;
 • b. nu poate fi dispusa daca exista culpa titularului dreptului in depasirea termenului de prescriptie extinctiva;
 • c. opereaza de drept.
9 ) (39 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce sunt acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor, ci numai un drept de gaj general asupra tuturor bunurilor debitorilor lor ?
 • a. succesori cu titlu universal
 • b. succesori universali
 • c. creditori chirografari
10 ) (179 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  C�nd t�cerea valoreaza consimtamant?
 • a. cand legea prevede expres aceasta;
 • b. �n cazul surdo-mutilor.
 • c. la actele juridice unilaterale
11 ) (175 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt actele juridice de confirmare?
 • a. o conventie prin care se ratifica un act juridic anulabil;
 • b. un act care valideaza retroactiv actul juridic anulabil;
 • c. refacerea actului juridic anulabil
12 ) (98 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt conditiile �n care pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile ?
 • a. sunt acte de dispozitie
 • b. sunt incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal
 • c. sunt aleatorii
13 ) (56 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil:
 • a. sa fie imoral
 • b. sa fie ilicit
 • c. sa fie determinat sau determinabil
14 ) (31 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce reprezinta regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori autorii lui fara a putea sa profite sau sa dauneze altor persoane ?
 • a. principiul egalitatii
 • b. principiul fortei obligatorii
 • c. principiului realativitatii
15 ) (43 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt exceptiile reale de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil?
 • a. cazul aplicarii art.22 C.fam.:�In cazul in care sotul unei persoane declarata moarta s-a recasatorit, si, dupa aceasta, hotararea declarativa de moarte este anulata, casatoria cea noua ramane valabila�.
 • b. cazul aplicarii art.23 C.fam � casatoria putativa
 • c. contractele cu executare succesiva executate, in tot sau in parte, inainte de anularea acestora; in aces caz, inlaturarea efectului retroactiv al nulitatii este explicat prin imposibilitatea obiectiva de restabilire in natura a situatiei anterioare

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: