Drept si Administratie Publica an I


Test Autoevaluare: drept civil-parte generala - Sem 1 - 2010-2011 (7488)
Test adaugat de :br0k3n

1 ) (19 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cum poate fi definit termenul, ca modalitate a actului juridic civil?
 • a. este un eveniment nesigur ca realizare
 • b. este un eveniment sigur ca realizare
 • c. produce efecte ex tunc
2 ) (132 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce sancNiuni pot aparea ca urmare a nerespectarii formei cerute „ad validitatem” ?
 • a. nu afecteaza valabilitatea actului juridic, ci doar posibilitatea dovedirii acestuia;
 • b. atrage nulitatea relativa;
 • c. atrage nulitatea absoluta;
3 ) (112 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care din urmatoarele este un act juridic solemn ?
 • a. acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar;
 • b. împrumutul.
 • c. tagada paternitatii
4 ) (143 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   În ceea ce priveste forma actului juridic, care din urmatoarele principii consacra regula în
dreptul civil:
 • a. principiul autenticitaNii
 • b. principiul consensualismului
 • c. principiul egalitaNii
5 ) (14 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce sancNiune devine aplicabila în cazul nerespectarii principiului specialitaNii capacitaNii de
folosinNa a persoanelor juridice?
 • a. caducitatea
 • b. nulitatea relativa
 • c. nulitatea absoluta
6 ) (134 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care este sanctiunea pentru nerespectarea formei actului juridic civil cerute “ad
probationem”?
 • a. atrage nulitatea relativa a actului juridic;
 • b. atrage nulitatea partiala a actului juridic;
 • c. nu afecteaza valabilitatea actului juridic;
7 ) (71 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce fel de bun este acela caruia i se consuma substanNa odata cu folosirea sa ?
 • a. fungibil
 • b. nefungibil
 • c. consumptibil
8 ) (84 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este momentul de la care începe sa curga prescripNia extinctiva, în situaNia dreptului
pur si simplu?
 • a. data nasterii raportului juridic
 • b. data implinirii ori realizarii conditiei
 • c. data descoperirii viciilor
9 ) (107 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care din urmatoarele sunt prezumNii relative (juris tantum)?
 • a. prezumtia puterii lucrului judecat;
 • b. prezumtia de comunitate a bunurilor dobandite de catre soti in timpul casatoriei
 • c. prezumtia puterii lucrului judecat.
10 ) (117 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care din urmatoarele sunt vicii de consimNamânt ?
 • a. eroarea;
 • b. lipsa capacitãtii de exercitiu
 • c. lipsa capacitatii de folosintã
11 ) (33 - SINGLE SELECT) ( ai ales : )
   Cum poate fi clasificata nulitatea în raport de întinderea efectelor sale?
 • a. absoluta si relativa
 • b. partiala si totala
 • c. expresa si virtuala
12 ) (82 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care din cazurile de mai jos constituie situaNii de suspendare a prescripNiei?
 • a. perioada cursã intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate
 • b. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata
 • c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia
13 ) (16 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cum poate fi definita condiNia, ca modalitate a actului juridic civil?
 • a. un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative
 • b. acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit
 • c. acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea unui asemenea act
14 ) (9 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cum pot fi clasificate actele juridice, în funcNie de scopul urmarit la încheierea lor?
 • a. acte consensuale, solemne, reale
 • b. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale
 • c. acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit
15 ) (50 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care dintre urmatoarele cazuri determina schimbarea subiectului pasiv, în cadrul
raporturilor obligaNionale ?
 • a. novatie prin schimbare de creditor
 • b. stipulatia pentru altul
 • c. cesiunea de creanta

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: