Drept si Administratie Publica an I


Test Autoevaluare: drept civil-parte generala - Sem 1 - 2010-2011 (7434)
Test adaugat de :br0k3n

1 ) (3 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care din urmatoarele cazuri sunt sancNionate cu nulitate absoluta?
 • a. leziunea
 • b. lipsa consimNamântului, determinata de eroare-obstacol
 • c. dolul
2 ) (118 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care din urmatoarele situaNii desemneaza un viciu de consimNamânt?
 • a. când lipseste discernamantul;
 • b. când manifestarea de vointa este prea vaga;
 • c. când partea a avut, la incheierea actului juridic, o falsa reprezentare a calitatilor substantiale ale obiectului acestuia.
3 ) (142 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce forma poate îmbraca interpretare legii civile ?
 • a. cutumiara
 • b. reala
 • c. oficialã
4 ) (107 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care din urmatoarele sunt prezumNii relative (juris tantum)?
 • a. prezumtia puterii lucrului judecat;
 • b. prezumtia de comunitate a bunurilor dobandite de catre soti in timpul casatoriei
 • c. prezumtia puterii lucrului judecat.
5 ) (47 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   PrecizaNi care din urmatoarele constituie caractere ale raportului juridic civil:
 • a. în orice raport juridic civil partile au un numar egal de drepturi subiective civile si de obligatii
 • b. raportul juridic civil are caracter supletiv
 • c. raportul juridic civil are caracter volitional
6 ) (64 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care din urmatoarele constituie caractere ale raportului juridic civil?
 • a. caracterul volitional;
 • b. caracterul financiar;
 • c. caracterul nepatrimonial.
7 ) (5 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Regimul juridic al nulitaNii relative implica urmatoarele aspecte:
 • a. poate fi invocata de oricine are interes
 • b. nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita
 • c. este prescriptibila
8 ) (48 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre urmatoarele cazuri determina schimbarea subiectului pasiv în cadrul
raporturilor obligaNionale ?
 • a. novatie prin schimbare de debitor
 • b. subrogatie personala
 • c. cesiunea de creantã
9 ) (29 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   În cazul pluralitaNii de subiecte în raporturile obligaNionale, care este regula?
 • a. solidaritatea
 • b. divizibilitatea
 • c. indivizibilitatea
10 ) (135 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cum se numeste condiNia a carei realizare depinde exclusiv de voinNa uneia dintre parNi ?
 • a. mixta;
 • b. potestativa simpla;
 • c. pur potestativa;
11 ) (45 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Un autoturism constituie un bun:
 • a. consumptibil
 • b. insesizabil
 • c. indivizibil
12 ) (79 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care din urmatoarele sunt cazuri de întrerupere a prescripNiei extinctive ?
 • a. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi
 • b. in raporturile intre soti
 • c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia
13 ) (92 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce fel de caracter are contractul de asigurare?
 • a. comutativ
 • b. nenumit
 • c. de administrare
14 ) (96 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cum are loc iesirea din vigoare a actelor normative?
 • a. abrogarea implicita;
 • b. desuetudinea.
 • c. numai prin abrogare tacita
15 ) (140 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care din urmatoarele sunt modalitaNi ale actului juridic civil?
 • a. termenul
 • b. capacitatea
 • c. dolul

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: