Drept si Administratie Publica an I


Test Autoevaluare: drepr constitutional si institutie politice I - bucuresti - Sem 1 - 2010-2011 (6808)
Test adaugat de :br0k3n

1 ) (111 - SINGLE SELECT) ( ai ales : )
  Care este trasatura de baza a accesului la cultura, ca drept fundamental nou ?
 • A. este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg
 • B. pune accentul pe posibilitatea persoanei de a se deplasa oriunde in lume si astfel de a accede la valorile culturii nationale si universale
 • C. accesul la cultura nu este garantat de catre stat ANS: A
2 ) (73 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt regulile prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile?
 • A. intrunirile pot fi numai private
 • B. libertatea intrunirilor
 • C. caracterul pasnic al intrunirilor, fara interzicerea la intruniri a armelor
3 ) (126 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care este structura comisiei de redactare a proiectului Constitutiei romane din 1991?
 • A. 12 deputati, 11 senatori si 5 experti
 • B. 12 deputati si 11 senatori
 • C. 12 deputati, 11 senatori si un expert
4 ) (124 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  De catre cine se exercita puterea legiuitoare, potrivit « Statutului lui Cuza » ?
 • A. numai de catre domnitor ca si cap al statului
 • B. colectiv de catre domnitor si cele 2 adunari :Adunarea Ponderatoare si Adunarea Electiva
 • C. de catre rege, care sanctioneaza si promulga legile
5 ) (92 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt teoriile ce au luat nastere în formularea conceptului juridic de libertate a constiintei ?
 • A. libertatea constiintei este o inviolabilitate
 • B. libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite
 • C. cultele sunt autonome fata de stat
6 ) (188 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie în categoria drepturilor individuale in functie de clasificarea drepturilor si libertatilor în drepturi individuale si drepturi colective?
 • A. egalitatea intre sexe
 • B. dreptul de asociere
 • C. libertatea constiintei
7 ) (163 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care drepturi fac parte din categoria drepturilor garantii?
 • A. dreptul la invatatura
 • B. dreptul de petitionare
 • C. dreptul la casatorie
8 ) (57 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt regulile pe care le stabileste Constitutia României în domeniul extradarii si expulzarii ca doua masuri foarte grave ce aduc atingere unor libertati fundamentale?
 • A. cetateanul roman poate fi extradat sau expulzat din Romania
 • B. cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate
 • C. extradarea si expulzarea strainilor si apatrizilor se pot decide de Romania numai in baza unei conventii internationale, fara indeplinirea conditiei de reciprocitate
9 ) (122 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt ramurile pe care le cuprinde dreptul public?
 • A. dreptul constitutional
 • B. dreptul international privat
 • C. dreptul civil
10 ) (149 - SINGLE SELECT) (B?? ai ales : )
  Care sunt principiile aplicabile modurilor de dobindire a cetateniei romane?
 • A. Principiul repatrierii
 • B. nastere, adoptie, la cerere
 • C. ??
11 ) (119 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt atributiile Curtii Constitutionale, altele decat cele privind controlul constitutionalitatii unor acte normative ?
 • A. vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si de confirmare a rezultatelor sufragiului
 • B. emite decizii pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei
 • C. da avize consultative referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia
12 ) (82 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt criteriile folosite in literatura juridica pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional?
 • A. criteriul obiectului de reglementare
 • B. criteriul continutului normativ
 • C. criteriul structurii logico-formale
13 ) (195 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Din care categorie de drept fac parte Tratatele internationale ratificate de catre Parlamentul Romaniei ?
 • A. nu incumba obligatia statului de a le respecta intocmai
 • B. fac parte din dreptul intern
 • C. nu fac parte din dreptul intern
14 ) (135 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Cand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 1991?
 • A. 2001
 • B. 2003
 • C. 2002
15 ) (70 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului ?
 • A. situatii de calamitati naturale
 • B. declararea starii de urgenta
 • C. prevenirea raspandirii unei epidemii

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: