Drept si Administratie Publica an I


Test Autoevaluare: drepr constitutional si institutie politice I - bucuresti - Sem 1 - 2010-2011 (6808)
Test adaugat de :br0k3n

1 ) (58 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt elementele pe care le contine principiul exercitarii drepturilor si libertatilor?
 • A. indatorirea incumba numai cetatenilor romani, nu si strainilor sau apatrizilor
 • B. buna credinta, principiu traditional de drept civil, nu este considerata o regula constitutionala obligatorie
 • C. dimensiunea sociala, de raportare a individului la societate a fost inclusa in cuprinsul normei juridice prin referire la indatorirea de a nu incalca drepturile si libertatile celorlalti
2 ) (126 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care este structura comisiei de redactare a proiectului Constitutiei romane din 1991?
 • A. 12 deputati, 11 senatori si 5 experti
 • B. 12 deputati si 11 senatori
 • C. 12 deputati, 11 senatori si un expert
3 ) (37 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care este reglementarea pe care o primeste dreptul la azil, conform art 18 din Constitutia Romaniei
 • A. azilul este prin excelenta un drept ce apartine atat cetatenilor romani cat si strainilor si apatrizilor
 • B. azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de drept comun
 • C. persoanele carora li se acorda azil in Romania se bucura de toate drepturile si au toate obligatiile cetatenilor romani
4 ) (189 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care categorie de drepturi se inscrie in categoria drepturilor colective, în functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective ?
 • A. egalitatea intre sexe
 • B. dreptul de proprietate
 • C. libertatea constiintei
5 ) (131 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  În baza carui act se face aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane?
 • A. hotarare a guvernului care apreciaza in acest sens propunerile ministrului de justitie si care se publica in Monitorul Oficial
 • B. hotarare a Curtii Supreme de Justitie
 • C. decizia Curtii Constitutionale care nu poate fi contestata de nici o autoritate publica
6 ) (109 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce garanteaza acele drepturi si libertati aflate în cuprinsul categoriei „Inviolabilitatile”?
 • A. viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei
 • B. dreptul la invatatura
 • C. libertatea constiintei
7 ) (117 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care este trasatura definitorie a fidelitatii fata de tara ?
 • A. fidelitatea fata de tara este un drept al tuturor cetatenilor romani
 • B. aceasta indatorire apartine tuturor cetatenilor romani
 • C. fidelitatea functionarilor publici fata de tara nu este obligatorie
8 ) (9 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt elementele componente ale dreptului la viata ?
 • A. este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului
 • B. dreptul la viata face parte din categoria drepturilor social-politice
 • C. este un drept esential al fiintei umane fiind consacrat de cele mai importante documente internationale si prin constitutie
9 ) (122 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt ramurile pe care le cuprinde dreptul public?
 • A. dreptul constitutional
 • B. dreptul international privat
 • C. dreptul civil
10 ) (159 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care este perioada unui mandat al Presedintelui României conform Constitutiei României din 1991, revizuita in 2003?
 • A. 5 ani
 • B. 8 ani
 • C. 4 ani
11 ) (181 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care este structura Parlamentului federal ?
 • A. bicamerala
 • B. unicamerala
 • C. tricamerala
12 ) (38 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care este definitia contributiilor financiare, ca indatorire fundamentala prevazuta de constitutie ?
 • A. reglementeaza indatorirea cetatenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuieli publice
 • B. titularii acestei obligatii fundamentale sunt numai subiectele individuale de drept, care sunt cetatenii, nu si subiectele colective de drept, persoanele juridice ce obtin venituri
 • C. textul constitutional nu face o aplicatie particulara a principiului egalitatii in materie fiscala si care consta in asezarea justa a sarcinilor fiscale
13 ) (3 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Care autoritate sau forta politica statala are dreptul de a adopta o constitutie ?
 • A. Parlamentul
 • B. Guvernul
 • C. Adunarea(Puterea) Constituanta
14 ) (52 - SINGLE SELECT) ( ai ales : )
  Care sunt elementele de continut ale dreptului la protectie a persoanelor cu handicap ?
 • A. securitatea si igiena muncii
 • B. statului ii revine obligatia de a asigura o politica nationala de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapurilor
 • C. face parte din categoria indatoririlor fundametale ale cetatenilor ANS: B
15 ) (190 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  În care state intalnim forma de guvernamânt de tip monarhie parlamentara contemporana?
 • A. Romania
 • B. Franta
 • C. Belgia

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: