Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: psihologie sociala (posibil licenta) - Sem 2 - 2012-2013 (2727)
Test adaugat de :claudia

1 ) (40 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Conflictele existente în interiorul aceluiaşi rol se numesc conflicte…….
 • a. intrarol
 • b. interrol
 • c. mixte
2 ) (19 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Comportamentul antisocial este acelaşi lucru cu agresivitatea
 • Adevarat Fals
3 ) (23 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Statutul şi rolul sunt două noţiuni corelative
 • Adevarat Fals
4 ) (64 - MULTI SELECT) (cd ai ales : )
   Rolul este:
 • a. sinonimul statutului
 • b. omonimul statutului
 • c. reversul statutului
 • d. noţiune corelativă celei a statutului.
5 ) (67 - MULTI SELECT) (abe ai ales : )
   Următorii factori generează agresivitatea:
 • a. aglomeraţia
 • b. fumul de ţigară
 • c. timpul frumos
 • d. apatia
 • e. mirosurile neplăcute
 • f. abulia
6 ) (18 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Chestionarul sociometric este un chestionar de date factuale
 • Adevarat Fals
7 ) (16 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Relaţiile interpersonale designează uniunea psihică bazată pe o legătură inversă sau feed - back dezvoltat şi implicând minimum două persoane.
 • Adevarat Fals
8 ) (33 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Rivalitatea este un tip de relaţie interpersonală.
 • Adevarat Fals
9 ) (3 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Debutul psihologiei sociale ca ştiinţă se leagă de numele lui W.Wundt şi de constituirea, de către el, a primului laborator de psihologie experimentală.
 • Adevarat Fals
10 ) (27 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Moscovici consideră că nu există un punct de vedere propriu psihologiei sociale.
 • Adevarat Fals
11 ) (35 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Psihologia socială examinează şi explică modul cum gândirea,
   sentimentele şi conduitele indivizilor sunt ………. de prezenţa actuală, imaginată sau implicită a altora.
 • a. augumentate
 • b. potenţate
 • c. influenţate
 • d. inferate
12 ) (36 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Conceptul de rol emergent descrie …………a comportamentului nostru
 • a. regularitatea reală
 • b. modalitatea ideală
 • c. percepţia celorlalţi asupra
13 ) (51 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Este meritul americanului Norman Triplett de a fi introdus psihologia socială pe calea experimentării, prin studiile din 1897 privind influenţa socială sub forma ...............
 • a. lenei sociale
 • b. efectului de martor
 • c. facilitării sociale
14 ) (15 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Părintele teoriei disonanţei cognitive este Leon Festinger.
 • Adevarat Fals
15 ) (26 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Cartea lui Serge Moscovici, Psihologia socială sau maşina de fabricat zei se intitulează astfel deoarece orice societate trebuie să aibe pasiuni puternice şi simboluri eficiente pentru a supravieţui.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: