Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Psihologia muncii - Sem 2 - 2010-2011 (67736)

1 ) (7 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Care dintre afirmaţiile următoare corespunde specificaţiei postului:
   a. se referă se referă la cerinţele umane ale postului sau calităţile care trebuie îndeplinite de o persoană care deţine sau urmează să ocupe un anumit post
   b. se referă la obiectivele, sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile postului
   c. pentru definirea ei a fost elaborat «clasificarea în cinci puncte»
 • 1. a+b
 • 2. b+c
 • 3. a+c
2 ) (65 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Persoanele care trec de procesul de selecţie dar care se dovedesc a fi muncitori slabi se numesc
 • 1. Indivizii falşi negativi
 • 2. Indivizii falşi pozitivi
3 ) (43 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Acest capitol al fişei postului.se referă la experienţa, studiile, însuşirile fizice, abilităţile intelectuale şi trăsăturile de personalitate necesare unui individ pentru a ocupa un anumit post dintr-o instituţie
 • 1. specificaţia de post
 • 2. analiza postului
 • 3. descrierea postului
4 ) (12 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Care dintre următoarele reprezintă dimensiuni ale structurii grupului de muncă?
   a. relaţiile interpersonale
   b. structura de statusuri şi roluri
   c. structura preferenţială
   d. structura funcţională
   e. starea de sănătate a membrilor grupului de muncă
 • 1. a+b+c+d+e
 • 2. b+c+d
 • 3. a+b+c+d
 • 4. a+e
5 ) (14 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Optimul motivaţional se referă la faptul că orice element al muncii (salariu, condiţii de muncă, relaţii cunşeful sau superiorii, etc.) are capacitatea de a genera atât satisfacţie cât şi insatisfacţie în munca în funcţie de contextul organizaţional la care ne raportăm.
 • Adevarat Fals
6 ) (15 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Cercul de calitate reprezintă un grup angajaţi dintr-un domeniu de muncă care se întâlnesc regulat sub îndrumarea unui moderator şi care vizează rezolvarea problemelor pe care le întâmpină membrii cercului de calitate în domeniul lor efectiv de muncă sau în planuri adiacente (organizarea muncii, protecţia muncii, etc)
 • Adevarat Fals
7 ) (3 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Metoda care constă în descompunerea mişcărilor complexe în mişcări elementare sau gesturi şi evaluarea duratelor acestora cu scopul echilibrării mişcărilor pe membrele superioare şi inferioare, reducerii timpilor de execuţie şi a efortului fizic se numeşte:
 • 1. check-list-ul
 • 2. metoda timpilor şi a mişcărilor
 • 3. metoda incidentului critic
 • 4. metoda analizei erorilor
8 ) (44 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Aceste fenomene cu caracter disfuncţional se definesc prin diferenţele în acţiune şi rezultatele efective în raport cu un criteriu clar şi operaţional de referinţă privind cursul acţiunii sau rezultatul acesteia.
 • 1. incidentele
 • 2. accidentele
 • 3. erorile
9 ) (13 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Dintre metodele şi tehnicile de cunoaştere a grupurilor fac parte următoarele:
   a. chestionare pentru cunoaşterea personalitaţii interpersonale a membrilor grupului
   b. experimentul de grup
   c. tehnicile sociometrice
   d analiza postului
   e.metoda timpilor şi a mişcărilor
 • 1. a+b+c+d+e
 • 2. a+b+c
 • 3. d+e
10 ) (35 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
  
   Indivizii falşi negativi sunt acele persoane care nu trec de procesul de selecţie dar care se dovedesc în realitate a fi muncitori buni.
 • Adevarat Fals
11 ) (48 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Acest tip de motivaţie are la baza nevoia de a şti, de a cunoaşte, curiozitatea şi interesul intelectual faţa de o anumita profesiune
 • 1. motivaţia intrinsecă
 • 2. motivaţia cognitivă
 • 3. motivaţia pozitivă
 • 4. motivaţia extrinsecă
 • 5. motivaţia afectivă
12 ) (16 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   Una dintre teoriile de mai jos se bazează pe următoarele postulate:
   1. managerii trebuie sa-i dirijeze, sa-i controleze şi sa-i constrânga pe angajaţi pentru realizarea obiectivelor instituţiei;
   2. angajaţii trebuie conduşi pentru ca au ambiţii reduse şi evita responsabilitaţile;
   3. angajaţii sunt preocupaţi în general de securitatea personală.
 • 1. teoria X
 • 2. teoria ERG
 • 3. teoria Y
 • 4. teoria echităţii
 • 5. teoria consolidării
13 ) (25 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   Fazele dezvoltării carierei sunt sunt:
   a. acomodarea cu locul de muncă şi colectivul
   b. exercitarea propriu-zisă a profesiei, eventual dobândirea unui statut superior.
   c. reconversii şi reorientări profesionale
   d. perfecţionări profesionale
   e. faza critică din care se desprind trei traiectorii: avansare, menţinere sau declin
   f. pensionarea
 • 1. a+b+c+d+e+f
 • 2. a+e+f
 • 3. a+b+e+f
14 ) (53 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Conform acestei teorii oamenii sunt motivaţi de atingerea şi menţinerea unui sens al echităţii între contribuţiile personale şi recompensele obţinute.
 • 1. Teoriei X
 • 2. Teoriei bifactoriale
 • 3. Teoriei echităţii
 • 4. Teoriei aşteptării
 • 5. Teoriei reîntăririi şi consolidării
15 ) (22 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Factorii externi care pot perturba comunicarea sunt:
   a. mediul fizic
   b. mijloacele tehnice cu funcţioare defectuaosă
   c. afectivitatea
   d. stimulii vizuali
   e. distorsiunea serială
   f. afectivitatea
   g. structura organizaţională cu canale formale
   h. limitele individuale
 • 1. a+b+c+d+e+f+g+h
 • 2. a+b+d+g
 • 3. c+e+f+h

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: