Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Psihologia muncii - Sem 2 - 2010-2011 (67736)

1 ) (53 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Conform acestei teorii oamenii sunt motivaţi de atingerea şi menţinerea unui sens al echităţii între contribuţiile personale şi recompensele obţinute.
 • 1. Teoriei X
 • 2. Teoriei bifactoriale
 • 3. Teoriei echităţii
 • 4. Teoriei aşteptării
 • 5. Teoriei reîntăririi şi consolidării
2 ) (8 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Parametrii în care trebuie păstrată temperatura într-o încăpere pentru a asigura confortul sunt : 10°-15° C vara şi 19-20° C iarna; umiditatea optimă este de 75-80 , iar viteza aerului 15-30m/s.
 • Adevarat Fals
3 ) (25 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
  
   Reţelele de comunicare centralizate corespund stilului de conducere autoritar şi sunt indicate în activităţi operative.
 • Adevarat Fals
4 ) (73 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   În cadrul acestei forme de comunicare mesajele circulă de la bază către nivelurile superioare, ea fiind importantă atât pentru a cunoaşte aspiraţiile personalului, cât şi pentru dezamorsarea eventualelor conflicte şi tensiuni.
 • 1. comunicării ierarhice
 • 2. comunicării orizontale
 • 3. comunicării salariale
5 ) (4 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Stresul de la mijlocul carierei se datorează faptului că persoanele sunt obligate să intre într-o competiţie intensă, pentru a câştiga cât mai mult şi pentru a obţine un statut social cât mai înalt.
 • Adevarat Fals
6 ) (24 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   Reţelele în Y sunt:
   a. reţele descentralizate şi corespund stilului de conducere democratic
   b. indicate în activităţi creative şi de informare
   c. reţele slab centralizate şi corespund stilului de conducere autoritar
 • 1. c
 • 2. b+c
 • 3. a+b
7 ) (9 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Structura cognitivă a grupului de munca cuprinde procesele cognitive, afective şi relaţionale care au ca scop realizarea intercunoaşterii în cadrul grupului de muncă.
 • Adevarat Fals
8 ) (17 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
  
   Cariera se defineşte ca o succesiune de posturi/ activităţi planificate/ nu, implicând elemente de avansare, angajare şi dezvoltare personală de-a lungul unei perioade definite de timp.
 • Adevarat Fals
9 ) (52 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Această formă de motivaţie este determinată de interacţiunea membrilor grupului de muncă şi se referă la faptul că munca favorizeazaă realizarea contactelor sociale precum şi satisfacerea nevoilor de cooperare, afiliere, securitate, stimă şi statut social ale acestora.
 • 1. Motivatia interinsecă
 • 2. Motivaţia afectivă
 • 3. Motivaţia psihosocială
10 ) (35 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
  
   Indivizii falşi negativi sunt acele persoane care nu trec de procesul de selecţie dar care se dovedesc în realitate a fi muncitori buni.
 • Adevarat Fals
11 ) (33 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Recrutarea internă poate constitui un bun factor de motivare a angajaţilor în vederea viitoarei promovari, în condiţiile în care se poate obţine un statut profesional superior.
 • Adevarat Fals
12 ) (31 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
  
   Tipul A de personalitate caracterizat prin competitivitate, exigenţa, hiperimplicare, angajare în lupta de a reuşi, de a se autodepăşi, de a bate recorduri este predispus la stres.
 • Adevarat Fals
13 ) (57 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Această formă de comunicare este un schimb de la egal la egal între sectoare sau departamente diferite care nu ţine cont de relaţiile ierarhice şi unde toată lumea se cunoaşte iar ocaziile de dialog sunt frecvente
 • 1. comunicarea salarială
 • 2. comunicarea laterală
 • 3. comunicarea ierarhică
14 ) (34 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   Factorii care influenţează procesul de integrare sunt:
   a. scopurile instituţiei la care angajatul trebuie să adere
   b. coeziunea şi coerenţa grupului, în care angajatul îşi desfăşoară activitatea
   c. contractul pe care angajatul îl are cu instituţia şi care stabileşte un echilibru între contribuţiile şi realizările cerute şi recompensele financiare şi nonfinanciare ale organizaţiei
   d. normele care definesc rolurile angajatului în instituţie
   e. raporturile de putere şi de dependenţă cu colegii şi cu superiorii ierarhici
   a+b+c+d+e
 • 1. a+b+c+d+e
 • 2. b+c+d
 • 3. a+c+e
15 ) (33 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
  
   . Etapele selecţiei de personal sunt următoarele:
   a. analiza scrisorii de intenţie şi a curriculumului vitae
   b. adaptarea în muncă
   c. interviul de selecţie
   d. testarea psihologică
   e. recrutarea internă
   f. probele de cunoştinţe profesionale
   g. probele de lucru
   h. integrarea la locul de muncă
   i. examinările medicale
   j. verificarea referinţelor
   k.decizia finală
 • 1. a+b+e+h
 • 2. b+c+d+e
 • 3. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k
 • 4. a+c+d+f+g+i+j+k

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: