Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Psihologia creativitatii - Sem 1 - 2009-2010 (117628)

1 ) (7 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Printre condiţiile socio-economice şi culturale stimulative pentru creativitate amintim:
    A)un nivel ridicat de aspiraţie al grupului;
    B)aderarea strictă la normele grupului;
    C)condiţii socio-economice medii.
 • 1. A+B
 • 2. B+C
 • 3. A+C
2 ) (14 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   În modelul Mihaelei Roco procesul creator este descris ca un proces de dezvoltare care implică 3 etape cu ponderi diferite în creaţie.
  
 • Adevarat Fals
3 ) (14 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   M. Roco a stabilit, prin intermediul unei abordări sistemice, următorul număr de planuri la care poate structura creativitatea de grup:
 • 1. 4;
 • 2. 2;
 • 3. 3.
4 ) (34 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Metoda listelor este o metodă imaginativă de stimulare a creativităţii prin care se realizează matrici bi, tri sau multidimensionale:
  
 • Adevarat Fals
5 ) (35 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Brainstorming-ul ca metodă de stimulare a creativităţii a fost concepută de:
 • 1. G. Allport
 • 2. Al. Osborn
 • 3. E. P. Torrance
6 ) (9 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   În actul de creaţie se impun tipurile de pregătire:
    A)pregătirea de specialitate;
    B)cultura generală;
    C)pregătirea pentru o anumită temă, problemă.
 • 1. A+B
 • 2. B+C
 • 3. A+B+C
7 ) (12 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Abilităţile creatorului necesare pentru a transmite mesajul operei sunt:
    A)găsirea unor modalităţi verificate deja, comune, pentru a reda anumite aspecte;
    B)stăpânirea contrastelor pentru a sugera tensiunea stării interioare;
    C)capacitatea de a doza elementele componente ale acţiunii operei, al schiţării trăsăturilor personajelor, a evoluţiei acestora.
 • 1. A+B+C
 • 2. B+C
 • 3. A+B
8 ) (10 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Aptitudinile speciale asigură atingerea unor performanţe superioare în domenii cum sunt arta, tehnica, ştiinţa şi constituie un ansamblu de însuşiri:
  
 • Adevarat Fals
9 ) (32 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Spre deosebire de brainstorming, sinectica este o metodă calitativă întrucât se elaborează o singură idee care se ajustează ulterior.
  
 • Adevarat Fals
10 ) (16 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Efectul Zeigarnic de care vorbeşte S. Bruner, desemnează tendinţa creatorului către găsirea metodelor de rezolvare.
  
 • Adevarat Fals
11 ) (22 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Distincţia realizată de M. Roco între grupul creator şi grupul creativ este următoarea: grupul creativ este constituit pentru stimularea creativităţii membrilor săi, iar grupul creator este unitatea dintr-un anumit departament al unei instituţii care şi-a demonstrat performanţele creative în mod spontan.
  
 • Adevarat Fals
12 ) (36 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Stilul cognitiv redă modul specific în care se exprimă inteligenţa sau creativitatea şi este influenţat de experienţa personală şi educaţie.
  
 • Adevarat Fals
13 ) (30 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Asociaţiile de tip creativ identificate de Mednick sunt următoarele:
    a. serendipitatea;
    b. asemănarea;
    c. medierea prin simboluri.
 • 1. a+b+c
 • 2. b+c
 • 3. a+c
14 ) (21 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   În privinţa mărimii unui grup, s-a constatat că un grup redus este util pentru calitatea soluţiilor identificate şi unul extins pentru viteza, eficienţa şi productivitatea activităţii respective.
  
 • Adevarat Fals
15 ) (4 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Abordarea gestaltistă prezintă demersul creator ca pe unul de tip aleator.
  
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: