Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Psihologia creativitatii - Sem 1 - 2009-2010 (117628)

1 ) (2 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Creativitatea, dimensiune complexă este:
 • 1. latura dinamico-energetică a personalităţii;
 • 2. latura transformativ-constructivă a personalităţii;
 • 3. latura relaţional-valorică;
2 ) (12 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Abilităţile creatorului necesare pentru a transmite mesajul operei sunt:
    A)găsirea unor modalităţi verificate deja, comune, pentru a reda anumite aspecte;
    B)stăpânirea contrastelor pentru a sugera tensiunea stării interioare;
    C)capacitatea de a doza elementele componente ale acţiunii operei, al schiţării trăsăturilor personajelor, a evoluţiei acestora.
 • 1. A+B+C
 • 2. B+C
 • 3. A+B
3 ) (30 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Asociaţiile de tip creativ identificate de Mednick sunt următoarele:
    a. serendipitatea;
    b. asemănarea;
    c. medierea prin simboluri.
 • 1. a+b+c
 • 2. b+c
 • 3. a+c
4 ) (25 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Lista interogativă, utilă pentru stimularea debitului creativ şi alcătuită din 9 categorii de întrebări a fost elaborată de:
 • 1. E. P. Torrance;
 • 2. W. J. Gordon;
 • 3. Al. Osborn.
5 ) (6 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Modelul tridimensional al intelectului prezentat de J. P. Guilford prezintă următoarea structură: 5 operaţii. 4 conţinuturi şi 5 produse.
  
 • Adevarat Fals
6 ) (31 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   În cadrul şedinţei de braistorming, secretarul are ca funcţie stabilirea ordinii în care participanţii iau cuvântul.
  
 • Adevarat Fals
7 ) (27 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Prin metoda interaprecierii se pot identifica unele comportamente şi performanţe creative, dar putem, de asemenea, să validăm prin metoda criteriului extern, rezultatele obţinute prin testele de creativitate.
  
 • Adevarat Fals
8 ) (31 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Din punct de vedere al rezonanţei intime, ca factor stilistic al personalităţii, se consideră că stimulator pentru creativitate este tipul:
 • 1. centripetal orientat
 • 2. centrifugal orientat
 • 3. ambiegal orientat
9 ) (29 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Chestionarul Minnesota, ca metodă de evaluare a creativităţii la copii presupune estimarea activităţilor:
 • 1. realizate din proprie iniţiativă;
 • 2. realizate la solicitarea anumitor persoane (profesori, părinţi).
10 ) (13 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Cele mai importante criterii de evaluare ale produsului creator sunt:
    A)numărul elementelor componente;
    B)originalitatea;
    C)utilitatea socială.
 • 1. A+B
 • 2. A+B+C
 • 3. B+C
11 ) (18 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Prin metoda biografică se pot obţine informaţii asupra:
    A)personalităţii creatorului;
    B)actului creator şi condiţiilor creaţiei;
    C)natura, geneza şi specificul activităţii creatoare.
 • 1. A+C
 • 2. A+B+C
 • 3. A+B
12 ) (38 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Inteligenţa semantică permite operarea cu noţiunile:
 • 1. figurale
 • 2. verbale
 • 3. nonverbale
13 ) (21 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   În etapa luminii roşii, se realizează evaluarea ideilor emise, considerându-se că şedinţa a avut succes atunci când au fost selectate:
 • 1. 30-40% din ideile emise;
 • 2. 50% din ideile emise;
 • 3. 10-15% din ideile emise.
14 ) (17 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Calculul originalităţii la testele de creativitate poate fi realizat prin următoarele procedee:
    A)procedeul indicelui de noutate;
    B)procedeul indicelui de frecvenţă;
    C)procedeul indicelui de ingeniozitate.
 • 1. A
 • 2. B+C
 • 3. B
15 ) (4 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Abordarea gestaltistă prezintă demersul creator ca pe unul de tip aleator.
  
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: