Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Managementul personalului - Sem 2 - 2011-2012 (6195)
Test adaugat de :ionutz

1 ) (170 - MULTI SELECT) (ABCE ai ales : )
    Raspunderea disciplinara are la baza urmatoarele trasaturi:
 • a. are caracter sanctionar, preventiv si educativ;
 • b. este de natura contractuala;
 • c. are un caracter strict personal;
 • d. are un caracter colectiv;
 • e. este o forma de raspundere independenta de toate celelalte forme de raspunderi juridice. Care din varintele de mai jos constituie trasaturi ale raspunderii disciplinare:
2 ) (163 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Clauzele specifice sunt caracteristice unui anumit contract individual de munca:
    Care din varintele de mai sus nu costituie clauza specifica contractului individual de munca?
 • a. clauza cu privire la formarea profesionala;
 • b. clauza de neconcurenta;
 • c. clauza generala;
 • d. clauza de mobilitate;
 • e. clauza de confidentialitate
3 ) (169 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
    Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi:
Identificati varianta de raspuns corecta.
 • a. pe perioada determinata;
 • b. pe perioada nedeterminata;
 • c. individuala;
 • d. colectiva;
 • e. individuala sau colectiva.
4 ) (137 - MULTI SELECT) (BC ai ales : )
    Pe piata fortei de munca salariul joaca un rol deosebit de semnificativ, avand o dubla natura:
 • a. dimensionarea volumului ocuparii fortei de munca;
 • b. reprezinta venit pentru consum si acumulare personala - pentru lucrator, ca proprietar privat al fortei sale de munca;
 • c. element de cost pentru productie – pentru patron, ca proprietar al capitalului material si financiar;
 • d. constituie un motiv esential pentru dispute si solicitari;
 • e. afecteaza echilibrul financiar. Care din variantele de mai jos subliniaza aspectul de „dubla natura” al salariului pe piata fortei de munca:
5 ) (65 - MULTI SELECT) (ABC ai ales : )
    Factorii ce asigura succesul metodelor de apreciere a salariatilor in ordinea meritelor sunt:
 • a. persoana care acorda calificativele;
 • b. periodicitatea lucrarilor de comparare a meritelor;
 • c. nivelul de pregatire a persoanelor care acorda calificativele;
 • d. exploatarea rezultatelor;
 • e. imbunatatirea performantelor.
6 ) (1 - MULTI SELECT) (ABDE ai ales : )
Functiile pietei muncii in cadrul economiei de piata moderne sunt:
 • a. de informare a patronului si a salariatilor;
 • b. de acordare de asistenta partenerilor sociali atunci cand se desfasoara egocierile, de catre organele abilitate;
 • c. de planificare pe termen lung a personalului pentru a asigura si in viitor resursele umane necesare;
 • d. de elaborare de studii de prognoza privind evolutia pietei muncii in fiecare localitate care sa fie puse la dispozitia partenerilor sociali, respectiv patronilor si sindicatelor, precum si institutiilor de invatamant, atat locale cat si centrale;
 • e. de protectie sociala, asigurata de stat prin reglementari legale si administrative;
 • f. de dezvoltare intensiva a personalului pentru asigurarea calificarii acestuia, precum si pentru imbunatatirea activitatii in relatiile cu clientii.
7 ) (156 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Asigurarea calitatii negocierilor este:
    Care din variantele de mai sus defineste corect asigurarea calitatii negocierilor contractului colectiv de munca?
 • a. legata direct de calitatea negocierilor si apare ca necesara, deoarece negocierea trebuie sa vizeze solutii si nu vinovati;
 • b. una din cerintele esentiale, care implica eforturi pentru tratarea corecta si completa a problematicii negocierilor, evaluarea rezultatelor in raport cu obiectivele preconizate si posibilitatea restructurarii operative a planurilor de dezbateri ale contractului colectiv de munca;
 • c. trasatura care impune participantilor la dezbateri sa manifeste abilitatea de a se acomoda si adapta la schimbarile ce survin;
 • d. moderata pentru a da tratativelor un continut ferm;
 • e. un echilibru intre resursele si posibilitatile reale existente ale salariatilor.
8 ) (22 - MULTI SELECT) (ABDE ai ales : )
    Etapele procesului de promovare sunt urmatoarele:
 • a. anuntarea posturilor vacante, care se poate face pentru intreaga organizatie sau pe compartiment;
 • b. depunerea candidaturilor, cu respectarea anumitor conditii;
 • c. aplicarea unor teste psihologice;
 • d. aprecierea calitatilor candidatilor, care se pun fata in fata cu cerintele functiei oferite;
 • e. rezultatul selectiei se comunica fiecarui candidat, iar celor respinsi li se face cunoscut motivul esecului, cu recomandarea de masuri pe care acestia sa le ia pentru formarea si promovarea lor viitoare.
9 ) (142 - MULTI SELECT) (BDE ai ales : )
    In definirea politicii manageriale in stransa legatura cu flexibilitatea salariala, managerul va tine seama si de unele corelatii partiale:
 • a. gradul de competitivitate;
 • b. relatia cost salarial – cerere agregata de forta de munca;
 • c. nivelul de pregatire profesionala;
 • d. cererea de forta de munca este dependenta de marimea si evolutia costurilor fixe cu forta de munca;
 • e. raportul salariu mediu – ocupare, ceea ce inseamna comensurarea influentei factorilor specifici sectorului de activitate asupra salariului mediu. Care din variantele prezentate mai jos constituie corelatii de care managerul tine seama in definirea politicii manageriale aflate in stransa legatura cu flexibilitatea salariala:
10 ) (176 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
    Raportul dintre cererea si oferta fortei de munca este realizat pe piata fortei de munca si reprezinta factorul fundamental in:
Care din varintele prezentate mai sus contituie raspunsul corect?
 • a. asigurarea productivitatii muncii;
 • b. asigurarea fortei de munca;
 • c. realizarea profitabilitatii;
 • d. cresterea randamentului muncii;
 • e. asigurarea echilibrului fortei de munca.
11 ) (19 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
    Metoda evaluarii profesionale apreciaza ocupatia sau functia, in timp ce metoda evaluarii meritelor constituie:
    Alegeti varianta care defineste corect notiunea de evaluare a meritelor.
 • a. o activiate complexa, ca un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati de valoare asupra componentilor unui sistem;
 • b. o activitate complexa pentru manageri;
 • c. un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati;
 • d. o apreciere sistematica asupra trasaturilor salariatului la locul de munca si are ca scop sa determine contributia si valoarea sa pentru organizatie, cu accent pe calitatea activitatii, capacitatea de a invata, spiritul de colaborare, initiativa etc.
 • e. o activitate de realizare a obiectivelor si sarcinilor trasate, a acordarii de recompense sau sanctiuni, a stabilirii modalitatilor de perfectionare a pregatirii, a conturarii perspectivelor de promovare a acestora.
12 ) (54 - MULTI SELECT) (ABCD ai ales : )
    În procesul de planificare a personalului se folosesc urmatoarele categorii de analiza:
 • a. analiza personalului organizatiei din punct de vedere cantitativ, structural si calitativ;
 • b. analiza stabilitatii personalului;
 • c. analiza utilizarii timpului de munca si a efectelor economico-financiare;
 • d. analiza eficientei utilizarii personalului sub aspectul productivitatii muncii si a profitului pe salariat;
 • e. analiza gradului de indeplinire a obiectivelor;
 • f. analiza productivitatii pentru a modifica planurile si pentru a verifica informatiile. Care din combinatiile prezentate exprima corect categoriile de analiza utilizate in procesul de planificare a personalului?
13 ) (100 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Dintre trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca amintim:
Alegeti varianta care nu reprezinta trasatura caracteristica a contractului individual de munca.
 • a. este un act juridic, a carui incheiere este generata de principiul libertatii de vointa;
 • b. asigura conditiile pentru ca toti componentii echipei sa-si manifeste individualitatea si initiativa in vederea incheierii contractului individual de munca;
 • c. nu poate avea decat doua parti: salariat si patronat;
 • d. este cu executarea succesiva, ceea ce inseamna ca executarea lui se realizeaza in timp;
 • e. este un contract numit, deoarece corespunde unei operatiuni juridice determinate si este reglementat amanuntit prin normele dreptului muncii.
14 ) (207 - MULTI SELECT) (BCDEFG ai ales : )
    Programul de culegere, selectare si stimulare a propunerilor salariatilor trebuie sa cuprinda:
 • a. specialisti din alte organizatii;
 • b. scopul si obiectivele generale si functionale;
 • c. nominalizarea autorului/autorilor propunerii;
 • d. sfera de cuprindere a propunerii;
 • e. reguli privitoare la conditiile acceptarii propunerii si de stabilire a valorii acesteia;
 • f. natura si limitele sistemului de premiere;
 • g. modalitatile de acceptare si de transmitere a ideilor cuprinse in propuneri. Identificati varianta corecta de raspuns:
15 ) (32 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
    Principiile care stau la baza activitatii si functionarii sindicatelor sunt:
    Alegeti varianta care nu exprima un principiu privind sindicatele.
 • a. sindicatele sunt organizatii profesionale non-profit organizate dupa criteriul locului de munca sau al profesiei-meseriei, in scopul apararii drepturilor economice, sociale, culturale si sportive ale categoriei profesionale in contradictoriu cu patronatul sau alte organe reprezentative ale statului pe plan central ori local;
 • b. functioneaza pe baza statutelor proprii adoptate cu respectarea dispozitiilor imperative ale legii;
 • c. sindicatele se organizeaza pe principiul “liberului consimtamant” conform legii;
 • d. au independenta organizatorica si patrimoniala;
 • e. au ca scop apararea drepturilor salariatilor si promovarea intereselor profesionale, sociale si economice ale patronatului.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: