Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Managementul personalului - Sem 2 - 2011-2012 (6195)
Test adaugat de :ionutz

1 ) (20 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
    Prin actiunea de apreciere a personalului in ordinea meritelor se vizeaza urmatoarele scopuri si obiective:
 • a. imbunatatirea eficientei si performantelor individuale;
 • b. fundamentarea masurilor necesare in vederea promovarii personalului, premierii acestuia si desfacerii contractului de munca;
 • c. cresterea randamentului muncii;
 • d. cresterea calitatii productivitatii;
 • e. imbunatatirea performantelor profesionale individuale.
2 ) (98 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Dintre principalele functii ale contractului colectiv de munca amintim:
Alegeti varianta care nu reprezinta functie a contractului colectiv de munca.
 • a. orienteaza eforturile partilor contractante spre ridicarea nivelului calitativ al procesului de organizare a productiei si muncii;
 • b. reglementarea printr-o lege speciala a contractului individual de munca;
 • c. este ancorat de toate laturile procesului de munca si, in mod deosebit, de perfectionarea relatiilor umane in cadrul unitatilor;
 • d. asigura participarea efectiva a salariatilor la dezbaterea si solutionarea problemelor majore ale unitatii;
 • e. contribuie la dezvoltarea raspunderii, atat a patronatului cat si a salariatilor, in realizarea la termen si in conditiile stipulate prin contractul colectiv de munca a tuturor clauzelor induse in acesta.
3 ) (143 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Plata in natura a unei parti din salariu este posibila numai daca:
Identificati varianta corecta de raspuns.
 • a. este prevazut expres in contractul colectiv de munca;
 • b. este prevazut expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca;
 • c. este prevazut in contractul individual de munca;
 • d. este prevazut in contractul colectiv de munca la nivel national;
 • e. societatea nu are lichiditati.
4 ) (197 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
     Abraham Maslow considera ca pe ultimul nivel al piramidei motivationale se afla:
    Care din variantele de mai sus reprezinta ultimul nivel al piramidei motivationale?
 • a. nevoile de securitate si siguranta
 • b. trebuintele fiziologice
 • c. nevoi de apartenenta
 • d. nevoi de stima si recunoastere
 • e. nevoia de autoimplinire, realizarea tuturor potentialitatilor
5 ) (179 - MULTI SELECT) (ABC ai ales : )
    Implicatiile negative ale somajului sunt de natura:
 • a. economica;
 • b. sociala;
 • c. umana;
 • d. politica;
 • e. financiara. Care din variantele de mai jos constituie implicatii negative ale somajului:
6 ) (117 - MULTI SELECT) (ABCD ai ales : )
    In functie de continut, integrarea sociala, apare ca avand urmatoarele domenii principale:
 • a. integrarea culturala;
 • b. integrarea normativa;
 • c. integrarea consensuala si comunicativa;
 • d. integrarea functionala;
 • e. integrarea profesionala.
7 ) (40 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Dintre obligatiile generale ale salariatului amintim:
Alegeti varianta care nu reprezinta obligatie generala a salariatului.
 • a. obligatia de a respecta deciziile sefului si planul de lucru dat si contractul colectiv de munca;
 • b. obligatia de a respecta disciplina muncii;
 • c. obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
 • d. obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
 • e. obligatia de a respecta secretul de serviciu.
8 ) (158 - MULTI SELECT) (ABC ai ales : )
    Strategia negocierii contractului colectiv de munca:
 • a. este partea cea mai importanta a negocierii vizeaza ansamblul contractului colectiv de munca;
 • b. se ocupa cu problemele pregatirii, planificarii si ducerii tratativelor;
 • c. consta intr-un ansamblu de decizii ce urmeaza a fi luate de catre negociatori in vederea realizarii obiectivelor;
 • d. este parte componenta a tacticii negocierii contractului colectiv de munca;
 • e. vizeaza o problema sau o subproblema din contractul colectiv de munca. Care din varintele de mai jos constituie caracteristici ale strategiei contractului colectiv de munca:
9 ) (73 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
     Competenta profesionala semnifica:
 • a. pregatirea continua a lucratorilor;
 • b. relatia dintre oameni in procesul de munca, priceperea de a lucra in echipa;
 • c. pregatirea tehnica a lucratorilor pentru indeplinirea functiilor legate de anumite specializari;
 • d. esenta managementului personalului organizatiei;
 • e. realizarea scopurilor organizationale
10 ) (72 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Managementul ca gen specific al activitatii sociale se bazeaza pe resurse financiare, pe materii prime si alte resurse materiale si include trei sfere principale:
Stabiliti care din variantele de mai sus redau corect cele trei sfere principale ale managementului ca gen specific al activitatii sociale.
 • a. planificarea, organizarea, controlul;
 • b. planificarea, organizarea, managementul personalului;
 • c. previziunea, organizarea, coordonarea;
 • d. planificarea, organizarea, antrenarea si controlul;
 • e. managementul personalului, previziunea, controlul.
11 ) (67 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Avantajele pe care le prezinta planificarea promovarii, atat pentru organizatie cat si pentru salariat sunt:
Care din variantele de mai sus nu reprezinta un avantaj al planificarii promovarii pentru salariat si organizatie?
 • a. dezvolta neincrederea ca posturile esentiale vor fi ocupate fara intrerupere;
 • b. contribuie la formarea lucratorilor in vederea ocuparii anumitor functii, inainte chiar ca acestea sa devina vacante;
 • c. asigura bunul mers al organizatiei, evitand fenomenul de dezorganizare generat de plecarea lucratorilor care ocupa posturi cheie;
 • d. da posibilitatea lucratorilor sa prevada ei insisi, sansele lor de a face cariera si, ca urmare a eforturilor depuse in vederea formarii si perfectionarii, sa se adapteze la nevoile de viitor ale organizatiei;
 • e. ajuta organizatia sa-si pastreze personalul ei calificat si, in plus, sa atraga salariati compenenti.
12 ) (145 - MULTI SELECT) (ABDEFG ai ales : )
    Consiliul Economic si Social analizeaza situatia economica si sociala a tarii si face propuneri, in conditiile prevazute de lege privind:
 • a. restructurarea si dezvoltarea economiei nationale;
 • b. privatizarea agentilor economici;
 • c. elaborarea contractului de munca la nivel national;
 • d. relatiile de munca;
 • e. politica salariala;
 • f. protectia sociala si ocrotirea sanatatii;
 • g. invatamantul si cercetarea.
13 ) (31 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
    Activitatea comisiilor de dialog social vizeaza, in special, urmatoarele:
     Identificati care din variantele de mai sus nu reprezinta o activitate specifica comisiilor de dialog social.
 • a. asigurarea unor relatii cu partenerii sociali-administratie, patronat, sindicate;
 • b. consultarea partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de alta natura, cu caracter economico-social, din domeniul de activitate al ministerului respectiv;
 • c. alte probleme din sfera de activitate a ministerului respectiv sau din judete, asupra carora partenerii sociali convin sa discute;
 • d. consultarea partenerilor sociali cu privire la masurile ce se intreprid pe linia restructurarii regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a consiliilor judetene, a consiliilor locale si a societatilor comerciale din sectorul respectiv in corelare cu masurile de reconversie a fortei de munca;
 • e. asigurarea restructurarii si dezvoltarii economiei nationale.
14 ) (195 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
    Economia de timp atrage dupa sine:
 • a. economia relativa de personal;
 • b. cresterea productivitatii muncii;
 • c. scaderea productivitatii muncii;
 • d. reducerea cheltuielilor de productie;
 • e. reducerea timpului de perfectionare. Care din variantele de mai jos prezinta corect efectele economiei de timp:
15 ) (139 - MULTI SELECT) (ABD ai ales : )
    In raport de modul de finantare, sistemul de salarizare se aplica diferentiat, dupa cum unitatile angajatoare sunt finantate:
 • a. din surse proprii dupa cum sunt organizatiile sau regiile autonome altele decat cele cu specific deosebit stabilite de guvern, agenti economici constituiti pe baza initiativei private;
 • b. din surse bugetare (institutiile publice, unele unitati de cercetare stiintifica fundamentala);
 • c. din donatii ale organizatiilor non-profit;
 • d. din subventii ale statului, in tot sau in parte (in special regiile economice cu specific deosebit, stabilite de guvern);
 • e. din subventii ocazionale. Care din variantele de mai jos prezinta sistemul de salarizare in raport de modul de finantare:

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: