Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Managementul personalului - Sem 2 - 2011-2012 (6195)
Test adaugat de :ionutz

1 ) (120 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Indiferent de formele de exercitare, de obiective si de ritmicitate, controlul integrarii profesionale trebuie:
Care din variantele prezentate mai sus subliniaza rolul integrarii profesionale?
 • a. sa creasca cheltuielile societatii;
 • b. sa-l sprijine pe noul salariat sa se simta normal in organizatie, in grupul sau de lucru, ceea ce poate sa-i permita sa-si aduca contributia sa la realizarea obiectivelor ce-i stau in fata;
 • c. sa inlature absenteismul prin masuri disciplinare;
 • d. sa-i permita salariatului sa-si aduca contributia sa la realizarea obiectivelor ce-i stau in fata;
 • e. sa restructureze posturile de munca.
2 ) (86 - MULTI SELECT) (CD ai ales : )
    Gradul de integrare profesionala in cadrul organizatiei se determina cu ajutorul urmatorilor indicatori:
 • a. cresterea economica;
 • b. cresterea productivitatii muncii;
 • c. fluctuatia fortei de munca;
 • d. absenteismul;
 • e. nici o varianta enumerata mai sus.
3 ) (146 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
    La nivelul ministerelor si prefecturilor functioneaza comisiile de dialog care au un caracter consultativ intre:
Alegeti varianta corecta de raspuns.
 • a. societatile comerciale si sindicate;
 • b. sindicate si patronate;
 • c. administartia publica si societatile comerciale;
 • d. administratia publica, sindicate si patronate;
 • e. administratia publica si patronate.
4 ) (76 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
     Pentru realizarea managementului previzional al personalului trebuie apelat la un sistem, respectiv la un ansamblu de metode si forme dintre care un rol esential revine:
Identificati varianta corecta de raspuns.
 • a. planului si prognozelor;
 • b. planului analizei;
 • c. prognozelor si procesului planificarii;
 • d. previziunii necesarului de personal;
 • e. prognozelor.
5 ) (117 - MULTI SELECT) (ABCD ai ales : )
    In functie de continut, integrarea sociala, apare ca avand urmatoarele domenii principale:
 • a. integrarea culturala;
 • b. integrarea normativa;
 • c. integrarea consensuala si comunicativa;
 • d. integrarea functionala;
 • e. integrarea profesionala.
6 ) (20 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
    Prin actiunea de apreciere a personalului in ordinea meritelor se vizeaza urmatoarele scopuri si obiective:
 • a. imbunatatirea eficientei si performantelor individuale;
 • b. fundamentarea masurilor necesare in vederea promovarii personalului, premierii acestuia si desfacerii contractului de munca;
 • c. cresterea randamentului muncii;
 • d. cresterea calitatii productivitatii;
 • e. imbunatatirea performantelor profesionale individuale.
7 ) (184 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cu ajutorul sistemului de propuneri, organizatiile incearca sa-si determine angajatii sa manifeste:
    Identificati varianta corecta de raspuns.
 • a. interes fata de sarcinile proprii de munca;
 • b. interes fata de problemele unitatii;
 • c. interes nu numai fata de sarcinile proprii de munca, ci si fata de problemele unitatii, participand activ la la rezolvarea lor;
 • d. dezacordul fata de hotararile conducerii unitatii;
 • e. interesul in dezvoltarea carierei profesionale.
8 ) (206 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    La nivelul unei organizatii, un sistem de propuneri corespunzator cuprinde urmatoarele componente importante:
Identificati varianta de raspuns care nu reprezinta o componenta a sistemului de propuneri.
 • a. sprijinul acordat de managerul si echipa manageriala;
 • b. responsabilitatea administrarii sistemului si rolul cadrelor de conducere medii;
 • c. Comisia de dialog social;
 • d. expertii, a caror necesitate este pusa in evidenta de cerinta esentiala ca aprecierea propunerilor sa fie corecta precum si intelegerea de catre angajat a sistemului;
 • e. Comisia de evaluare si Comisia de apel.
9 ) (26 - MULTI SELECT) (ACD ai ales : )
    În planul institutional-organizatoric, sistemul de negociere salariala se realizeaza pe trei etape:
 • a. la nivel national;
 • b. la nivel cultural;
 • c. la nivel de ramuri sau interprofesional;
 • d. la nivel de organizatie;
 • e. la nivel de sindicate si sectii de productie.
10 ) (162 - MULTI SELECT) (BC ai ales : )
    Orice contract de munca cuprinde doua categorii de clauze:
 • a. clauze individuale;
 • b. clauze generale;
 • c. clauze specifice;
 • d. clauze de confidentialitate;
 • e. clauze de neconcurenta. Care din varintele de mai jos prezinta corect cele doua categorii de clauze specifice oricarui contract de munca:
11 ) (27 - MULTI SELECT) (ABCE ai ales : )
    Principalele cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca politica de salarizare sunt:
 • a. sa asigure o corelare rationala intre cresterea productiei si cea a masei salariale;
 • b. nu numai politica salariala, dar si flexibilitatea salariilor sa se constituie ca instrumente ale alocarii si reocuparii fortei de munca pe sectoare, ramuri, profesii, teritoriu;
 • c. sa creeze conditii pentru cresterea laturii stimulatorii a salariului in planul competitivitatii si al performantei;
 • d. sa mentina cheltuielile aferente la un nivel mediu fata de limitele respective ale clasei de salarizare;
 • e. sa contribuie la dezvoltarea interesului organizatiei, sub aspectul recompensarii participarii la munca.
12 ) (52 - MULTI SELECT) (ACEFG ai ales : )
    În dezvoltarea managementului personalului organizatiei s-au inregistrat mai multe etape:
 • a. aparitia organizatiei;
 • b. planificarea strategica;
 • c. cresterea functionala;
 • d. specializarea tehnica;
 • e. cresterea controlului;
 • f. integrarea functionala;
 • g. integrarea strategica. Alegeti varianta de raspuns care prezinta corect etapele de dezvoltarea caracteristice managementului personalului organizatiei:
13 ) (91 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Prin promovari profesionale se intelege:
 • a. totalitatea proceselor prin care se atribuie salariatilor din organizatie posturi situate pe un nivel ierarhic superior, pe baza eficientei profesionale dovedite si a aptitudinilor cerute exercitarii noii functiuni;
 • b. formularea unei aprecieri generale prin care se sintetizeaza principalele calitati si se certifica rezultatele obtinute prin munca pe parcursul unui an;
 • c. implicarea unui grad mare de subiectivism;
 • d. apreciaza ocupatia sau functia, oferind elementele necesare pentru determinarea diferentelor dintre ocupatii;
 • e. o activitate complexa, ca un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati de valoare asupra componentilor unui sistem.
14 ) (22 - MULTI SELECT) (ABDE ai ales : )
    Etapele procesului de promovare sunt urmatoarele:
 • a. anuntarea posturilor vacante, care se poate face pentru intreaga organizatie sau pe compartiment;
 • b. depunerea candidaturilor, cu respectarea anumitor conditii;
 • c. aplicarea unor teste psihologice;
 • d. aprecierea calitatilor candidatilor, care se pun fata in fata cu cerintele functiei oferite;
 • e. rezultatul selectiei se comunica fiecarui candidat, iar celor respinsi li se face cunoscut motivul esecului, cu recomandarea de masuri pe care acestia sa le ia pentru formarea si promovarea lor viitoare.
15 ) (192 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
    In abordarea gradului de ocupare a personalului se impune sa se stabileasca:
Identificati varianta incorecta de raspuns.
 • a. daca acesta este repartizat in concordanta cu cerintele dezvoltarii pe criterii de eficienta si competitivitate;
 • b. daca prin sistemul de salarizare ca si prin sistemul de cointeresare materiala se reuseste sa se asigure o diferentiere a castigurilor in raport cu greutatea muncii depuse, cu conditiile de munca;
 • c. daca exista distorsiuni in privinta repartizarii personalului pe diferite sectoare de activitate;
 • d. asumarea raspunderii pentru participarea personalului la dezvoltarea organizatiei;
 • e. daca se exercita presiuni asupra fondului de salarii disponibil si asupra sporirii generale a indicelui preturilor.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: