Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Managementul personalului - Sem 1 - 2010-2011 (14705)

1 ) (75 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  
   Metodele managementului personalului sunt:
   1. administrative;
   2. economice;
   3. analize tehnico - economice;
   4. planificarea sociala;
   5. psihosociale;
   6. de informare.
   Care din combinatiile prezentate exprima corect metodele managementului personalului?
 • a. 1,2,3
 • b. 1,3,5
 • c. 1,2,4
 • d. 1,2,5
 • e. 1,3,6
2 ) (207 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Programul de culegere, selectare si stimulare a propunerilor salariatilor trebuie sa cuprinda:
   1. specialisti din alte organizatii;
   2. scopul si obiectivele generale si functionale;
   3. nominalizarea autorului/autorilor propunerii;
   4. sfera de cuprindere a propunerii;
   5. reguli privitoare la conditiile acceptarii propunerii si de stabilire a valorii acesteia;
   6. natura si limitele sistemului de premiere;
   7. modalitatile de acceptare si de transmitere a ideilor cuprinse in propuneri.
   Identificati varianta corecta de raspuns:
 • a. 1,2,3,4,5,6
 • b. 2,3,4,5,6,7
 • c. 1,2,3,4,6,7
 • d. 1,3,4,5,6,7
 • e. 1,2,4,5,6,7
3 ) (81 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Selectia profesionala are rolul sa stabileasca exact:
   Alegeti varianta corecta care reprezinta rolul selectiei profesionale.
 • a. nivelul de pregatire al angajatului;
 • b. disponibilitatea angajatului pentru program prelungit;
 • c. treapta care i se cuvine angajatului:
 • d. treapta care i se cuvine si felul muncii care i se potriveste individului intr-o treapta sau alta;
 • e. nivelul de cunostinte pe care-l poseda angajatul.
4 ) (34 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
  
   Conflictele de interese pot fi declansate in urmatoarele situatii:
   Alegeti varianta care nu reprezinta situatie in care se declanseaza conflictele de interese.
 • a. unitatea refuza sa inceapa negocierea unui contract colectiv de munca, in conditiile in care nu are incheiat un contract colectiv de munca sau contractul colectiv de munca anterior a incetat;
 • b. unitatea nu accepta revendicarile formulate de salariati;
 • c. unitatea refuza nejustificat semnarea contractului colectiv de munca, cu toate ca negocierile au fost definitivate;
 • d. unitatea nu isi indeplineste obligatiile prevazute de lege de a incepe negocierile anuale obligatorii privind salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru si conditiile de munca;
 • e. in situatia in care unitatea a raspuns in scris la toate revendicarile formulate, iar sindicatul accepta raspunsul.
5 ) (192 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   In abordarea gradului de ocupare a personalului se impune sa se stabileasca:
   Identificati varianta incorecta de raspuns.
 • a. daca acesta este repartizat in concordanta cu cerintele dezvoltarii pe criterii de eficienta si competitivitate;
 • b. daca prin sistemul de salarizare ca si prin sistemul de cointeresare materiala se reuseste sa se asigure o diferentiere a castigurilor in raport cu greutatea muncii depuse, cu conditiile de munca;
 • c. daca exista distorsiuni in privinta repartizarii personalului pe diferite sectoare de activitate;
 • d. asumarea raspunderii pentru participarea personalului la dezvoltarea organizatiei;
 • e. daca se exercita presiuni asupra fondului de salarii disponibil si asupra sporirii generale a indicelui preturilor.
6 ) (28 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   √én atingerea scopurilor vizate de negocierile salariale stau urmatoarele cerinte de baza: Care din variantele prezentate nu constituie cerinta a negocierilor salariale?
 • a. stimularea indeplinirii functiilor economice ale salariatului, paralel cu stoparea sporirii acestuia preponderent pe considerente de protectie sociala;
 • b. restabilirea corelatiei intre productie si fondul de salarii;
 • c. asigurarea unui control concomitent si continuu asupra evolutiei salariilor si a preturilor produselor;
 • d. fundamentarea si mentinerea unui raport intre salarii-preturi-inflatie;
 • e. cunoasterea si respectarea legislatiei muncii
7 ) (21 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   . Din punctul de vedere al organizatiei, promovarea interna ofera numeroase avantaje:
   Determinati care din variantele de mai sus nu constituie un avantaj al promovarii interne din punctul de vedere al organizatiei?
 • a. promovarea interna incurajeaza lucratorii in a se pregati si a-si insusi cunostintele pentru promovare;
 • b. constituie un mijloc de utilizare mai buna a personalului organizatiei, punand pe fiecare salariat in postul in care el va fi mai util;
 • c. determina un interes marit al salariatului pentru functia sa;
 • d. dispune de un sistem de apreciere stiintifica cu privire la valoarea salariatilor;
 • e. este mai economic pentru organizatie promovarea salariatilor din unitate decat recrutarea altora din exterior.
8 ) (145 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Consiliul Economic si Social analizeaza situatia economica si sociala a tarii si face propuneri, in conditiile prevazute de lege privind:
   1. restructurarea si dezvoltarea economiei nationale;
   2. privatizarea agentilor economici;
   3. elaborarea contractului de munca la nivel national;
   4. relatiile de munca;
   5. politica salariala;
   6. protectia sociala si ocrotirea sanatatii;
   7. invatamantul si cercetarea.
   Care din variantele de mai jos prezinta corect propunerile facute de Consiliul Economic si Social in urma analizarii situatiei economice si sociale a tarii:
 • a. 2,3,4,5,6,7
 • b. 1,3,4,5,6,7
 • c. 1,2,3,5,6,7
 • d. 1,2,3,4,6,7
 • e. 1,2,4,5,6,7
9 ) (94 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
   Aratati care din variante nu reprezinta un drept al angajatorului.
 • a. sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
 • b. sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;
 • c. sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
 • d. sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditii corespunzatoare de munca;
 • e. sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
10 ) (23 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   . Rolul si functiile salariului pot fi redate astfel:
   Precizati care din variantele prezentate mai sus nu constituie functie a salariului.
 • a. parghie a stabilitatii macroeconomice;
 • b. factor de echilibru al raportului cerere-oferta pe piata fortei de munca;
 • c. instrument de influentare a sensului si amplorii schimbarilor din economie;
 • d. cel mai important venit din societate;
 • e. mecanism de ajustare a relatiei dintre dimensiunea si evolutia salariilor si alte variabile, indeosebi productivitatea muncii.
11 ) (176 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Raportul dintre cererea si oferta fortei de munca este realizat pe piata fortei de munca si reprezinta factorul fundamental in:
   Care din varintele prezentate mai sus contituie raspunsul corect?
 • a. asigurarea productivitatii muncii;
 • b. asigurarea fortei de munca;
 • c. realizarea profitabilitatii;
 • d. cresterea randamentului muncii;
 • e. asigurarea echilibrului fortei de munca.
12 ) (167 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii:
   Care din variantele de mai sus prezinta corect situatia in care angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii salariatului?
 • a. fara acordul salariatului in cazuri de forta majora;
 • b. numai cu acordul salariatului indiferent de conditii;
 • c. fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de Codul Muncii;
 • d. numai cu acordul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de Codul Muncii;
 • e. fara consimtamantul salariatului, ca masura de protectie a salariatului.
13 ) (20 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   . Prin actiunea de apreciere a personalului in ordinea meritelor se vizeaza urmatoarele scopuri si obiective:
   1. imbunatatirea eficientei si performantelor individuale;
   2. fundamentarea masurilor necesare in vederea promovarii personalului, premierii acestuia si desfacerii contractului de munca;
   3. cresterea randamentului muncii;
   4. cresterea calitatii productivitatii;
   5. imbunatatirea performantelor profesionale individuale.
   Care din variantele de mai jos prezinta corect scopurile si obiectivele actiunii de apreciere a personalului in ordinea meritelor:
 • a. 1,5
 • b. 1,2
 • c. 3,4
 • d. 2,3
 • e. 3,5
14 ) (8 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   . Factorii generatori de dezordini comportamentale se pot grupa astfel:
   1. factori de predispozitie;
   2. factori de declansare;
   3. factori de intretinere;
   4. factori externi;
   5. factori interni.
   Care din combinatiile de mai jos reprezinta factori generatori de dezordini comportamentale:
 • a. 2,3,4
 • b. 1,3,4
 • c. 1,2,3
 • d. 3,4,5
 • e. 1,4,5
15 ) (208 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Prin studiul muncii se intelege:
   Care din variantele de raspuns prezinta corect definitia studiului muncii.
 • a. latura studiului muncii care cuprinde cercetarea sistematica (critica si obiectiva) a totalitatii elementelor ce caracterizeaza modul de munca si conditiile in care se desfasoara acestea;
 • b. metode si procedee de determinare a continutului activitatii unui executant individual si colectiv;
 • c. ansamblul integrat al stiintelor care permit obtinerea cunostintelor privitoare la munca umana;
 • d. ansamblul activitatii si procedeelor de cercetare sistematica si analitica a metodelor de munca, studiu care se efectueaza in scopul obtinerii unei eficiente economice sporite, fara sau cu un minimum de cheltuieli de investitii;
 • e. activitatea stiintifica multidisciplinara, orientata spre adaptarea reciproca a omului si a muncii in vederea cresterii productivitatii.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: