Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Managementul personalului - Sem 1 - 2010-2011 (14705)

1 ) (143 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Plata in natura a unei parti din salariu este posibila numai daca:
   Identificati varianta corecta de raspuns.
 • a. este prevazut expres in contractul colectiv de munca;
 • b. este prevazut expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca;
 • c. este prevazut in contractul individual de munca;
 • d. este prevazut in contractul colectiv de munca la nivel national;
 • e. societatea nu are lichiditati.
2 ) (29 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   √én plan teoretic, dialogul social presupune:
   Identificati varianta de raspuns corecta.
 • a. raportul dintre cererea si oferta fortei de munca ce este realizat pe piata fortei de munca si reprezinta factorul fundamental in asigurarea echilibrului fortei de munca
 • b. un ansamblu de contacte, comunicari si actiuni minutios organizate, prin care entitati sociale organizate si constituite in conditiile legii sunt antrenate si participa la diferite niveluri la luarea de decizii, initiaza ori elaboreaza acte normative, propun si sustin solutii in scopul rezolvarii problemelor sociale ori economice la diferite niveluri, incearca armonizarea intereselor generale si de grup, prevenirea ori solutionarea starilor conflictuale, asigurarea climatului de pace sociala generala;
 • c. un ansamblu de contacte, comunicari si actiuni minutios organizate, prin care entitati sociale organizate si constituite in conditiile legii sunt antrenate si participa la diferite niveluri la luarea de decizii, initiaza ori elaboreaza acte normative, propun si sustin solutii in scopul rezolvarii problemelor sociale;
 • d. gasirea unor solutii in scopul rezolvarii problemelor sociale ori economice la diferite niveluri;
 • e. consultarea partenerilor sociali cu privire la masurile ce se intreprind pe linia restructurarii regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a consiliilor judetene, a consiliilor locale si a societatilor comerciale din sectorul respectiv in corelare cu masurile de reconversie a fortei de munca.
3 ) (121 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Pentru a obtine eficienta maxima in actiunea de formare profesionala trebuie avute in vedere cererile si dorintele salariatilor care se pot realiza prin:
   1. solutionarea contradictiilor in problemele de centralizare-descentralizare a managementului personalului;
   2. anchete prin care sa se determine tipurile de meserii pe care acestia doresc sa le exercite din cele cerute pe piata muncii;
   3. identificarea formatorilor pentru care exista mai multi candidati;
   4. contacte directe frecvente intre someri si serviciile de ocupare;
   5. derularea procesului de executare a raporturilor de munca.
   Care din variantele de mai jos constituie mijloace de realizare a cererilor si dorintelor salariatilor in vederea obtinerii eficientei maxime in actiunea de formare profesionala:
 • a. 2,3,4
 • b. 1,2,3
 • c. 1,3,5
 • d. 1,3,4
 • e. 2,4,5
4 ) (85 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Problema integrarii se pune pe urmatoarele niveluri:
   1. la nivel individual;
   2. schemelor de comportament - coordonarea comportamentului fiecarui individ cu cel al comportamentului membrilor grupului;
   3. la nivel procesual;
   4. la nivelul institutiilor - cooperarea lor cu minimum de conflict;
   5. la nivelul integrarii intregii societati.
   Care din combinatiile de mai jos reprezinta nivelurile specifice integrarii:
 • a. 1,2,4
 • b. 2,4,5
 • c. 1,4,5
 • d. 1,3,5
 • e. 3,4,5
5 ) (114 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   . Elementele constitutive ale costului de angajare retinem:
   Care din variantele de mai sus nu constituie element constitutiv al costului de angajare?
 • a. cheltuieli de recrutare;
 • b. cheltuieli de integrare;
 • c. cheltuielile cu personalul organizatiei;
 • d. costurile cu pregatirea de baza;
 • e. costurile cu familiarizarea cu misiunea.
6 ) (3 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Principalii factori de crestere a rolului personalului in societatea postindustriala sunt:
   1. continutul muncii;
   2. lista salariatilor in ordinea relativa a meritelor;
   3. controlul asupra personalului;
   4. factorii macroeconomici;
   5. organizarea muncii si personalitatea lucratorului;
   6. cresterea nivelului de pregatire si cultura muncitorului;
   7. dezvoltarea democratiei;
   8. cresterea pretului muncii.
   Precizati care din variantele de mai jos prezinta corect principalii factori de crestere a rolului personalului in societatea postindustriala?
 • a. 1,2,3,4,5,6,7
 • b. 1,3,4,5,6,7,8
 • c. 1,2,4,5,6,7,8
 • d. 1,2,3,5,6,7,81,2,3,5,6,7,8
 • e. 1,2,3,4,6,7,8
7 ) (184 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cu ajutorul sistemului de propuneri, organizatiile incearca sa-si determine angajatii sa manifeste:
   Identificati varianta corecta de raspuns.
 • a. interes fata de sarcinile proprii de munca;
 • b. interes fata de problemele unitatii;
 • c. interes nu numai fata de sarcinile proprii de munca, ci si fata de problemele unitatii, participand activ la la rezolvarea lor;
 • d. dezacordul fata de hotararile conducerii unitatii;
 • e. interesul in dezvoltarea carierei profesionale.
8 ) (183 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Clasificarea bolilor profesionale se face dupa mai multe criterii:
   1. in functie de natura factorului nociv;
   2. boli acute;
   3. dupa timpul de expunere la actiunea factorului nociv;
   4. boli cronice,
   5. dupa modul de actiune a factorului nociv.
   Care din variantele de mai jos prezinta clasificarea corecta a bolilor profesionale:
 • a. 2,3,4
 • b. 1,2,5
 • c. 2,4,5
 • d. 1,2,3
 • e. 1,3,5
9 ) (215 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Un alt domeniu al psihologiei aplicate in organizatii il reprezinta:
   Identificati varianta corecta de raspuns.
 • a. asigurarea conditiilor psihosociale ale productivitatii muncii;
 • b. infaptuirea obiectivelor colective;
 • c. redresarea situatiilor conflictuale;
 • d. dezvoltarea sentimentului de apartenenta organizationala;
 • e. motivarea personalului organizatiei.
10 ) (191 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Factor important al cresterii eficientei economice, organizarea muncii contribuie:
   1. la reducerea cheltuielilor pe unitatea de produs;
   2. la sporirea productiei;
   3. la cresterea gradului de asimilare a angajatilor;
   4. la ridicarea standardului de viata;
   5. reducerea fluctuatiei de personal.
   Care din varintele de mai jos reflecta contributiile organizarii muncii, ca factor important al cresterii eficientei economice:
 • a. 1,2,4
 • b. 1,3,5
 • c. 2,3,4
 • d. 2,3,5
 • e. 2,4,5
11 ) (76 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Pentru realizarea managementului previzional al personalului trebuie apelat la un sistem, respectiv la un ansamblu de metode si forme dintre care un rol esential revine:
   Identificati varianta corecta de raspuns.
 • a. planului si prognozelor;
 • b. planului analizei;
 • c. prognozelor si procesului planificarii;
 • d. previziunii necesarului de personal;
 • e. prognozelor.
12 ) (61 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Integrarea profesionala reprezinta:
   Alegeti varianta care reprezinta definitie a integrarii profesionale.
 • a. o treapta in evolutia profesionala a individului, cand se realizeaza acordul si armonizarea comportamentului individului cu exigenta postului si colectivitatii din care face parte;
 • b. transformarea reciproca a diferitelor culturi in vederea constituirii intr-un tot echilibrat;
 • c. un proces de lunga durata in evolutia profesionala a individului;
 • d. cunoasterea organizatiei si cunoasterea locului de munca (sector, sectie, atelier);
 • e. un vast bagaj de practici care aplicate cu pricepere, pot da rezultatele dorite.
13 ) (200 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Adaptarea muncii la om se face prin:
   Care din variantele de mai sus defineste corect adaptarea muncii la om?
 • a. asigurarea unei calificari si pregatiri profesionale corespunzatoare;
 • b. achizitionarea de noi echipamente tehnice si tehnologice mai performante;
 • c. transformarea masinilor, instalatiilor, tehnologiilor, a locurilor si operatiilor de munca, ori de cate ori este cu putinta, incepand chiar in faza de conceptie si proiectare, la posibilitatile si cerintele fiziologice si psihologice ale celor care le folosesc;
 • d. transformarea locurilor si operatiilor de munca, ori de cate ori este cu putinta;
 • e. adaptarea chiar din faza de conceptie si proiectare, la posibilitatile si cerintele fiziologice si psihologice ale celor care le folosesc.
14 ) (157 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Negocierile contractului colectiv de munca pot fi grupate in raport de caracteristicile lor:
   1. negocieri distributive;
   2. negocierea colectiva;
   3. negocieri individiale;
   4. negocieri interogative;
   5. negocieri selective.
   Care din variantele de mai jos prezinta corect gruparea negocierilor contractelor colective de munca in raport de caracteristicile lor:
 • a. 1,2
 • b. 1,5
 • c. 1,4
 • d. 3,4
 • e. 2,3
15 ) (6 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  
   Continutul managementului previzional al necesarului de personal consta:
 • a. dintr-un ansamblu de eforturi metodic efectuate si de studii bine gandite avandu-se ca scop atingerea obiectivelor;
 • b. detectarea cu anticipatie a problemelo
 • c. pregatirea unor solutii concretizate intr-un plan si programe de actiune;
 • d. dintr-un ansamblu de eforturi metodic efectuate si studii bine gandite, in scopul de a detecta cu anticipatie problemele, de a pregati solutiile concretizate apoi intr-un plan si program de actiune, de a corecta actiunile pe masura realizarii lor;
 • e. corectarea diferitelor actiuni pe masura realizarii lor.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: