Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Licenta - Sem 2 - 2010-2011 (177365)

1 ) (35 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Performantele la testele de atentie se evalueaza dupa urmatorii indicatori:
 • a. viteza si exactitate
 • b. flexibilitate si fluiditate
2 ) (20 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   La testele de evaluare a abilitatilor creative, capacitatea subiectului de a produce un numar mare de idei intr-o unitate de timp se coteaza ca indicator al:
 • a. flexibilitatii
 • b. originalitatii
 • c. fluiditatii
 • d. elaborarii
3 ) (30 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive (BTPAC) evalueaza aptitudinea spatiala prin urmatoarele tipuri de teste:
   1. testul de imagini mintale
   2. testul de orientare spatiala
   3. testul de generare de imagini
 • a. 1+2
 • b. 1+2+3
 • c. 2+3
4 ) (6 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   In plan diacronic, dinamica Eului presupune:
   a. formarea sa succesiva, pe etape
   b. fluctuatii conjuncturale
   c. trecerea de la Eul psihologic la Eul social
   d. trecerea de la Eul fizic la Eul psihologic si Eul social
 • 1. a+c
 • 2. a+d
 • 3. b+c
 • 4. b+d
5 ) (16 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Reactiile circulare tertiare presupun
 • a. copilul cunoaste rezultatul actiunii sale si il repeta folosind scheme cunoscute de actiune
 • b. actiunile sunt caracterizate de schimbarea modalitatii de producere a rezultatului
6 ) (15 - MULTI SELECT) (abcefh ai ales : )
   Pornind de la poziţia pe care o ocupă în arhitectura generală a subsistemului cognitiv proprietăţile mai importante ale reprezentărilor pot fi:
 • a. Intensitatea
 • b. Stabilitatea
 • c. Gradul de completitudine
 • d. Gradul de irelevanţă
 • e. Gradul de relevanţă
 • f. Gradul de generalitate
 • g. Gradul de specificitate
 • h. Caracterul legăturii designative
7 ) (21 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre următoarele reţele are caracteristicile de mai jos:
   1. participanţii la comunicare sunt egali ca poziţii, ei aflându-se în relaţii de
   coordonare;
   2. se caracterizează printr-un stil de conducere democratic, participativ;
   3. există un feedback permanent între toţi participanţii la comunicar
   4. este indicată în activităţile creative şi cele de informare;
   5. dezavantajul constă în dificultatea luării rapide a unei decizii în datorită distribuţiei
   egale a responsabilităţii între membrii reţelei şi evitării asumării responsabilităţii de
   către unul dintre aceştia.
 • a. Reţeaua în cerc
 • b. Reţeaua în lanţ
 • c. Reţeaua în Y
 • d. Reţeaua stea
8 ) (42 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Dintre tulburarile disociative fac parte:
   1. tulburarea de somatizare
   2. personalitatea multipla
   3. dismorfofobia
   4. amnezia psihogena
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
9 ) (47 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Intre psihicul uman si psihicul animal:
 • a. exista numai deosebiri cantitative
 • b. nu exista nici o deosebire
 • c. exista numai deosebiri calitative
 • d. exista atat deosebiri cantitative, cat si calitative
10 ) (17 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
   Latura activ- operatorie a reprezentării ca proces ne permite:
 • a. Să ne formăm o “imaginea” despre rezultatul posibil al unei acţiuni pe care dorim să o intreprindem
 • b. Să schiţăm planul sau programul unei acţiuni
 • c. Să efectuăm în minte acţiunea dată înainte de a o realiza în plan extern
11 ) (24 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Modelul structural al psihicului uman adoptat de psihologia contemporana este:
 • a. liniar
 • b. ierarhic-bidimensional
 • c. ierarhic-tridimensional
12 ) (20 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Scoala de la Wűrzburg (Denkpsychologie) îşi propune să apere:
 • a. Statutul şi specificitatea gândirii ca proces psihic distinct şi ireductibil la asociaţii de imagini sau la serii de cupluri stimul- răspuns
 • b. Caracterul înnăscut, predominant al structurii operatorii
 • c. Fenomenul de insight sau reacţia Aha! Formă de intuiţie sau gen de discernamânt instantaneu
13 ) (51 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  
   Practica vrăjitoriei este semnificativ frecventă în societăţile caracterizate prin:
   a. stratificare socială, integrare politică;
   b. sistem de scriere elaborat, mediere a schimbului prin bani;
   c. descendenţă matrilineală, rezidenţă matrilocală;
   d. model educativ care nu este centrat pe obedienţă.
 • a. a+b+c+d
 • b. b+c+d
 • c. a+c+d
 • d. a+b
14 ) (30 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
   Indicatorii memorării voluntare vor depinde:
 • a. De proprietăţile şi de condiţiile de administrare a materialului
 • b. De particularităţile psihoindividuale ale subiecţilor
15 ) (11 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Caracterul hipercomplex al sistemului psihic uman este dat de:
 • a. numarul „elementelor” componente
 • b. diversitatea starilor emotionale
 • c. volumul conexiunilor externe
 • d. numarul „elementelor” componente si volumul conexiunilor interne si externe

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: