Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Licenta - Psihologia Muncii - Sem 2 - 2009-2010 (46430)

1 ) (19 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Stadiile procesului de integrare profesională în viziunea lui O. Hoffman sunt:
   a. adaptarea în muncă
   b. vizite în instituţie, conduse de şeful ierarhic, care îi va prezenta noului angajat activitatea acesteia, structura sa şi mai ales departamentele cu care va colabora
   c. asimilarea
   d. identificarea cu instituţia şi colectivul
   e. oferirea noului angajat a unei «mape de întâmpinare» care să conţină informaţii referitoare la structura organizatorică a instituţiei, facilităţile existente, programul de lucru, modalităţile de evaluare, regulamentele instituţiei, date despre protecţia muncii, prevenirea accidentelor, etc.
 • a. a+c+d
 • b. b+c+d
 • c. c+d+e
2 ) (13 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Conform ..................... factorul care motivează oamenii în procesul muncii este salariul pe care aceştia îl primesc
   1. Managementului ştiinţific
   2. Teoriei X
   3. Teoriei Y
   4. Teoriei ierarhizării nevoilor
   5. Teoriei bifactoriale
   6.Teoriei echităţii
   7. Teoriei aşteptării
   8. Teoriei reîntăririi şi consolidării
 • a. 1+2+3
 • b. 2
 • c. 1
3 ) (31 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   În explicarea comportamentului uman .............................utilizeaza un set redus de trebuinţe şi anume trebuinţe legate de existenţa, trebuinţe legate de relaţiile cu semenii şi trebuinţe de creştere.
   a. Teoria X
   b. Teoria echităţii
   c. Teoria ERG
   d. Teoria asteptării
   e. Teoria bifactorială motivaţie-igienă
   f. Teoria celor trei necesităţi
 • a. f
 • b. e
 • c. c
4 ) (28 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   În cadrul interviului de selecţie………………………. se produce atunci când o anumită caracteristică a interviului impresionează foarte puternic, punându-şi amprenta asupra evaluării generale a candidatului.
 • a. Eroarea de contrast
 • b. Eroarea de tip halou
 • c. Eroarea de similaritate
5 ) (2 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Tipurile de trebuinţe din teoria ierarhizării trebuinţelor a lui A.Maslow sunt:
   a. trebuinţele de cooperare şi afiliere
   b. trebuinţele de stimă şi statut
   c. trebuinţele de hrană, locuinţă, îmbrăcăminte
   d. trebuinţele de autorealizare
   e. trebuinţele de securitate
 • a. a+b+c
 • b. a+b+c+d+e
 • c. d+e
6 ) (24 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Sursa generatoare a ..........................se afla în trebuinţele personale ale individului şi este solidara cu activitaţile lui, individul exercitând o munca în conformitate cu propriile aptitudini şi abilitaţi.
 • a. motivaţiei intrinseci
 • b. motivaţiei cognitive
 • c. motivaţiei negative
 • d. motivaţiei extrinseci
 • e. motivaţiei afective
7 ) (5 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
  
   Recrutarea internă se referă la recrutarea candidaţilor din interiorul instituţiei fie prin afişarea postului liber urmat susţinerea concursului pe postul respectiv fie prin promovare sau transfer în cadrul instituţiei.
 • Adevarat Fals
8 ) (6 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Prin metodele informale de recrutare internă instituţia angajeaza foşti salariaţi sau foşti studenţi care au lucrat în regim de colaborare în instituţia respectivă.
 • Adevarat Fals
9 ) (2 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Optimul motivaţional se referă la faptul ca orice element al muncii (salariu, condiţii de muncă, relaţii cu şeful sau superiorii etc.) are capacitatea de a genera atât satisfacţie, cât şi insatisfacţie în munca în funcţie de contextul organizaţional la care ne raportăm.
 • Adevarat Fals
10 ) (33 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Una dintre teoriile de mai jos are în vedere trei aspecte importante:
   1. grupul este structura de bază în instituţie;
   2. angajarea pe viaţă, polivalentă, cariera lentă, conturează motivaţia
   individuală;
   3. respectul oamenilor pentru muncă şi grup este măsura propriului lor
   respect.
   Alegeţi dintre variantele de mai jos pe cea corectă:
 • a. teorie ERG
 • b. teoria celor trei necesităţi
 • c. teoria Z
 • d. teoria Y
 • e. teoria performanţelor aşteptate
11 ) (34 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Una dintre teoriiile motivaţionale de mai jos porneşte de la premisa că motivaţia pentru muncă este determinată de patru tipuri de comparaţii:
   1. comparaţia cu o situaţie anterioara în care s-a aflat individul în cadrul aceleiaşi organizaţii;
   2. comparaţia cu o situaţie anterioara în care s-a aflat individul în afara organizaţiei;
   3. comparaţia cu alta persoana sau grup de persoane din interiorul organizaţiei;
   4. comparaţia cu alta persoana sau grup de persoane din afara organizaţiei.
   Alegeţi dintre variantele de mai jos pe cea corectă:
 • a. teorie echităţii
 • b. teoria celor trei necesităţi
 • c. teoria Z
 • d. teoria bifactorială motivaţie-igienă
 • e. teoria performanţelor aşteptate
12 ) (14 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  
   Conform ..................... indivizii sunt preocupaţi nu numai de nivelul recompenselor pe care le primesc în schimbul efortului propriu ci şi de relaţia dintre recompensele pe care le primesc ei şi cele pe care le primesc ceilalţi.
   1. Managementului ştiinţific
   2. Teoriei X
   3. Teoriei Y
   4. Teoriei ierarhizării nevoilor
   5. Teoriei bifactoriale
   6.Teoriei echităţii
   7. Teoriei aşteptării
   8. Teoriei reîntăririi şi consolidării
 • a. 1
 • b. 3
 • c. 5
 • d. 6
13 ) (1 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Satisfacţia muncii este influenţată de:
   a. facilităţile economice şi socio-profesionale
   b. caracterul rutinier/ variat al muncii
   c. relaţiile la locul de muncă muncii
   d. cadrul organizaţional în care se desfăşoară munca
   e. caracteristicile fizice ale locului de muncă
 • a. a+b+c+d+e
 • b. a+b+c
 • c. b+c+d+e
14 ) (6 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre elementele de mai jos reprezintă dezavantaje ale recrutării interne:
   a. costul recrutării personalului este mult mai ridicat;
   b. împiedică infuzia de “suflu proaspăt” şi nu favorizează promovarea unor
   “ idei noi”;
   c. la un ritm rapid de extindere a instituţiei, posibilitaţile de completare a posturilor din personalul existent, pot fi depaşite;
   d. nu este nevoie de o perioadă de acomodare cu noul loc de muncă;
   e. se pot manifesta favoritisme, persoanele promovate menţinându-şi legaturile cu foştii colegii de munca;
   Precizaţi care din combinatiile de mai jos reflecta cel mai corect principalele dezavantaje ale recrutarii interne:
 • a. b+c+e
 • b. a+b+c
 • c. d+e
15 ) (10 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre elementele prezentate reprezintă dezavantaje ale recrutării externe:
   a. favorizează promovarea ideilor noi;
   b. timpul necesar acomodării, adaptării şi integrării pe posturi a noilor angajaţi este mult mai mare, ceea ce atrage costuri suplimentare;
   c. identificarea, atragerea şi evaluarea candidaţilor se realizează mult mai dificil;
   d. nu implică elaborarea unor programe de pregătire profesională întrucât se angajează profesionişti din exterior;
   e. poate apărea respingerea noilor veniţi de către vechii angajaţi ceea ce creează dificultăţi de integrare, duce la scăderea motivaţiei afectând productivitatea muncii
 • a. b+c+e
 • b. a+b
 • c. b+c+d

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: