Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Licenta - Psihologia Muncii - Sem 2 - 2009-2010 (46430)

1 ) (2 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Optimul motivaţional se referă la faptul ca orice element al muncii (salariu, condiţii de muncă, relaţii cu şeful sau superiorii etc.) are capacitatea de a genera atât satisfacţie, cât şi insatisfacţie în munca în funcţie de contextul organizaţional la care ne raportăm.
 • Adevarat Fals
2 ) (4 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Interviul de selecţie este eficient în următoarele situaţii:
 • a. relevarea unor calităţi ale candidaţilor ca de exemplu: ţinută, limbaj, conduită nonverbală, motivaţii, interese şi aspiraţii de viitor, pregătire şi calificare profesională, experienţă
 • b. relevarea cunoştinţele profesionale ale candidatului
 • c. evidenţierea profilului psihologic al candidatului (aptitudini, abilităţi, trăsături de temperament şi personalitate, etc.)
3 ) (21 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   ...............................constă în compararea fiecărui candidat cu predecesorul său/ predecesorii săi, neglijând comparaţia cu standardul prestabilit al interviului.
   Alegeţi dintre variantele de mai jos pe cea corectă:
 • a. eroarea de similaritate
 • b. eroarea de contrast
 • c. eroarea de tip halou
 • d. eroarea datorată primei impresii
4 ) (6 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre elementele de mai jos reprezintă dezavantaje ale recrutării interne:
   a. costul recrutării personalului este mult mai ridicat;
   b. împiedică infuzia de “suflu proaspăt” şi nu favorizează promovarea unor
   “ idei noi”;
   c. la un ritm rapid de extindere a instituţiei, posibilitaţile de completare a posturilor din personalul existent, pot fi depaşite;
   d. nu este nevoie de o perioadă de acomodare cu noul loc de muncă;
   e. se pot manifesta favoritisme, persoanele promovate menţinându-şi legaturile cu foştii colegii de munca;
   Precizaţi care din combinatiile de mai jos reflecta cel mai corect principalele dezavantaje ale recrutarii interne:
 • a. b+c+e
 • b. a+b+c
 • c. d+e
5 ) (26 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   .............................este determinată de interacţiunea membrilor grupului de munca şi se refera la faptul ca munca favorizeaza realizarea contactelor sociale precum şi satisfacerea nevoilor de cooperare, afiliere, securitate, stima şi statut social ale acestora
 • a. Motivaţia economică
 • b. Motivaţia profesională
 • c. Motivaţia psihosocială
6 ) (3 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Conform ..................... factorii de igienă (supravegherea, condiţiile de muncă, relaţiile interpersonale, securitatea muncii, etc.) şi factorii motivaţionali (realizările personale, recunoaşterea, munca însăşi, posibilităţile de avansare, etc) determină atât satisfacţie cât şi insatisfacţie în muncă;
   Alegeţi dintre variantele de mai jos pe cea corectă:
   1) Managementului ştiinţific
   2) Teoriei X
   3) Teoriei Y
   4) Teoriei ierarhizării nevoilor
   5) Teoriei bifactoriale
   6)Teoriei echităţii
   7) Teoriei aşteptării
   8) Teoriei reîntăririi şi consolidării
 • a. 1+2
 • b. 3+4
 • c. 5
 • d. 6+7+8
7 ) (15 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Etapele selecţiei de personal sunt următoarele:
   a. analiza scrisorii de intenţie şi a curriculumului vitae
   b. adaptarea în muncă
   c. interviul de selecţie
   d. identificarea cu munca
   e. testarea psihologică
   f. recrutarea internă
   g. probele de cunoştinţe profesionale
   h. probele de lucru
   i. integrarea la locul de muncă
   j. examinările medicale
   k. asimilarea informaţiilor şi comportamentelor specifice muncii
   l. verificarea referinţelor
   m. decizia finală
   Alegeţi din următoarele variante pe cea care corespunde cel mai bine enunţului de mai sus:
 • a. a+b+c+d
 • b. a+c+e+g+h+j+l+m
 • c. h+i+j+k+l+m
8 ) (5 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
  
   Recrutarea internă se referă la recrutarea candidaţilor din interiorul instituţiei fie prin afişarea postului liber urmat susţinerea concursului pe postul respectiv fie prin promovare sau transfer în cadrul instituţiei.
 • Adevarat Fals
9 ) (33 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Una dintre teoriile de mai jos are în vedere trei aspecte importante:
   1. grupul este structura de bază în instituţie;
   2. angajarea pe viaţă, polivalentă, cariera lentă, conturează motivaţia
   individuală;
   3. respectul oamenilor pentru muncă şi grup este măsura propriului lor
   respect.
   Alegeţi dintre variantele de mai jos pe cea corectă:
 • a. teorie ERG
 • b. teoria celor trei necesităţi
 • c. teoria Z
 • d. teoria Y
 • e. teoria performanţelor aşteptate
10 ) (22 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   Conform ..................... oamenii fac o comparaţie între efortul pe care îl depun (educaţie, calificare, abilitaţi, experienţa, timpul lucrat în organizaţie, etc) şi compensaţia pe care o primesc (salariu, beneficii, recunoaşteri, promovari).
   Alegeţi dintre variantele de mai jos pe cea corectă
 • a. teoriei performanţelor aşteptate
 • b. teoriei echităţii
 • c. teoriei bifactoriale motivaţie igienă
 • d. teoriei consolidării
 • e. teoriei Y
11 ) (20 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Teoria celor trei necesităţi a lui David McClelland are în vedere următoarele necesităţi:
   a. necesităţile de existenţă
   b. necesităţile de securitate
   c. necesităţile de putere
   d. necesităţile de afiliere
   e. necesităţile de realizare
   f. necesităţile de stimă şi statut
 • a. c+d+e
 • b. a+b+c
 • c. d+e+f
12 ) (1 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Satisfacţia muncii este influenţată de:
   a. facilităţile economice şi socio-profesionale
   b. caracterul rutinier/ variat al muncii
   c. relaţiile la locul de muncă muncii
   d. cadrul organizaţional în care se desfăşoară munca
   e. caracteristicile fizice ale locului de muncă
 • a. a+b+c+d+e
 • b. a+b+c
 • c. b+c+d+e
13 ) (7 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
  
   Surse de recrutare externă pot fi: agenţiile de forţa de munca (oficiile de forţa de munca), centrele teritoriale de înregistrare a şomerilor, târgurile de locuri de munca, asociaţiile profesionale, instituţiile de învaţamânt.
 • Adevarat Fals
14 ) (29 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   ………………..este alegerea conform anumitor criterii a celui mai potrivit candidat pentru ocuparea unui post în cadrul unei instituţii prin analiza obiectivă a concordanţei dintre caracteristicile profesionale ale unui post şi caracetristicile fizice, psihice şi informaţionale pe care le prezintă solicitanţii postului.
 • a. selecţia de personal
 • b. recrutarea internă
 • c. recrutarea externă
15 ) (23 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   .......................are la baza nevoia de a şti, de a cunoaşte, curiozitatea şi interesul intelectual faţa de o anumita profesiune
 • a. motivaţia intrinsecă
 • b. motivaţia cognitivă
 • c. motivaţia pozitivă
 • d. motivaţia extrinsecă
 • e. motivaţia afectivă

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: