Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Licenta - Psihanaliza - Sem 2 - 2009-2010 (49741)

1 ) (7 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Dezinvestirea afectivă presupune ataşarea cantităţii de energie de reprezentarea aferentă
 • Adevarat Fals
2 ) (19 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Psihoza maniaco-depresivă este explicată de Melanie Klein prin:
 • a. incapacitatea subiectului de a surmonta poziţia depresivă
 • b. fixaţia la poziţia paranoid-schizoidă
 • c. ruptura dintre Eu şi realitate
3 ) (11 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Imposibilitatea descărcării tensiunii sexuale pe cale normală duce la descărcarea acestei tensiuni pe căi indirecte şi nespecifice prin atacuri de panică, simptome somatice etc.
 • Adevarat Fals
4 ) (6 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Mecanismul psihozelor are la bază:
 • a. conflictul dintre Eu şi realitate
 • b. proiectarea conflictului în exterior şi nu refularea lui
 • c. absenţa tatălui
5 ) (11 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Între instanţele şi nivelurile psihice există următoarele relaţii:
 • a. sinele este inconştient, eul şi supraeul aparţin conştientului
 • b. sinele este inconştient, eul este în parte inconştient în parte conştient, supraeul este sediul unor forţe inhibitorii care acţionează inconştient
 • c. sinele ca sediu al pulsiunilor este inconştient, eul ca sediu al mecanismelor de apărare este inconştient, supraeul ca instanţă morală este conştient
6 ) (14 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Principala activitate psihică în stadiul oral este:
 • a. plăcerea obţinută prin stimularea zonei orale
 • b. asimilarea de informaţii auditive, vizuale, cutanate
 • c. identificarea cu obiectele din exterior
7 ) (13 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Prima teorie a lui Freud asupra pulsiunii ia în considerare:
 • a. un singur tip de pulsiune, libidoul
 • b. două tipuri de pulsiune: libidoul şi interesul eului
 • c. două tipuri de pulsiune: libido şi destrudo
8 ) (30 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   În stadiul oral relaţia de obiect este caracterizată de:
 • a. a înghiţi sau a fi înghiţit
 • b. narcisismul secundar
 • c. ambivalenţă
9 ) (1 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
  
   Atributul de dinamic se referă la faptul că elementele ce aparţin inconştientului (idei, imagini) exercită continuu o presiune pentru a intra în conştient şi se asociază între ele.
 • Adevarat Fals
10 ) (23 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Tulburările psihice apar când:
 • a. forţele ce intră în conflict sunt egale ca intensitate
 • b. forţele de refulare sunt mai puternice decât cele ce tind spre descărcare
 • c. nu există refulare
11 ) (21 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Pulsiunea reprezintă:
 • a. un răspuns automat la stimulările din mediu
 • b. reprezentantul psihic al instinctului
 • c. o imagine
12 ) (32 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Nevroza fobică are drept simptome:
 • a. idei sau acte indezirabile pe care subiectul se simte împins să le înfăptuiască dintr-o necesitate internă
 • b. teama de necontrolată faţă de anumite obiecte sau situaţii
 • c. elaborarea psihică a angoasei
13 ) (16 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Caracteristica afectivă în stadiul anal este:
 • a. agresivitatea
 • b. masochismul
 • c. ambivalenţa
14 ) (28 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Complexul Oedip presupune două conflicte:
 • a. un conflict interior dat de regretul faţă de părintele respins şi unul exterior dat de teama faţă de părintele respins
 • b. un conflict pozitiv dat de atracţia faţă de părintele de sex opus şi un conflict negativ dat de atracţia faţă de părintele de acelaşi sex
 • c. un conflict moral între Eu şi Supraeu şi un conflict
15 ) (4 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
  
   Principiul realităţii stipulează că satisfacerea nevoii trebuie amânată în funcţie de cerinţele realităţii
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: