Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Licenta - Fundamentele Psihologiei2 - Sem 2 - 2010-2011 (34089)

1 ) (49 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Sub raportul eficienţei, nu încape îndoială că atenţia voluntară este net superioară celei involuntare, care permite doar „constatare , nu şi elaborare interpretare conceptual-teoretică.
 • a. Adevarat
 • b. Fals
 • c. Uneori adevarat
2 ) (84 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Jocul este prima formă sub care începe să se manifeste şi să se afirme într-o manieră structurată activismul intrinsec al fiinţei umane.
 • Adevarat Fals
3 ) (76 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   La vârful piramidei lui A. Maslow stau motivele Eu-lui.
 • Adevarat Fals
4 ) (55 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Dispoziţia situaţională îşi pune mai direct amprenta asupra activităţii curente decât cea homeostatică.
 • a. Adevarat
 • b. Fals
 • c. Uneori adevarat
5 ) (88 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   O cantonare excesivă în sfera învăţării intuitivconcrete sau senzorio-motorii, de pildă, duce la îngreunarea desfăşurării învăţării conceptuale, simbolic-abstracte.
 • Adevarat Fals
6 ) (72 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Cu cat continuturile memoriei se reactualizeaza mai des cu atat se erodeaza (slabesc) mai mult.
 • Adevarat Fals
7 ) (56 - MULTI SELECT) (abcdefghij ai ales : )
   In dinamica relaţionării şi autorelaţionării afective, se delimitează o serie de secvenţe, legate pe baza legii efectului final (echifinalităţii):
 • a. subiectul este locat interactiv în lume cu alţii, angajat într-o practică interpretativă mondenă sau problematică.
 • b. se produce o interacţiune între el şi obiectul social (incluzând o altă persoană).
 • c. o dată ce obiectul intră în câmpul fenomenologic al subiectului, el este definit (tratat) în termeni de trăire (autotrăire), ca: supărare, frică sau anticipaţie.
 • d. aceste trăiri anticipatorii sunt ratificate prin trăiri „fizice şi senzaţii la nivelul organismului ca entitate vie, care se condensează în ceea ce numim tensiune şi anxietate.
 • e. subiectul îşi imaginează aparenţa sa şi acţiunile sale în ochii partenerului său real sau imaginar.
 • f. interpretează judecăţi ale altor parteneri şi genul de trăire (autotrăire) care acompaniază aceste judecăţi.
 • g. generează trăiri asociate la trăirile celuilalt faţă de subiectul dat.
 • h. această trăire este încorporată în interiorul trăirilor pe care subiectul le simte faţă de sine.
 • i. subiectul încearcă o trăire a autopercepţiei morale a Eu-lui şi a percepţiei de către el a celorlalţi (partenerul de relaţie).
 • j. realizarea unei autodefiniri sumare, incluzând o definiţie emoţională a Eului altora şi obiectul în jurul căruia a fost structurată acţiunea.
8 ) (69 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Dispozitiile integrate globale reprezintã:
 • a. o trãsãturã înnãscutã a personalitãtii;
 • b. o expresie a întâmplãrilor din ziua curentã;
 • c. o sintezã a experientei de viatã si a trãirii de sine.
9 ) (27 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Memoria poate fi analizată sistemic pe baza schemei cibernetice:
 • a. Output- input- output
 • b. Input- output- Input
 • c. Input- output- exitput
10 ) (41 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
   Din punct de vedere psihologic şi psihofiziologic, funcţia semiotică exprimă:
 • a. capacitatea parţial înnăscută a omului de a folosi semne sau simboluri (semnificanţi) ca „înlocuitori ai obiectelor (semnificate) si de a efectua cu ajutorul lor combinaţii şi transformări în plan mental,
 • b. parţial dobândită a omului de a folosi semne sau simboluri (semnificanţi) ca „înlocuitori ai obiectelor (semnificate) şi de a efectua cu ajutorul lor combinaţii şi transformări în plan mental.
11 ) (35 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
   Modurile de operare de bază ale visului sunt:
 • a. Condensarea de trasături similar în imagini sintetice
 • b. Deplasarea, aceasta disociere permite ca energia disponibilă sa fie transferată sau investită într- o altă imagine
 • c. Dramatizarea sau figuralizarea
12 ) (21 - MULTI SELECT) (abcde ai ales : )
   Gândirea poate fi definita ca:
 • a. Reflectare subiectivă, în forma ideală, mijlocită a proprietăţilor generale, esenţiale, necesare obiectelor şi fenomenelor externe şi ale relaţiilor legice dintre acestea
 • b. Organizare specifică a informaţiei la nivelul creierului uman, bazată pe criterii şi principii logico- gramaticale de ordin sintactic, semantic şi pragmatic, orientată şi antientropic
 • c. Baza şi punctul de plecare al constituirii schemelor şi operaţiilor care pleacă din acţiunea directa a subiectului cu obiectele şi lucrurile date în câmpul senzorial apropiat, acestea se interiorizează şi se transformă în acţiuni mentale, ce se vor articula în scheme operatorii ale gândirii
 • d. Baza interacţiunii complexe (nu mecanice) între factorii ereditari şi factorii de mediu, prin aceasta devenirea gândirii, se realizeaza obiectiv pe doua planuri: istoric şi ontogenetic
 • e. Un sistem, dat de faptul că este în realitate compusă dintr- o mulţime de elemente (operaţii, conţinuturi informaţionale) mai mult sau mai puţin distincte, aflate unele cu altele într- o relaţie non- întâmplătoare, mai mult sau mai puţin legică
13 ) (46 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
   Atentia:
 • a. Nu este un proces cu conţinut reflectoriu-informaţional propriu şi distinct - precum percepţia, reprezentarea, gândirea sau procesele afective şi motivaţionale.
 • b. Nu are o existenţă şi o desfăşurare independente, în sine, ci numai sau eminamente în contextul altor procese şi activităţi psihice cu conţinut şi finalitate specifice.
 • c. Nu face parte din categoria proceselor psihice reflectorii, ci din cea a condiţiilor şi funcţiilor psihofiziologice mediatoare-reglatorii.
14 ) (20 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Scoala de la Wűrzburg (Denkpsychologie) îşi propune să apere:
 • a. Statutul şi specificitatea gândirii ca proces psihic distinct şi ireductibil la asociaţii de imagini sau la serii de cupluri stimul- răspuns
 • b. Caracterul înnăscut, predominant al structurii operatorii
 • c. Fenomenul de insight sau reacţia Aha! Formă de intuiţie sau gen de discernamânt instantaneu
15 ) (93 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Ca organizare sistemică, personalitatea se subordonează definiţiei generale a sistemului: „un ansamblu de elemente distincte aflate într-o relaţie nonîntâmplătoare (legică), din care derivă o emergenţă de structură ireductibilă .
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: