Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Licenta 2012 - Fundamente - Sem 2 - 2011-2012 (4391)
Test adaugat de :Cristian

1 ) (5 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Esenta modelului asociationist al gandirii rezida in:
 • a. sustinerea caracterului ei reflectoriu
 • b. sustinerea reductibilitatii ei la senzatii
 • c. sustinerea caracterului ei abstract
2 ) (32 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Deosebirea dintre emotie si sentiment consta in:
  A. continutul reflectoriu
  B. durata
  C. intensitate
 • a. A, B
 • b. A, C
 • c. B, C
3 ) (16 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Stadiul preoperator al dezvoltarii intelectului se caracterizeaza prin:
 • a. capacitatea copilului de a rezolva numai sarcini de ordonare a obiectelor dupa o anumita insusire
 • b. capacitatea copilului de a efectua numai transformari directe (sa transforme o situatie initiala intr-o situatie finala)
 • c. capacitatea copilului de a efectua atat transformari directe, cat si transformari inverse, dar numai cu support obiectual sau imagistic
4 ) (9 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   În cadrul domeniilor de acţiune ale legilor (relaţia dintre condiţia C şi evenimentul E), organizarea absolută înseamnă absenţa oricărei legaturi între condiţia C şi evenimentul E
 • Adevarat Fals
5 ) (62 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Engramarea (fixarea) reprezintă în sine un ansamblu de operaţii de ordin logic-informaţional, biofizic şi biochimic, în urma cărora conţinuturile proceselor cognitive (percepţie, gândire, imaginaţie), afectiv-motivaţionale şi schemelor motorii sunt înscrise din segmentul temporal al prezentului în cel al trecutului.
 • Adevarat Fals
6 ) (26 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Structura atentiei este:
 • a. exclusiv fiziologica
 • b. excusiv psihologica
 • c. dubla
7 ) (65 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Memoria involuntară acoperă un vast teritoriu al existenţei noastre cotidiene şi ne înzestrează zilnic, fără să depunem vreun efort de concentrare a atenţiei, cu informaţii, impresii şi experienţe ce pot fi mai târziu de un real folos.
 • Adevarat Fals
8 ) (58 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   In accepţiunea teoriei semantice a informaţiei, noţiunea sau conceptul este un model homomorfic multimediat, în care sunt reprezentate sau codificate cu ajutorul semnelor verbale datele relevante, perene, comune unei mulţimi mai întinse sau mai restrânse de obiecte („elemente ).
 • Adevarat Fals
9 ) (8 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Caracterul mijlocit al gandirii consta in aceea ca:
 • a. nu se fixeaza direct pe scop
 • b. foloseste procedee si tehnici logico-formale
 • c. foloseste continuturile informationale furnizate de senzatii si perceptii
10 ) (3 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   În metoda experimentului de laborator, cercetãtorul stabileşte şi controlează în mod direct: variabilele dependente şi variabilele intermediare.
 • Adevarat Fals
11 ) (42 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Devenirea gândirii se realizează obiectiv în două planuri: istoric şi ontogenetic.
 • Adevarat Fals
12 ) (50 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Operaţiile particulare specifice ale gândirii sunt cele elaborate în contextul abordării şi rezolvării anumitor clase de sarcini, proprii diferitelor domenii ale cunoaşterii.
 • Adevarat Fals
13 ) (73 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Atenţia poate fi definită ca proces psihofiziologic de orientare, concentrare şi potenţare selectivă a funcţiilor şi activităţilor psihice şi psihocomportamentale modale specifice în raport cu obiectul şi finalitatea lor proprii, asigurându-le atingerea unui nivel optim de eficienţă adaptativă.
 • Adevarat Fals
14 ) (48 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Abstractizarea este mediată de analiză şi operaţiile ei subiacente, iar suportul ei primar este atenţia.
 • Adevarat Fals
15 ) (59 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   In cadrul gândirii, noţiunile nu sunt dispuse la întâmplare, haotic, ci ele se ordonează şi se ierarhizează sistemic, alcătuind ceea ce se cheamă piramida inteligentelor multiple.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: