Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Introducerea in Consiliere Psihologica - Sem 1 - 2010-2011 (56429)

1 ) (57 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Mesajul non-verbal emis de consilier se structurează într-un comportament de prezenţă caracterizat prin:
   a. atitudine naturală, relaxată;
   b. discurs riguros;
   c. poziţionare faţă în faţă, non-defensivă;
   d. contact vizual continuu, într-o manieră naturală.
 • a. a+c+d
 • b. a+b+c
 • c. a+b+d
 • d. a+c
2 ) (75 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Clientul cu nevoi speciale se confruntă cu următoarele categorii de probleme:
   a. percepţia nerealistă a diferitelor persoane din mediul social, profesional;
   b. trăirea condiţiilor şi a nevoilor sale speciale;
   c. probleme financiare severe;
   d. impactul percepţiei nerealiste asupra imaginii de sine.
 • a. b+c+d
 • b. a+b+d
 • c. a+b+c
3 ) (132 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt principalele obstacole în calea adoptării şi menţinerii, de către consilier, a atitudinii de neutralitate binevoitoare:
   a. problemele afective şi comportamentale ale consilierului;
   b. lipsa informaţiilor despre client;
   c. dificultăţi ale consilierului la nivelul imaginii de sine;
   d. confuzia imaginară a clientului cu persoane semnificative din viaţa consilierului.
 • a. a+b+c+d
 • b. a+b+c
 • c. a+b
 • d. b+c
4 ) (77 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Care dintre următoarele situaţii pot genera trăiri de pierdere ?
   a. a putea cumpăra orice;
   b. căsătorie;
   c. a fi concediat;
   d. deces;
   e. a fi promovat.
 • a. a+d+e
 • b. a+b+d+e
 • c. a+b+c+e
 • d. a+b+c+d
 • e. a+b+c+d+e
5 ) (81 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Starea conflictuală pune clientul în situaţia de a-şi activa funcţia:
   a. rezolutivă;
   b. decizională;
   c. nomotetică;
   d. de restructurare;
   e. de schimb.
 • a. b+c+d
 • b. a+b+c
 • c. a+b+d+e
 • d. a+b+c+d+e
 • e. c+d+e
6 ) (55 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Consilierul comunică non-verbal cu clientul său prin:
   a. mobilierul din cabinet;
   b. postură;
   c. mimică;
   d. întrebări;
   e. gestică;
 • a. a+b+c+d
 • b. a+c+d
 • c. d+e
 • d. b+c+e
 • e. a+b+c
7 ) (125 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Asociaţia Naţională de Ghidare Vocaţională din SUA a indicat, în 1949, următoarele calităţii necesare consilierului :
   a. subiectivism;
   b. interes pentru oameni;
   c. empatie;
   d. capacitatea de a inspira încredere şi respect;
   e. stabilitate afectivă.
 • a. d+e
 • b. c+d+e
 • c. b+c+d+e
 • d. a+b+d
 • e. a+c+d+e
8 ) (2 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Este adevărat următorul enunţ ?
   Clientul este subiectul intervenţiei, persoana care solicită ajutorul şi este motivată pentru a-l obţine.
 • Adevarat Fals
9 ) (58 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Comunicarea eficientă este indicată prin faptul că subiectul consilierii:
   a. evită orice moment de tăcere;
   b. se referă la sine într-o manieră directă;
   c. evită adresarea directă;
   d. personalizează discursul;
   e. îşi asumă afecte, reprezentări şi comportamente;
   f. evită orice trăire negativă.
 • a. c+d+e+f
 • b. a+b+c+d+e+f
 • c. b+d+e
 • d. d+e+f
 • e. a+d+e+f
10 ) (70 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Tehnica sumarizării se foloseşte:
   a. după fiecare intervenţie a clientului;
   b. dacă se doreşte structurarea discuţiei, în situaţia în care discursul clientul a fost dispus arborescent, pe numeroase dimensiuni;
   c. la începutul şedinţei;
   d. când se intenţionează precizarea unui aspect de importanţă pentru desfăşurarea discuţiei;
   e. în finalul şedinţei.
 • a. b+d+e
 • b. d+e
 • c. a+b+c
 • d. b+c+d+e
 • e. c+d+e
11 ) (37 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Consilierea holistică se referă la:
   a. alegerea şi folosirea unui unic palier teoretico-aplicativ în abordarea clientului;
   b. ansamblul de modalităţi de prevenire a stresului;
   c. încurajarea bunei forme fizice;
   d. educaţie în domeniul nutriţiei;
   e. dezvoltarea vieţii spirituale.
 • a. a+b+c+d+e
 • b. a+b+c+d
 • c. b+c+d+e
 • d. a+c+d
 • e. b+c+d
12 ) (26 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Din perspectiva fenomenologică specifică lui Frederich Perls :
   a. personalitatea individului este redusă, de mediul socio-cultural, la elementele sale esenţiale;
   b. personalitatea individului este, la rândul său, parte din mediul socio-cultural, în afara căruia nu poate fi inteligibil;
   c. individul este un ansamblu al cărui părţi nu capătă coerenţă decât în contextul personalităţii sale;
   d. individul are capacitatea de a fi conştient de ansamblul senzaţiilor, reprezentărilor şi afectelor sale, în funcţie de care poate face alegeri, îşi poate conduce destinul;
   e. individul îşi alege răspunsul în faţa stimulilor externi şi interni - acţionează (nu re-acţionează);
   f. unicul timp care poate fi experimentat este cel prezent.
 • a. b+c+d+e+f
 • b. c+d+e
 • c. a+b+c+d+e
 • d. a+b+c
 • e. a+b+c+d+f
13 ) (56 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
   Consilierul comunică non-verbal cu clientul său prin:
   a. comportamente auto-stimulative - joaca cu degetele, cu unghiile etc;
   b. comportamente repetitive - mişcări ale membrelor, atingeri ale hainelor etc;
   c. comportamente de comandă - ridicarea degetului, indicarea cu degetul, privire directă dezaprobatoare etc;
   d. comunicarea reperelor diagnostice;
   e. vestimentaţie.
 • a. a+b+c
 • b. d+e
 • c. a+b+c+d+e
 • d. a+c+e
 • e. a+b+c+e
14 ) (30 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care din următoarele caracteristici ale individului aparţin perspectivei raţional-emotive:
   a. individul este condamnat la libertatea de alegere;
   b. tulburările afective sunt determinate de gândirea iraţională;
   c. gândirea iraţională originează în ilogismul învăţării timpurii;
   d. gândirea iraţională reprezintă esenţa fiinţei umane;
   e. cogniţiile negative şi defensive trebuie deconstruite prin reorganizarea percepţiei şi
   gândirii în sensul de a deveni logică şi raţională
 • a. b+c+e
 • b. b+c+d+e
 • c. c+d+e
 • d. a+d+e
 • e. a+b+c+d+e.
15 ) (39 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Eficienţa consilierului se află în raport direct cu personalitatea sa şi este indicată de:
   a. capacitatea de a accepta propriile experienţe;
   b. gândire şi atitudine negativ-neutră faţă de lume;
   c. anxietate existenţială, raportarea la trauma mortii;
   d. capacitatea de angajare în relaţie;
   e. capacitatea de a se lăsa percepuţi de ceilalţi aşa cum sunt.
 • a. a+b+d
 • b. a+d+e
 • c. a+b+c
 • d. b+c+d+e

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: