Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: DPPD - Examen Final - Sem 2 - 2009-2010 (71839)

1 ) (24 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Documentul curricular obligatoriu care detaliaza continuturile programei scolare este:
 • 1. planul de invatamant
 • 2. trunchiul comun
 • 3. manualul scolar
 • 4. curriculum-suport
 • 5. cuuriculum la decizia scolii
2 ) (23 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Fisele de exercitii cu sarcini euristice sunt utilizabile, cu precadere, in lectiile de recapitulare.
 • Adevarat Fals
3 ) (28 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Chestionarul de cunoastere a intereselor elevilor este un instrument util pentru orientarea scoalra si profesionala a elevilor.
 • Adevarat Fals
4 ) (13 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Masor progresul realizat de elevi prin actiuni specifice strategiilor de evaluare formativa prin:
 • 1. fisa de evaluare cu itemi care urmaresc obiectivele lectiei anterioare
 • 2. doua-trei intrebari din continuturile-cheie, oferind explicatii suplimentare in cazul raspunsurilor gresite
 • 3. un set de intrebari centrate pe obiectivele lectiei predate, tinand cont de nivelul initial de realizare
5 ) (85 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Cateva dintre obiectivele practicii pedagogice, pe care studentii le au in vedere pe parcursul desfasurarii efective a practicii sunt:
   a. sa elaboreze, pe baza fiselor de asistenta, cel putin doua proiecte de lectie
   b. sa propuna fise de evaluare formativa/finala, in functie de lectia la care urmeaza sa asiste
   c. sa realizeze un material didactic personal, absolut necesar in predarea unei lectii/sistem de lectii la disciplina de specialitate
   d. sa valorifice cunostintele socio-psiho-pedagogice si metodice dobandite in adoptarea strategiilor didactice adecvate (metode si procedee, mijloace de invatamant, forme de organizare a activitatii elevilor, tratare diferentiata, modalitati specifice de evaluare si notare)
   e. Sa completeze Fisa de caracterizare psihopedagogica a unui elev
 • 1. a+b
 • 2. a+b+c
 • 3. a+b+c+d
 • 4. a+b+c+d+e
6 ) (37 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Competentele desfasurate de studenti in timpul practicii pedagogice sunt axate mai ales pe directii de activitate, de mare anvergura, cum sunt: organizarea si conducerea procesului didactic, cunoasterea si caracterizarea psihopedagogica a elevilor si a colectivelor de clasa, conceperea si proiectarea unitatilor de invatare, implicit a lectiilor, a activitatilor complementare acestora, precum si a sistemului activitatilor extradidactice, al activitatii metodice si de cercetare stiintifica.
 • Adevarat Fals
7 ) (82 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Lectiile de formare de priceperi si deprinderi au ca scop principal:
 • 1. dezvoltarea capacitatii de asimilare a cunostintelor
 • 2. dezvoltarea capacitatii de organizare si selectie a informatiei
 • 3. dezvoltarea capacitatii de a aplica in practica cele invatate
8 ) (7 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Metodele pot fi:
   a) centrate pe actiunea profesorului
   b) centrate, deopotriva, pe actiunea profesorului si a elevilor
   c) centrate, cu precadere, pe actiunea elevilor
   d) centrate pe materialul didactic
 • 1. a
 • 2. b
 • 3. c
 • 4. a+b+c
9 ) (75 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   In Fisa de asistenta se consemneaza Scopurile lectiei :
   a) numai daca sunt comunicate de profesorul mentor la instructaj
   b) concomitent cu desfasurarea orei, fiind deduse pe baza activitatilor desfasurate de elevi
   c) nu este obligatorie precizarea/formularea acestora
 • 1. a+b+c
 • 2. a+c
 • 3. b+c
10 ) (22 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Planificarea calendaristica se realizeaza:
 • 1. pe un an scolar
 • 2. pe patru ani
 • 3. pe trei ani
11 ) (26 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Mijloacele de invatamant necesare se consemneaza in:
 • 1. planificarea anuala
 • 2. planificarea semestriala
 • 3. proiectul unitatii de invatare
 • 4. nu se consemneaza
12 ) (2 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Obiectivele de referinta se realizeaza intr-un ciclu de invatamant.
 • Adevarat Fals
13 ) (8 - MULTI SELECT) (5 ai ales : )
   Cand se pregateste pentru lectie, profesorul consulta:
   a) materiale de specialitate
   b) materiale de didactica specialitatii
   c) texte stiintifico-fantastice
   d) manuale scolare
 • 1. a
 • 2. b
 • 3. c
 • 4. d
 • 5. a+b+d
14 ) (45 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Angajarea efectiva in sustinerea lectiilor se realizeaza prin pregatirea, sustinerea si analiza lectiilor de proba.
 • Adevarat Fals
15 ) (22 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Fisele de exercitii cu sarcini euristice sunt utilizabile, cu precadere, in lectiile bazate pe strategii de descoperire.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: