Psihologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: DPPD - Examen Final - Sem 2 - 2009-2010 (71839)

1 ) (63 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Proiectarea pedagogica a activitatilor didactice se realizeaza pe baza:
 • 1. programei scolare a ariei curriculare si a ghidurilor metodologice
 • 2. programei scolare a disciplinei si a manualelor alternative
 • 3. programei scolare a disciplinei, a manualului scolar si a ghidurilor metodologice
2 ) (29 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Eseul despre propria activitate didactica desfasurata denota, in primul rand:
 • 1. cunoasterea documentelor curriculare pe care se intemeiaza procesului didactic
 • 2. capacitatea de autoperfectionare si de autoevaluare
 • 3. capacitatea de cunoastere a elevilor
 • 4. capacitatea de a formula itemi subiectivi
 • 5. efectuarea practicii pedagogice
3 ) (19 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   In lectie pot fi folosite urmatoarele mijloace de invatamant:
   a) dictionarul
   b) manualul
   c) activitatea frontala
   d) calculatorul
   e) toate variantele
 • 1. a+b+c
 • 2. b+c+d
 • 3. d+e
 • 4. a+b+d
4 ) (93 - MULTI SELECT) (5 ai ales : )
   Obiectivele operationale se comunica elevilor:
 • 1. la inceputul orei
 • 2. in predarea noilor continuturi
 • 3. la finalul orei
 • 4. nu se comunica
 • 5. la inceputul sau la sfarsitul orei, in functie de strategia didactica
5 ) (49 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   In practica pedagogica, studentul participa la:
 • 1. ore de dirigentie
 • 2. vizite si excursii tematice
 • 3. ambele variante prezentate
6 ) (7 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Metodele pot fi:
   a) centrate pe actiunea profesorului
   b) centrate, deopotriva, pe actiunea profesorului si a elevilor
   c) centrate, cu precadere, pe actiunea elevilor
   d) centrate pe materialul didactic
 • 1. a
 • 2. b
 • 3. c
 • 4. a+b+c
7 ) (57 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   In practica pedagogica, studentii:
 • 1. invata sa proiecteze, sa realizeze si sa evalueze o secventa didactica, o lectie, un grup de lectii, un modul de lectii
 • 2. invata sa elaboreze fise de asistenta si fise de evaluare, in functie de lectiile la care se asista
 • 3. ambele variante prezentate
8 ) (15 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Gradul de solicitare a elevilor intr-o lectie nu este important.
 • Adevarat Fals
9 ) (62 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Proiectul activitatii didactice indeplineste functiile:
   a) de anticipare a rezultatelor si de normare a procesului de formare
   b) de organizare a activitatii didactice si de recapitulare a rezultatelor
   c) de organizare si de reglare a activitatii didactice
 • 1. a+b
 • 2. a+c
 • 3. b+c
10 ) (36 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   …………….este profesorul de specialitate dintr-o scoala sau liceu care are responsabilitatea de a conduce si coordona practica pedagogica a studentilor, prin intermediul careia acestia aplica notiunile si cunostintele de metodica dobandite in facultate si invata sa predea.
 • 1. mentorul
 • 2. metodistul
 • 3. pedagogul
11 ) (22 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Fisele de exercitii cu sarcini euristice sunt utilizabile, cu precadere, in lectiile bazate pe strategii de descoperire.
 • Adevarat Fals
12 ) (40 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Practica pedagogica vizeaza dezvoltarea:
 • 1. competentelor privind cunoasterea, intelegerea si de utilizarea operationala adecvata a conceptelor pedagogice si psiho - pedagogice
 • 2. abilitatilor de explicare si de interpretare a ideilor, a conceptiilor, a modelelor, a teoriilor si a paradigmelor in domeniu
 • 3. competentelor de tip practic - aplicativ si de transfer, verificabile in proiectarea, conducerea si evaluarea activitatilor de invatare, in utilizarea unor metode, tehnici si instrumente coerente de autocunoastere si de reflexivitate profesionala
13 ) (99 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Activitatile de invatare proiectate in ultima ora a unitatii de invatare sunt orientate catre :
 • 1. reactualizarea notiunilor cheie
 • 2. exersarea priceperilor si a deprinderilor
 • 3. evaluarea tuturor achizitiilor fundamentale din unitatea de invatare
 • 4. evaluarea achizitiilor din ultima ora a unitatii de invatare
14 ) (86 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Practica pedagogica isi subsumeaza un ansamblu de activitati incat studentii practicanti in final:
   a. cunosc modul specific de organizare si functionare a unitatilor de invatamant; identifica si inteleag principalele responsabilitati, indatoriri si drepturi pe care le incumba calitatea de educator si se integreaza in atmosfera de munca si disciplina specifice scolii.
   b. realizeaza activitati de predare-invatare-evaluare efective cu elevii
   c. isi insusesc metodele si tehnicile de cunoastere a individualitatii elevilor si a grupurilor scolare, valorifica practic si in conditii variate cunostintele pedagogice in adoptarea formelor de tratare diferentiata a elevilor, pentru organizarea si educarea clasei de elevi.
 • 1. a
 • 2. a+b
 • 3. a+b+c
15 ) (36 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Obiectivele, continuturile si formele de organizare pe care le imbraca practica pedagogica sunt concepute tinandu-se seama de „solicitarile de competenta” ale profesiunii didactice, care devin astfel obiective ale programului de formare pentru cariera didactica.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: