Psihologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: Psihologie organizationala - Sem 2 - 2011-2012 (9213)
Test adaugat de :claudia

1 ) (44 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   Cultura organizională prezintă o serie de dimensiuni, prezentate pereche, cum ar fi: orientarea spre proces în raport cu orientarea spre rezultate, orientarea spre salariaţi în raport cu orientarea spre muncă, şi care se referă la:
   A. orientarea spre activităţile de realizat şi mijloacele utilizate, în raport cu orientarea pe anumite obiective;
   B. o atmosferă şi atitudine destinsă faţă de organizaţie şi muncă, în raport cu respectul faţă de organizaţie şi modul de a munci;
   C. preocuparea pentru problemele personale ale salariaţilor, în raport cu preocuparea exclusivă pe activitatea profesională a salariaţilor.
 • 1. C
 • 2. A+C
 • 3. B+C
2 ) (54 - SINGLE SELECT) (4 ai ales : )
   „Agentii de schimbare” sunt
   A. Consultanti organizationali solicitati pentru a implementa un process de schimbare organizational
   B. Managerii de resurse umane ai organizatiei, care isi asuma rolul de convingere a angajatilor ca schimbarea este necesara
   C. Persoane sau grupuri care au viziunea si forta necesara de a impulsiona procesul de schimbare organizationala
   D. Managerii organizatiei aflate in process de schimbare
   E. O persoana sau un colectiv de persoane însarcinate cu introducerea schimbarilor
 • 1. A+B+C
 • 2. C+D
 • 3. A+B+C+D+E
 • 4. C+E
3 ) (2 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Dezvoltarea organizaţională este considerată în esenţă ca o strategie de creştere a
   eficienţei organizaţionale prin determinarea unor schimbări planificate, pe termen lung, ce au
   în vedere atât resursele umane cât şi cele tehnice ale unei organizaţii.
 • Adevarat Fals
4 ) (4 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   Care din următoarele instituţii reprezintă tipuri specifice de organizaţii:
   A. fundaţiile;
   B. cluburile sportive;
   C. spitalele;
   D. muzeele;
   E. bisericile.
 • 1. A+C
 • 2. B+D+E
 • 3. A+B+C+D+E
5 ) (70 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   Care dintre urmatoarele elemente reprezinta caracteristici ale comportamentului birocratic disfunctional?
   A. evitarea responsabilitatii
   B. dispersarea responsabilitatii
   C. descentralizare accentuata
   D. formalism si ritualism
   E. sabotajul birocratic
 • 1. A+B+C+D+E
 • 2. A+C+D+E
 • 3. A+B+D+E
 • 4. C+D+E
6 ) (32 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   În funcţie de influenţa motivaţiei asupra mărimii satisfacţiilor personalului, se cunosc două tipuri de motivaţii:
   A. motivaţia moral-spirituală;
   B. motivaţia pozitivă;
   C. motivaţia negativă.
 • 1. A+B
 • 2. A+C
 • 3. B+C
7 ) (10 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   Henry Fayol, promotor al teoriei organizării şi administraţiei, s-a remarcat în mod deosebit prin:
   A. evidenţierea pentru prima dată a funcţiilor unei întreprinderi, funcţii între care există o strânsă interdependenţă;
   B. stabilirea unui set de principii, linii directoare în procesul de raţionalizare a activităţilor organizaţionale;
   C. accentuarea ideii că principiile nu au aplicabilitate universală, ci trebuie adaptate la situaţii diferite şi în condiţii specifice.
 • 1. B+C
 • 2. A+B+C
 • 3. A
8 ) (5 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Teoriile contingenţei argumentează, în esenţă, că orice problemă (umană, structurală)
 • Adevarat Fals
9 ) (13 - SINGLE SELECT) (4 ai ales : )
   Principalele elemente ale organizării birocratice, ca formă „ideal-tipică” de organizare, sunt:
   A. specializarea şi diviziunea clară a muncii;
   B. ierarhia autorităţii;
   C. toate actele administrative şi deciziile sunt emise numai în scris şi păstrate într-o arhivă;
   D. managerii stabilesc reguli şi proceduri ferme, impersonale, care se aplică în mod diferit angajaţilor;
   E. ahgajaţii sunt selectaţi pe baza unor calificări tehnice, pregătire şi experienţă, prin concurs.
 • 1. B+C+D
 • 2. A+B+C+D+E
 • 3. B+D+E
 • 4. A+B+C+E
10 ) (43 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   După natura şi sfera de cuprindere, se pot delimita mai multe categorii de culturi, printre care şi cultura organizaţională, ce reprezintă:
   A. un ansamblu de valori, credinţe, aspiraţii împărtăşite de către toţi membrii organizaţiei;
   B. atitudini şi comportamente ale membrilor organizaţiei, care condiţionează funcţionalitatea şi performanţa acesteia.
 • 1. A
 • 2. B
 • 3. A+B
11 ) (47 - SINGLE SELECT) (5 ai ales : )
   Climatul organizaţional, desemnând mediul social în care fiecare colectiv de muncă îşi desfăşoară activitatea, prezintă câteva dimensiuni fundamentale:
   A. dimensiunea motivaţional-atitudinală (atitudinea faţă de muncă, satisfacţia sau insatisfacţia etc.);
   B. dimensiunea socio-afectivă (relaţiile afective ce se stabilesc în cadrul grupurilor de muncă);
   C. dimensiunea instrumental-executivă (condiţiile şi mijloacele de realizare a sarcinilor);
   D. dimensiunea structurală (vârsta, pregătirea profesională, mediul de provenienţă, structura pe sexe etc.);
   E. dimensiunea informaţională (canalele şi mijloacele de comunicare).
 • 1. A+B+C
 • 2. A+B+C+E
 • 3. B+C+D+E
 • 4. E
 • 5. A+B+C+D
12 ) (64 - SINGLE SELECT) (4 ai ales : )
   Componente majore ale unei structuri organizationale sunt:
   A. complexitatea
   B. formalizarea
   C. centralizarea
   D. marimea
 • 1. A+B
 • 2. A+C+D
 • 3. A+B+D
 • 4. A+B+C+D
13 ) (61 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   Care dintre urmatorii autori sunt considerati ca fiind reprezentanti ai orientarii numite Resursele Umane?
   A. Fr. W. Taylor
   B. H. Fayol
   C. C. Argyris
   D. R. Likert
   E. D. McGregor
   F. M. Weber
 • 1. A+B+C+D+E+F
 • 2. C+D+E
 • 3. B+C+D+E
 • 4. A+B+E+F
14 ) (69 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   Principalele critici aduse de Bennis birocratiei sunt:
   A. dezvolta conformism si gandire de grup
   B. sistemele de control si autoritate sunt depasite
   C. ideile novatoare sunt dizolvate sau denaturate datorita distributiilor ierarhice
   D. ia in considerare organizatia informala
 • 1. A+B+C+D
 • 2. B+C+D
 • 3. A+B+C
 • 4. A+B+D
15 ) (4 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Principalele modalităţi de reducere a rezistenţei oamenilor la schimbare, în opinia
   cercetătorilor, sunt: implicarea oamenilor în planificarea schimbării; reducerea anxietăţii create de schimbare.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: