Psihologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: Psihologie organizationala - Sem 2 - 2011-2012 (9213)
Test adaugat de :claudia

1 ) (58 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   Care dintre urmatoarele elemente reprezinta principii ale managementului stiitific in viziunea lui Fr. Taylor?
   A. dezvoltarea stiintei
   B.principiul diviziunii muncii
   C.lantul scalar
   D.echitatea
 • 1. A+B+C+D
 • 2. A+B
 • 3. C+D
 • 4. A+B+C
2 ) (51 - SINGLE SELECT) (5 ai ales : )
   In general, liderul sociometric coincide cu:
   A. liderul formal
   B. liderul informal
   C. liderul socioafectiv
   D. liderul ca persoana populara
 • 1. B
 • 2. C
 • 3. B+C
 • 4. B+D
 • 5. B+C+D
3 ) (39 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Stilul de conducere autoritar se caracterizează prin aceea că:
   A. liderul (managerul0 refuză orice sugestie din partea subalternilor;
   B. centralizarea autorităţii, cu accent pe autoritatea formală;
   C. liderul (managerul) ia deciziile, subalternii execută;
   D. comunicare descendentă;
   E. climat de muncă favorabil, motivare pozitivă.
 • 1. A+B+C+D
 • 2. A+C+D+E
 • 3. B+C+D+E
 • 4. A+B+C+D+E
4 ) (42 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   Modul de manifestare şi eficacitatea leadership-ului sunt rezultatul mai multor factori:
   A. caracteristicile native ale leaderului (inteligenţă, charismă, ambiţie, hotărâre etc.);
   B. pregătirea generală, de specialitate şi managerială a leaderului;
   C. situaţia în care se plasează liderul, în special cea organizaţională.
 • 1. C
 • 2. A+B+C
 • 3. A+C
 • 4. B+C
5 ) (61 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   Care dintre urmatorii autori sunt considerati ca fiind reprezentanti ai orientarii numite Resursele Umane?
   A. Fr. W. Taylor
   B. H. Fayol
   C. C. Argyris
   D. R. Likert
   E. D. McGregor
   F. M. Weber
 • 1. A+B+C+D+E+F
 • 2. C+D+E
 • 3. B+C+D+E
 • 4. A+B+E+F
6 ) (53 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   In cazul deciziilor in conditii de risc, gradul de certitudine este:
   A. foarte mic
   B. aproape nul
   C. nul
 • 1. A
 • 2. B
 • 3. C
7 ) (15 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Teoria Y reprezintă esenţa abordării relaţiilor umane şi pleacă de la următoarele idei fundamentale:
   A. omul este în mod natural leneş şi trebuie motivat cu stimulente exterioare;
   B. dacă munca este bine organizată şi condusă, ea poate să devină o activitate plăcută, care poate să pună în evidenţă capacităţile şi talentele individuale;
   C. scopurile individuale ale oamenilor sunt divergente în raport cu scopurile organizaţiei şi este necesar controlul exterior;
   D. în condiţii favorabile, omul poate şi doreşte să-şi asume responsabilităţi;
   E. omul este capabil de autodisciplină şi autocontrol;
   F. controlul exterior şi stimulentele externe sunt singurele căi de a determina omul să muncească.
 • 1. B+D+E
 • 2. A+C+F
 • 3. A+B+E+F
 • 4. B+C+D
 • 5. B+C+E
8 ) (65 - SINGLE SELECT) (4 ai ales : )
   Primele studii in care tehnologia este abordata intr-o maniera uni-dimensionala, respectiv din perspectiva caracterului ei rutinier, specializat, apartine urmatorilor:
   A. E. Trist si K.W. Bamforth
   B. Ch. Perrow si M. Weber
   C. J. Woodward si W.A. Rushing
   D. J. Hage si M. Aiken
 • 1. B
 • 2. D
 • 3. C
 • 4. A
9 ) (17 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   Organizarea, ca funcţie managerială, constă în:
   A. stabilirea cadrului organizatoric optim desfăşurării activităţii organizaţiei;
   B. definirea proceselor de muncă şi a componentelor acestora (operaţii, lucrări, sarcini etc.);
   C. elaborarea structurii de organizare, organismele componente şi relaţiile din cadrul acestora.
 • 1. A+C
 • 2. B
 • 3. A+B+C
 • 4. C
10 ) (78 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   Care dintre urmatoarele elemente reprezinta o tehnica de crestere a creativitatii gandirii si deciziei colective?
   A. brainstormingul
   B. tehnica grupului nominal
   C. promovarea controversei
   D. tehnica Elmo
 • 1. A+B+C+D
 • 2. A+B+C
 • 3. A+B
 • 4. B+D
11 ) (64 - SINGLE SELECT) (4 ai ales : )
   Componente majore ale unei structuri organizationale sunt:
   A. complexitatea
   B. formalizarea
   C. centralizarea
   D. marimea
 • 1. A+B
 • 2. A+C+D
 • 3. A+B+D
 • 4. A+B+C+D
12 ) (57 - SINGLE SELECT) (4 ai ales : )
   Principalele caracteristici ale organizaţiilor birocratice, aşa cum au fost ele
   definite de Max Weber (1970), sunt următoarele:
   A. specializare
   B. structura ierarhica autoritara
   C.sistem de reguli si reglementari formale
   D.impersonalitate si impartialitate
   E.promovare in cariera
   F. eficienta
   G. implicare emotionala, afectiva
 • 1. A+B+C+D+E+F+G
 • 2. A+B+D+E
 • 3. A+C+D+F+G
 • 4. A+B+C+D+E+F
13 ) (75 - SINGLE SELECT) (4 ai ales : )
   Care dintre urmatoarele elemente reprezinta tipuri de perceptii sociale gresite?
   A. imaginea inamicului diabolic
   B. imaginea Fata Morgana
   C. imaginile din oglinda
   D. imaginea 3D
 • 1. A+B+C+D
 • 2. A+D
 • 3. B+D
 • 4. A+C
14 ) (10 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   Henry Fayol, promotor al teoriei organizării şi administraţiei, s-a remarcat în mod deosebit prin:
   A. evidenţierea pentru prima dată a funcţiilor unei întreprinderi, funcţii între care există o strânsă interdependenţă;
   B. stabilirea unui set de principii, linii directoare în procesul de raţionalizare a activităţilor organizaţionale;
   C. accentuarea ideii că principiile nu au aplicabilitate universală, ci trebuie adaptate la situaţii diferite şi în condiţii specifice.
 • 1. B+C
 • 2. A+B+C
 • 3. A
15 ) (45 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Citiţi afirmaţiile următoare şi precizaţi care din ele este adevărată:
   A. orientarea intraorganizaţională se referă la preocuparea pentru interesele, aşteptările şi comportamentele salariaţilor;
   B. orientarea extraorganizaţională se referă la deschiderea organizaţiei către noii veniţi;
   C. orientarea pragmatică reprezintă subordonarea întregului comportament organizaţional pentru obţinerea performanţelor;
   D. orientarea normativă presupune respectarea procedurilor de muncă.
 • 1. A+C+D
 • 2. A+B+C+D
 • 3. B+C+D
 • 4. A+B+D

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: