Psihologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: Psihologia medicala - Sem 1 - 2011-2012 (16806)
Test adaugat de :claudia

1 ) (24 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ierarhia corectă a ponderii evenimentelor de viaţă este următoarea (după Holmes şi Rahe):
 • a. decesul unuia dintre soţi, reconciliere maritală, decesul unui prieten apropiat, accident sau maladie personală
 • b. decesul unuia dintre soţi, accident sau maladie personală, reconciliere maritală, decesul unui prieten apropiat
 • c. decesul unuia dintre soţi, accident sau maladie personală, decesul unui prieten apropiat reconciliere maritală
 • d. accident sau maladie personală, decesul unuia dintre soţi, reconciliere maritală, decesul unui prieten apropiat
2 ) (109 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  
   Printre contraindicaţiile absolute ale psihoterapiilor sunt menţionate
   1. psihozele şi tulburările cognitive grave
   2. toxicomaniile cronice
   3. perversiunile sexuale grave
   4. retardul mintal sever
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
3 ) (90 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Care din aceste dimensiuni independente reprezintă comportamente de adaptare:
   1. activ-pasiv (discutând direct acţiunea, tratând despre stresori sau evitând stresorii)
   2. cognitiv-emoţional (controlând stresorii angajaţi în activitatea cognitivă sau ţinând de sfera emoţională catarsisul şi expresia)
   3. controlul (menţinând în aparenţă controlul personal asupra stresorilor)
   4. acţiunea psihologică/acţiunea socială (sfera autorealizării sau suportul social)
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
4 ) (107 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Pentru sindromul de burnout se acceptă un tablou clinic minim cu următoarele aspecte
   1. semne şi simptome somatice: cefalee continuă, tulburări gastro-intestinale, astenie, fatigabilitate
   2. comportamente neobişnuite pentru subiect: iritabilitate, intoleranţă şi incapacitate de a înţelege sau a fi empatic cu ceilalţi
   3. atitudini defensive: rigiditate, negativism, rezistenţă la schimbare
   4. depăşirea permanentă a atribuţiilor profesionale cu rezultate neobişnuite în activitate
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
5 ) (91 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Teorii neobehavioriste analizând rolul structurant al mediului în constituirea personalităţii, integrează
   1. reflexologia pavloviană
   2. behaviorismul watsonian
   3. teoria învăţării a lui Thorndicke
   4. teoria neurohormonală în medierea impulsului nervos în creier
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
6 ) (108 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care din aceste psihoterapii sunt comportamentale (bazate pe teoria condiţionării şi învăţării)
   1. condiţionarea operantă (Thorndike şi Skiner)
   2. învăţarea socială (Bandura)
   3. cognitiv comportamentală (Ellis A., Beck T., Mahoney şi Meichenbaum H.)
   4. psihoterapiile rogersiene (Carl Rogers)
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
7 ) (125 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Invariantele terapiilor de relaxare sunt dupa Benson următoarele:
   1. creşterea tensiunii arteriale
   2. scăderea ritmul cardiac
   3. scăderea ritmul respirator
   4. creşterea numarului de unde alfa şi apariţia de unde teta pe EEG
 • a. 2+3+4
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
8 ) (114 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Calităţi prin care medicul influenţează complianţa terapeutică
   1. exponent al puterii sociale
   2. specialitatea medicală
   3. calităţile de instructor ale medicului
   4. calităţile fizice şi armonia psihosomatică
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
9 ) (57 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Obiectul psihologiei medicale tratează
   1. procesele, sistemele şi însuşirile psihice integrând şi problematica generică a personalităţii, studiul psihologiei medicale se poate restrânge la domeniile relaţiilor interpersonale şi ale grupurilor mici (Golu P)
   2. psihologia bolnavului şi al relaţiilor sale cu ambianţa, legăturile sale subiective cu personalul medico-sanitar (în mod predominant cu medicul) şi cu familia
   3. reacţia psihică a bolnavului faţă de agresiunea somatică şi/sau psihică (posibilă generatoare de boală) şi mijloacele psihice de tratament
   4. atitudinea în faţa morţii fenomenele de transfer şi contratransfer, beneficiul secundar, relaţiile umane de la nivelul spitalului
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
10 ) (87 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  
   Marsella (1969, 1972) postulează următoarele determinări în ceea ce priveşte modele simptomatice şi capacitatea de rezistenţă la stres:
   1. fiinţele umane şi mediul lor sociocultural şi fizic sunt sisteme independente
   2. comportamentul normal/anormal este produsul interacţiunii simultane a omului cu mediul
   3. organismul nu există separat de mediu, iar comportamentul nu este independent în interacţiunea organism-mediu
   4. mediul socio-cultural poate fi pus alături de stresorii de diferite categorii şi de cerinţele cognitiv-emoţionale
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
11 ) (80 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Adaptarea ne protejează prin
   1. eliminarea sau modificarea condiţiilor care creează probleme
   2. perceperea controlului semnificaţiei trăirilor într-o manieră prin care să se neutralizeze caracterul ei problematic
   3. păstrarea consecinţelor emoţionale ale problemelor în limite controlabile
   4. asigurarea bazei materiale pentru îngrijirile medicale de orice fel
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
12 ) (18 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Care din următoarele perioade de dezvoltare este cea mai lungă:
 • a. faza orală
 • b. faza anală
 • c. faza falică
 • d. faza latentă
13 ) (123 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  
   In psihoterapia nondirectivă de tip rogersian principiile care guvernează atitudinea terapeutului sunt:
   1. înţelegerea
   2. respectul
   3. neintervenţia
   4. ataşamentul
 • a. 2+4
 • b. 1+2+3
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
14 ) (96 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Un eveniment de viaţă este
   1. orice experienţă de viaţă care necesită o adaptare sau duce la o modificare importantă
   2. întâmplare care pune individul într-un context inedit în care se activează scene de viaţă refulate cu mult timp înainte
   3. discontinuitate, o ruptură mai mult sau mai puţin brutală, în cursul vieţii de fiecare zi
   4. preluare empatică a stărilor altor persoane care au trecut prin grave traume psihologice
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
15 ) (54 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Din punct de vedere antropologic boala psihică va fi:
   1. absenţa libertăţii interioare a subiectului
   2. incapacitatea de a se adapta armonios în mijlocul colectivităţii
   3. imposibilitatea de a creea pentru semeni, prin şi cu ei
   4. neputinţa de a înţelege sensul fenomenelor inconştientului colectiv
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: