Psihologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: Psihologia medicala - Sem 1 - 2011-2012 (16806)
Test adaugat de :claudia

1 ) (96 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Un eveniment de viaţă este
   1. orice experienţă de viaţă care necesită o adaptare sau duce la o modificare importantă
   2. întâmplare care pune individul într-un context inedit în care se activează scene de viaţă refulate cu mult timp înainte
   3. discontinuitate, o ruptură mai mult sau mai puţin brutală, în cursul vieţii de fiecare zi
   4. preluare empatică a stărilor altor persoane care au trecut prin grave traume psihologice
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
2 ) (78 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Un individ reacţionează în mod normal, dacă
   1. în cursul dezvoltării sale se arată a fi capabil de o adaptare flexibilă faţă de situaţiile conflictuale
   2. răspunde cu intransigenţă provocărilor şi nu lasă situaţii nelămurite în care propria-i persoană să fie pusă în inferioritate
   3. când este capabil să suporte frustrările şi anxietatea care rezultă din ele
   4. îşi urmează traiectoria existenţială găsindu-şi în permanenţă doar acele zone care nu îi lezează obiectivele şi minimalizează efortul afectiv
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
3 ) (2 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Psihologia medicală este pentru medicină:
 • a. un domeniu complementar
 • b. o alternativă modernă
 • c. o resursă inepuizabilă
 • d. o direcţie de cercetare
4 ) (59 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Câteva din subiectele majore în studiul psihologiei medicale (după British Psychological Society):
   1. funcţiile psihice elementare
   2. psihologia socială
   3. psihologia dezvoltării
   4. diferenţele individuale
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
5 ) (61 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Domeniile de intervenţie ale psihologiei medicale sunt după Huber Winfrid
   1. dezvoltarea şi promovarea sănătăţii
   2. prevenţia
   3. funcţia terapeutică
   4. funcţia de reabilitare
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
6 ) (70 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Problematica cuplului normalitate-anormalitate este mai apropiată de „generalitatea”:
   1. normelor
   2. a abordării statistice
   3. a regulilor şi legilor
   4. a modelului sănătate-boală
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
7 ) (112 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Indicaţii ale placeboterapiei
   1. simptomele bolii nu pot fi tratate cu medicamente active
   2. situaţii în care se urmăreşte sevrajul unui medicament pentru care s-a instalat o dependenţă psihică
   3. dovedirea bazei funcţionale a unor simptome „zgomotoase” (Piechowiak)
   4. cazurile care beneficiază de o relaţie terapeutică dificilă
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
8 ) (77 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Adaptarea se poate realiza prin:
   1. mecanisme stereotipe sau scheme comportamentale asimilate şi algoritmizate
   2. scheme logice elaborate prin efortul colectiv al comunităţii şi trasnmisie de la o generaţie la alta
   3. scheme comportamentale a căror finalitate este doar presupusă, urmând să fie validate, ceea ce implică chiar şi asumarea riscului unui eşec
   4. mecanisme neurofiziologice şi neuropsihologice pe care individul şi le antrenează până la un nivel optimal care îi crează senzaţia de siguranţă
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
9 ) (17 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Pârghia de acţiune a mediului asupra formării personalităţii este:
 • a. educaţia
 • b. adaptarea
 • c. frustrarea
 • d. compensarea
10 ) (121 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt etapele vieţii care respectă ordinea descrierii Ericksoniene?
   1. încredere bazală/ neîncredere bazală
   2. (pro) creaţie/stagnare
   3. hărnicie, perseverenţă/inferioritate
   4. identitate/confuzie de rol
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
11 ) (129 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  
   Balint stabileste intre boala asa cum este prezentata de bolnav si boala asa cum este inteleasa de medic urmatoarea dihotomie:
   a.boala acuta-boala cronica
   b.boala autonoma-boala iatrogena
   c.boala genetica-boala psihogena
   d.boala autoimuna-boala infectioasa
 • a. 1+3
 • b. 1+2+3+4
 • c. 2
 • d. 2+4
12 ) (34 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care din următoarele propoziţii se referă la „normalul ca valoare”:
 • a. aş vrea să devin normal
 • b. aş vrea să fiu normal ca şi ceilalţi, ca toată lumea
 • c. aş vrea să fiu mereu normal
 • d. normal că aş vrea să fiu sănătos
13 ) (100 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Mecanisme de apărare care pot fi abordate cognitiv sunt după Miclea M
   1. represia
   2. proiecţia
   3. raţionalizarea
   4. sublimarea
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4
14 ) (16 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Meyer A va defini boala mintală ca o adaptare greşită, insuficientă sau inadecvată. Acest punct de vedere va fi susţinut şi de:
 • a. neuropsihobiologie
 • b. psihanaliză
 • c. comportamentalism
 • d. psihiatria transculturală
15 ) (130 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  
   Vom propune ca definiţie de lucru a psihoterapiei
   1.stabilirea unei relaţii de comunicare de tip special (mai ales verbală) în virtutea unor teorii ale psihologiei
   2. utilizarea acesteia în influenţarea sistematică a unui bolnav (sau grup mic de bolnavi)
   3.pentru tratarea unor tulburări sau boli în etiologia cărora pot fi presupuşi sau recunoscuţi factori psihosociali
   4.reintegrarea in mediul de viata obisnuit, in mediul de lucru, cu reorientare socio-profesionala
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 1+3
 • d. 1+2+3+4

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: