Psihologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: pedagogie - Sem 1 - 2011-2012 (4922)
Test adaugat de :claudia

1 ) (64 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Orice metodă include în structura sa un număr de operaţii ordonate într-o anumită succesiune logică.
 • Adevarat Fals
2 ) (3 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Precizati structura de actiune sau activitatile didactice principale (fundamentale) in procesul de invatamant:
 • a. metode, tehnici, strategii
 • b. resurse tehnico-materiale
 • c. predarea, invatarea, evaluarea
 • d. continutul si timpul de invatare
 • e. resursele umane si relatiile pedagogice stabilite intre acestea
3 ) (1 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   „Procesul de invatamant este singura forma de organizare a activitatii instructiv-educative”
 • Adevarat Fals
4 ) (50 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Unul dintre principiile care stau la baza invatarii eficiente este urmatorul: „Luati individual, elevii pot invata eficient in moduri diferite.”
 • Adevarat Fals
5 ) (41 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Eficienta este exprimata de raportul dintre rezultatele obtinute si conditiile, resursele utilizate.
 • Adevarat Fals
6 ) (53 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Gasiti corespondenta dintre coloane pentru stilurile de invatare.
   1. Stilul independent de camp A. Concentrare pe detaliu.
   2. Stilul dependent. B. Domina spiritul logic, atitudine neutra in interpretare.
 • a. 1A, 2B
 • b. 1B, 2A
7 ) (45 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Notarea prin raportare la obiective este denumita si evaluare criteriala.
 • Adevarat Fals
8 ) (25 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Factorii constitutivi-esentiali ai stilului de invatare sunt: modul de organizare a cunoasterii si prelucrarea informatiei.
 • Adevarat Fals
9 ) (31 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Conversatia de verificare, interviul, verificarea orala pe baza de imagini, povestirea sau repovestirea, citirea unor dialoguri incomplete, verificarea orala cu statut de examen sunt tehnici de realizare a examinarilor:
 • a. Finale
 • b. Formale
 • c. Orale
 • d. Scolare
10 ) (55 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Gasiti corespondenta dintre coloane.
   1. Obiective cognitive pot fi exprimate prin verbele:
   2. Obiective afective pot fi exprimate prin verbele:
   3. Obiective psihomotorii pot fi exprimate prin verbele:
   A. „A percepe”, „a executa”, „a realiza”.
   B. „A defini”, „a demonstra”, „a identifica”.
   C. „A accepta”, „a sustine”, „a aprecia”.
 • a. 1A, 2B, 3C
 • b. 1B, 2C, 3A
 • c. 1C, 2A, 3B
 • d. 1A, 2C, 3B
 • e. 1B, 2A, 3C
11 ) (1 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Teoria si metodologia instruirii are calitatea unei stiinte pedagogice fundamentale si care este inclusa, de regula, in structura pedagogiei generale sub numele de:
 • a. pedagogia instruirii
 • b. psihopedagogia instruirii
 • c. didactica generala
 • d. didactica specialitatii
 • e. didactica speciala
12 ) (66 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Proiectarea activităţii de evaluare se realizează concomitent cu proiectarea demersului de predare - învăţare, în deplină concordanţă cu acesta.
 • Adevarat Fals
13 ) (69 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Didactica tradiţională (Sec VII- XIX) concepe procesul de învăţământ mai ales ca activitate de predare, în care rolul prioritar revine cadrului didactic.
 • Adevarat Fals
14 ) (20 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Principalele tipuri de lectie sunt: lectia de comunicare/de dobandire de cunostinte; lectia de recapitulare, sistematizare si consolidare a cunostintelor; lectia de evaluare; lectia combinata sau mixta si:
 • a. Lectia de formare a priceperilor si deprinderilor.
 • b. Lectia de aplicare a cunostintelor.
 • c. Lectia de formare a abilitatilor.
15 ) (17 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Evaluarea formativa se realizeaza prin verificarea tuturor elevilor din intreaga materie.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: