Psihologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: Pedagogie - Sem 1 - 2009-2010 (56534)

1 ) (66 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
    Proiectarea activitatii de evaluare se realizeaza concomitent cu proiectarea demersului de predare – invatare, in deplina concordanta cu acesta.
 • Adevarat Fals
2 ) (105 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Completati enuntul: „( ...) reflecta dobandirea unor competente la o anumita disciplina si intr-un timp determinat. Este un instrument complex care reuneste intr-un dosar toate elementele reprezentative pentru activitatea de invatare desfasurata.”
 • a. Fisele de activitate personala a elevilor.
 • b. Portofoliul.
 • c. Probele practice.
 • d. Toate variantele.
3 ) (20 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    Principiul conform caruia “accentul activitatii de invatare trebuie sa fie pe profesor si nu pe persoana care invata” constituie unul din principiile care stau la baza invatarii eficiente centrate pe elev (cf. FEDA, 1998)
 • Adevarat Fals
4 ) (53 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
    Metoda ”conversatia euristica” consta in formularea cu abilitate a unor intrebari, in alternanta cu raspunsuri de la elevi, destinate descoperirii de noi date, informatii.
 • Adevarat Fals
5 ) (101 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Conversatia de verificare, interviul, verificarea orala pe baza de imagini, povestirea sau repovestirea, citirea unor dialoguri incomplete, verificarea orala cu statut de examen sunt tehnici de realizare a examinarilor:
 • a. Finale
 • b. Formale
 • c. Orale
 • d. Scolare
6 ) (39 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
    Operatiile sau conceptele care definesc actul evaluativ sunt: masurarea, aprecierea si decizia.
 • Adevarat Fals
7 ) (2 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    Obiectul de studiu al didacticii este formarea personalitatii elevului.
 • Adevarat Fals
8 ) (81 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Problematica didacticii generale cuprinde:
 • a. Finalitatile procesului de invatamant, continutul invatamantului, analiza procesului de invatamant (de la obiective spre alte elemente ale structurii de baza), principiile didactice, metodele de invatamant, organizarea activitatii scolare.
 • b. Principiile procesului de invatamant, teoria si metodologia obiectivelor educationale, continutul invatamantului, metodologia instruirii, mijloace de invatamant si strategii didactice, moduri si forme de organizare a procesului de invatamant, evaluarea randamentului scolar, proiectarea pedagogica.
 • c. Ambele variante.
9 ) (86 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
    Una din caracteristicile elevului care invata eficient este:
 • a. Provine dintr-un mediu social mai avantajat decat alti copii.
 • b. Are o baza materiala mai buna decat alti copii.
 • c. Are frati si surori.
 • d. Ii place muzica.
 • e. Isi controleaza sentimentele in maniera adecvata.
10 ) (78 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    “O serie de comportamente ale elevilor sunt interpretate ca deviante de catre profesor si in consecinta poate adopta o atitudine coercitiva sau poate opta pentru o atitudine deschisa”. Din perspectiva comportamentului social observabil al profesorului, ca persoana care atribuie si evalueaza “rolurile” elevilor, aceasta este o caracteristica a:
 • a. stilului negociator
 • b. stilului dominator
 • c. stilului fratern
 • d. stilului autoritar
 • e. stilului democratic
11 ) (74 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Proiectarea predarii eficiente presupune realizarea urmatoarelor operatii pedagogice specifice:
 • a. Formularea obiectivelor, comunicarea interactiva a continutului; indrumarea activitatii elevilor; aprecierea rezultatelor obtinute.
 • b. Selectarea continutului, comunicarea interactiva a continutului; indrumarea activitatii elevilor; aprecierea rezultatelor obtinute.
 • c. Comunicarea interactiva a continutului; indrumarea activitatii elevilor; aprecierea rezultatelor obtinute.
12 ) (77 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
    Pentru eficientizarea procesului de invatamant contemporan, se recomanda a se pune accentul pe:
 • a. activitatea de predare, cu respectarea principiilor didactice
 • b. activitatea de invatare, cu respectarea teoriilor invatarii
 • c. activitatea de evaluare, cu respectarea normelor docimologice
 • d. activitati de organizare a predarii, astfel incat sa fie facilitata invatarea
 • e. activitati de organizare a invatarii, astfel incat sa fie facilitata proiectarea didactica
13 ) (15 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
    Asigurarea conexiunii inverse este o etapa a lectiei mixte.
 • Adevarat Fals
14 ) (27 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
    Profesorul care se foloseste de posibilitatile participative ale elevilor in procesul de invatare, de initiativele si expectantele elevilor pe care le valorifica in proiectarea si derularea activitatilor educationale este caracterizat ca avand un stil de predare democratic.
 • Adevarat Fals
15 ) (96 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Aranjati in ordine etapele lectiei mixte:
    A) Moment organizatoric.
    B) Verificarea si aprecierea rezultatelor.
    C) Dirijarea invatarii sau Comunicarea (asimilarea) noilor cunostinte.
    D) Captarea atentiei.
    E) Fixarea notiunilor esentiale.
    F) Reactualizarea cunostintelor anterioare.
    G) Conexiunea inversa (feed-back).
    H) Transferul cunostintelor.
 • a. A,F,E,D,G,C,B,H,I.
 • b. A,D,F,C,E,G,B,H.I.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: