Psihologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: Didactica psihologiei - Sem 2 - 2011-2012 (4031)
Test adaugat de :claudia

1 ) (71 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Aranjarea mobilierului scolar in cerc sau semicerc favorizeaza metodele activ-participative, activismul elevilor.
 • Adevarat Fals
2 ) (38 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cum sunt repartizate orele pentru curriculumul la decizia scolii?
 • a. pe arie curriculara
 • b. pe ciclu curricular
 • c. pe fiecare obiect de invatamant
 • d. pe zilele saptamanii
3 ) (4 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cine aproba planul de invatamant?
 • a. Ministerul educatiei
 • b. managerul scolii
 • c. inspectoratul scolar
 • d. Consiliul National pentru Curriculum
4 ) (77 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Proiectul unitatii de invatare detaliaza continuturile.
 • Adevarat Fals
5 ) (70 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Orice metoda poate deveni procedeu al altei metode.
 • Adevarat Fals
6 ) (8 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Planul de invatamant este structurat pe ore obligatorii (trunchi comun) si pe ore optionale (curriculum la decizia scolii).
 • Adevarat Fals
7 ) (23 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Sarcinile profesorului-diriginte sunt raportate, exclusiv, la relatiile cu elevii clasei si cu parintii acestora.
 • Adevarat Fals
8 ) (3 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Didactica specialitatii realizeaza adaptarea principiilor, finalitatilor, continutului, metodologiei, formelor de organizare pentru fiecare disciplina scolara.
 • Adevarat Fals
9 ) (35 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Activitatea de evaluare din procesul de invatamant apreciaza si efectele produse in plan psihologic.
 • Adevarat Fals
10 ) (33 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Scopurile lectiei pot coincide cu obiectivele de referinta/competentele specifice.
 • Adevarat Fals
11 ) (9 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Aria curriculara Tehnologii are ore obligatorii la toate clasele din invatamantul preuniversitar.
 • Adevarat Fals
12 ) (80 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Metoda cu ajutorul careia, prin intrebari si raspunsuri, profesorul conduce elevul la achizitia de noi cunostinte si competente pe baza celor deja acumulate este conversatia euristica.
 • Adevarat Fals
13 ) (30 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Radio-tele-scoala, info-scoala, invatamantul deschis la distanta au la baza, ca reper al directiilor de reflectie si actiune, idei privind „descolarizarea societatii” (Ivan Illich).
 • Adevarat Fals
14 ) (82 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Lectia este singura forma de realizare a procesului de invatamant.
 • Adevarat Fals
15 ) (43 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   In ce programe scolare sunt formulate competente specifice?
 • a. programele scolare pentru liceu (clasele X-XII/XIII)
 • b. programele scolare pentru invatamantul primar, gimnazial si clasa a IX-a
 • c. toate programele scolare din invatamantul preuniversitar
 • d. programele pentru disciplinele nou introduse
 • e. nu sunt formulate

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: