Psihologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: Bazele teoretice - Sem 2 - 2011-2012 (4274)
Test adaugat de :claudia

1 ) (44 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Un test are validitate discriminanta dacă măsoară ceea ce evaluează şi alte teste sau variabile care se referă la acelaşi construct, deci scorurile sale variază (liniar sau nu) în acelaşi sens cu rezultatele respectivelor măsurători.
   Daca afirmatia este riguros exacta tastati Adevarat, in caz contrar tastati Fals.
 • Adevarat Fals
2 ) (35 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Un test are validitate discriminantă dacă evaluează altceva decât diverse teste sau variabile despre care se stie că se referă la constructe ce nu au legătură cu constructul măsurat de test. Aceasta înseamnă că scorurile testului nu sunt în relatie functională cu rezultatele acelor măsurători.
   Dacă afirmatia exprima un adevăr, tastati DA, în caz contrar, tastati NU
 • Adevarat Fals
3 ) (4 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Definirea fidelitătii testelor nu include referiri la:
 • 1. stabilitate
 • 2. repetabilitate
 • 3. distributivitate
 • 4. consistenta internă
4 ) (32 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Validarea se mai referă la instrumentul în sine, nu la interpretarea datelor furnizate de el.
   Dacă afirmatia exprima un adevăr, tastati DA, în caz contrar, tastati NU
 • Adevarat Fals
5 ) (1 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Orice test are fidelitate înaltă dacă SEM este scăzută. În consecintă, eroarea standard de măsură serveste la compararea testelor.
 • Adevarat Fals
6 ) (44 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Avantajele utilizarii rangului percentil in exprimarea scorurilor brute obtinute de subiecti la un test sunt:
   a.Reflectă diferenţele absolute dintre scoruri, fiind derivate din proprietăţile curbei normale. Se poate calcula tendinţa centrală şi corelaţia. Dacă grupele de referinţă sunt echivalente, permit compararea de la test la test.
   b.Sunt mai uşor înţeles de utilizatori. Nu cer statistici sofisticate. Indică o poziţie relativă a scorurilor. Sunt mai adecvate pentru datele fără distribuţie normală (distribuţii asimetrice).
   c. Scorurile sunt unitare. Poate fi exprimată tendinţa centrală. Simple şi utile.
 • 1. a
 • 2. b
 • 3. c
7 ) (12 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Prevederea din codul deontologic privind obtinerea consimtământului include obligatia psihologului de a explica motivul examenului; în unele situatii, acordul se realizează într-o formă scrisă, semnată de ambele persoane. În situatiile când intruziunea testului în viata particulară este minoră nu se dau explicatii detaliate despre test pentru a nu fi afectate rezultatele examinării.
   Dacă aceste afirmatii sunt riguros exacte, tastati Adevărat, în caz contrar, tastati Fals
 • Adevarat Fals
8 ) (53 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Nivelul de dificultate recomandabil pentru un item este .50 (50 reuşită). Cu cât un item se apropie de 0 sau de 100 , cu atât este ineficient în diferenţierea subiecţilor. Itemul trebuie să fie capabil să diferenţieze între toţi cei care îl reuşesc şi cei care nu îl reuşesc pentru a avea valoare de informaţie diferenţială. Totusi cu cât e mai mare nivelul de intercorelare dintre itemi, cu atât mai largă trebuie să fie gama de grade de dificultate a itemilor selectaţi, deci in cazul testelor cu omogenitate mare nivelul de dificultate de 50 trebuie sa reprezinte o medie a tuturor itemilor.
   Daca afirmatia este riguros exacta tastati Adevarat, in caz contrar tastati Fals.
 • Adevarat Fals
9 ) (45 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Validitatea unui test relativă la conţinutul său se referă mai ales la categoria testelor de achiziţie. Spunem că un test are validitate de conţinut, dacă el măsoară ceea ce şi-a propus să măsoare şi dacă elementele sale de conţinut (itemii) sunt expresia unui eşantion reprezentativ pentru un anumit univers de itemi sau univers de sarcini.
   Daca afirmatia este riguros exacta tastati Adevarat, in caz contrar tastati Fals.
 • Adevarat Fals
10 ) (35 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
  
   Cand subiectii raspund pe o scala cu mai multe trepte (3,5 sau 7) se utilizeaza pentru calculul fidelitatii (consistenta interna):
   a) Coeficientul lui Guttman;
   b) Coeficientul lui Kuder-Richardson;
   c) Coeficientul lui Alpha- Cronbach;
 • 1. a, b
 • 2. b,c
 • 3. a,b,c
 • 4. c
11 ) (48 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   Metodele de constuire a testelor sunt grupate in urmatoarele categorii:
   a. Metodele: bazate pe simţul comun, interne si empirice
   b. Metodele: deductive- denumite şi raţionale, inductive si interne
   c. Metodele: half-split, grupele contrastante si matricea multimetoda- multitrasatura
 • 1. a
 • 2. b
 • 3. a, b, c
12 ) (25 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Psihodiagnoza ca activitate sistematică de evaluare psihologică nu are ca functie si evidentierea sau demonstrarea functionalitătii programelor de învătare si formare.
   Dacă afirmatia exprimă un adevăr, tastati DA, în caz contrar, tastati NU
 • Adevarat Fals
13 ) (22 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Fidelitatea scorurilor reprezinta :
   a. precizia masurarii
   b. stabilitatea masurarii
   c. standardizarea masurarii
   d. corectitudinea masurarii
 • 1. a, b, c, d
 • 2. a,d
 • 3. b, c
 • 4. a, b, d
14 ) (17 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   Coeficientii fidelitatii sunt:
   a. de stabilitate
   b. de echivalenta
   c. de consistenta interna
   d. interevaluatori
   e. de corelatie binomială
 • 1. a+b+c+d
 • 2. a+c+d
 • 3. a+b+c+d+e
 • 4. a+d
15 ) (18 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Pentru o interpretare corectă a scorurilor unui test este obligatoriu să fie îndeplinite câteva conditii: să se stie exact ce reprezintă scorurile testului; măsurările făcute de test să fie corecte; testul să fie administrat în limită de timp.
   Dacă aceste afirmatii sunt riguros exacte, tastati Adevărat, în caz contrar, tastati Fals
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: