Psihologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: Bazele teoretice - Sem 2 - 2011-2012 (4276)
Test adaugat de :claudia

1 ) (23 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Testarea psihologică se face doar când există o problemă specifică, care este suficient de bine definită pentru a permite să decizi dacă testarea este adecvată si felul cum o poti adecva.
   Dacă afirmatia exprimă un adevăr, tastati DA, în caz contrar, tastati NU
 • Adevarat Fals
2 ) (3 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Metoda formelor paralele în calcularea fidelitătii testelor constă în administrarea a două teste paralele si este adecvată în cazul când se urmăreste măsurarea unor caracteristici generale ale persoanelor pentru că doar asemenea caracteristici vor influenta în acelasi mod scorurile ambelor teste.
 • Adevarat Fals
3 ) (22 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Fidelitatea scorurilor reprezinta :
   a. precizia masurarii
   b. stabilitatea masurarii
   c. standardizarea masurarii
   d. corectitudinea masurarii
 • 1. a, b, c, d
 • 2. a,d
 • 3. b, c
 • 4. a, b, d
4 ) (49 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Din ce categorie de metode de construire a testelor fac parte:
   • metoda prototipului;
   • metoda BARS(behavioral anchored rating scales);
   • metoda ordonării comportamentelor de către experţi;
   • metoda designului cu faţete;
   • metoda intervalelor aparent egale.
   a. categoria metodelor inductive
   b. categoria metodelor deductive
   c. categoria metodelor externe
 • 1. a
 • 2. b
 • 3. c
5 ) (46 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Normele unui test pot fi exprimate in:
   a. scoruri brute
   b. ranguri percentile
   c. scoruri standard
   d. clase normalizate
   e. nivele de varsta
 • 1. a, b, c, d, e,
 • 2. a, b, c, d,
 • 3. a, c, d, e
 • 4. b, c, d, e
 • 5. a, c, e
6 ) (28 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Întotdeauna, împreună cu valoarea unui coeficient de stabilitate, se vor comunica si: lungimea intervalului de timp dintre test si retest; conditiile în care s-au efectuat testările, pentru a putea identifica eventualele surse de eroare de măsură; nu se comunică vârsta subiectilor testati, întrucât s-a constatat că si aceasta nu are influentă asupra mărimii coeficientului de stabilitate.
   Dacă afirmatia exprimă un adevăr, tastati DA, în caz contrar, tastati NU
 • Adevarat Fals
7 ) (4 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Standardizarea testelor înseamnă si standardizarea tehnicii de administrare, tehnicii de cotare si de interpretarea a răspunsurilor. În aceste conditii putem spune că dacă vrem să uniformizăm conditiile în care are loc examenul psihologic, nu este importantă standardizarea testului.
 • Adevarat Fals
8 ) (25 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Psihodiagnoza ca activitate sistematică de evaluare psihologică nu are ca functie si evidentierea sau demonstrarea functionalitătii programelor de învătare si formare.
   Dacă afirmatia exprimă un adevăr, tastati DA, în caz contrar, tastati NU
 • Adevarat Fals
9 ) (11 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Standardele deontologice pentru testarea psihologică si educatională cuprind: norme profesionale pentru utilizarea testului si norme pentru procedurile de administrare prevăzând administrarea testului, stabilirea scorului si elaborarea raportului de psihodiagnoză, protejarea drepturilor subiectilor si protejarea drepturilor animalelor.
   Dacă aceste afirmatii sunt riguros exacte, tastati Adevărat, în caz contrar, tastati Fals
 • Adevarat Fals
10 ) (48 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Analiza cantitativă a itemilor se referă la aspecte de conţinut şi de formă incluzând problema evaluării eficienţei procedurilor de redactare şi a validării de conţinut.
   Analiza calitativă a itemilor se referă în principal la proprietăţile statistice ale itemilor şi este focalizată în principal pe clarificarea problemelor privind dificultatea şi capacitatea de discriminare a itemilor.
 • Adevarat Fals
11 ) (6 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Colegiul psihologilor Din România a constituit un cod de conduită deontologică în privinta testării educationale si psihologice în care sunt prevăzute norme de practicare a evaluării psihologice, a construirii si utilizării testelor. În cazul în care acest lucru nu se respectă, conform Legii 213 din 2004, psihologul poate fi tras la răspundere.
 • Adevarat Fals
12 ) (46 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Pentru a se face economie de timp şi de bani, adesea se renunţă la stabilirea normelor pentru o populaţie generală şi se utilizează populaţii mai puţin numeroase şi mai omogene, pentru care eşantioanele pot fi de volum mai redus. În acest fel se obţin norme locale ale testului.
   Daca afirmatia este riguros corecta raspundeti cu Adevarat, in caz contrar cu Fals.
 • Adevarat Fals
13 ) (9 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Măsurarea cantitativă în psihologie include trei tipuri de statistici si anume:
   Dintre cele trei combinatii prezentate mai sus, una este în totalitate corectă. Care este aceasta?
 • 1. statistici descriptive; statistici inferentiale; statistici moderatoare
 • 2. statistici inferentiale; statistici descriptive; statistici mediatoare
 • 3. statistici multivariate, statistici descriptive, statistici inferentiale
14 ) (10 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Principiile si metodologia foarte formalizată a examenului psihometric pornesc de la definitia lui E. L. Thorndike: Dacă un lucru există, existenta sa are o anumită măsură cantitativă . În consecintă, psihologia se ocupă cu trăsături distincte care au o existentă reală, trăsături pe care le prezintă toti oamenii desi în măsură diferită; trăsături care pot fi măsurate.
   Evaluati dacă consecinta prezentată exprimă riguros ipoteza lui Thorndike. Dacă aceste afirmatii sunt riguros exacte, tastati, Adevărat în caz contrar, tastati Fals
 • Adevarat Fals
15 ) (42 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Validitatea relativă la criteriu(validarea relativă la criteriu), este gradul de încredere în inferenţele pe care le facem privitor la o performanţă a subiectului, sau la un comportament prezis, pe baza scorurilor obţinute la test.
   Daca afirmatia este riguros exacta tastati Adevarat, in caz contrar tastati Fals.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: