Psihologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: Bazele teoretice ale evaluarii psihologice - Sem 2 - 2011-2012 (6116)
Test adaugat de :x-a

1 ) (61 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Din perspectiva abordării factoriale, factorul de memorie se măsoară tipic prin teste de analogii sau serii de completat.
 • Adevarat Fals
2 ) (75 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Măsurarea cantitativă în psihologie include trei tipuri de statistici si anume:
Dintre cele trei combinatii prezentate mai sus, una este în totalitate corectă. Care este aceasta?
 • 1. statistici descriptive; statistici inferentiale; statistici moderatoare
 • 2. statistici inferentiale; statistici descriptive; statistici mediatoare
 • 3. statistici multivariate, statistici descriptive, statistici inferentiale
3 ) (72 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Examinatorul este unul dintre factorii de influentă majoră în examenul psihologic. Sunt descrise cel putin 6 variabile relevante, dintre care:
Dintre cele trei combinatii prezentate mai sus, unele sunt în totalitate corecte dar există si una partial gresită. Care este aceasta?
 • 1. caracteristicile fizice ale examinatorului; prezenta sau absenta sa din camera de testare
 • 2. comportamentul său, "cald" sau "rece"; conditionarea operată asupra comportamentului verbal al subiectului
 • 3. efectul examinatorului ca persoană; starea de relaxare sau încredere a subiectului testat
4 ) (82 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Rezultatele standard se pot obtine prin transformări lineare sau prin transformări nelineare ale rezultatelor brute.
Alegeti dintre răspunsurile de mai jos tipul de normare care prezintă acest specific:
 • 1. percentilele
 • 2. scorurile T
 • 3. coeficientul de inteligentă
 • 4. vârsta mentală
5 ) (79 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Două strategii sunt utilizate în mod obisnuit pentru aprecierea validitătii relative la criteriu a testelor:
Care este răspunsul corect?
 • 1. validitate externă si validitate internă
 • 2. validarea predictivă si validarea concurentă
 • 3. validitatea discriminativă si validitatea convergentă
 • 4. validitate de construct si implicatiile valorice
6 ) (110 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Avantajele utilizarii rangului percentil in exprimarea scorurilor brute obtinute de subiecti la un test sunt:
 • a. Reflectă diferenţele absolute dintre scoruri, fiind derivate din proprietăţile curbei normale. Se poate calcula tendinţa centrală şi corelaţia. Dacă grupele de referinţă sunt echivalente, permit compararea de la test la test.
 • b. Sunt mai uşor înţeles de utilizatori. Nu cer statistici sofisticate. Indică o poziţie relativă a scorurilor. Sunt mai adecvate pentru datele fără distribuţie normală (distribuţii asimetrice).
 • c. Scorurile sunt unitare. Poate fi exprimată tendinţa centrală. Simple şi utile.
 • 1. a
 • 2. b
 • 3. c
7 ) (134 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   După modul în care atentia se manifestă în diferite tipuri de activităti se
testează capacitatea de rezistentă la distragerea prin perturbatii,
respectiv........................atentiei pe o activitatea precisă pentru a permite
acesteia derularea în conditiile cele mai favorabile si în forma sa cea mai
intensă.
Care dintre următoarele cuvinte completează spatiul lipsă?
 • 1. distributivitatea
 • 2. concentrarea
 • 3. flexibilitatea
 • 4. instabilitatea
8 ) (95 - MULTI SELECT) ( ai ales : )
   Tipuri de instrumente pe care le utilizeaza psihodiagnoza :
 • a. testul psihologic;
 • b. observatia comportamentului verbal sau nonverbal;
 • c. interviul.
 • 1. a
 • 2. c
 • 3. a,b,c ANS :3
9 ) (6 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Colegiul psihologilor Din România a constituit un cod de conduită deontologică în privinta testării educationale si psihologice în care sunt prevăzute norme de practicare a evaluării psihologice, a construirii si utilizării testelor. În cazul în care acest lucru nu se respectă, conform Legii 213 din 2004, psihologul poate fi tras la răspundere.
 • Adevarat Fals
10 ) (135 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   După modul în care atentia se manifestă în diferite tipuri de activităti se
testează ........................atentiei, respectiv disponiblitatea de a performa în
două activităti concomitent.
Care dintre următoarele cuvinte completează spatiul lipsă?
 • 1. distributivitatea
 • 2. concentrarea
 • 3. stabilitatea
 • 4. fidelitatea
11 ) (38 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Normele / etaloanele reprezintă performantele realizate la testare de către un esantion luat ca model.
 • Adevarat Fals
12 ) (16 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Evaluarea sau revederea testului sau instrumentului psihologic poate fi rezolvată printr-o listă sistematică de cerinte. Dintre cerintele generale fac parte: fidelitatea, validitatea, interpretabilitatea, a gradul de predictibilitate al testului. Acestea trebuiesc considerate în functie de caracteristicile concrete ale testării: specificul scopului testării, al populatiei, al conditiilor de testare.
 • Adevarat Fals
13 ) (29 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Coeficientii de consistentă internă indică măsura în care itemii testului se referă la acelasi lucru si sunt utili pentru calculul validitătii testelor care măsoară o caracteristică unidimensională.
 • Adevarat Fals
14 ) (104 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Încă din 1974 şi până în prezent, în majoritatea lucrărilor de specialitate, se vorbeşte faţete ale validităţii:
 • a. Trei fatete: Relativă la construct, relativă la conţinut,relativă la criteriu
 • b. Patru fatete: Relativa la construct, predictiva, concurenta, relativa la continut,
 • c. Cinci fatete: relativa la construct, relativa la criteriu, relativa la continut, divergenta, convergenta
 • d. Doua fatete: validitatea descriptiva, validitatea relativa la criteriu
 • 1. a
 • 2. b
 • 3. c
 • 4. d
15 ) (98 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Evaluarea dovezilor de validitate a scorurilor unui test se face prin:
 • a. Metoda convergenta, divergenta, predictiva,concurenta;
 • b. Metoda test-retest, analiza consistentei interne,metoda formelor paralele,calculul fidelitatii interevaluatori;
 • c. Metoda relativa la construct, la criteriu, la continut,
 • 1. a
 • 2. b
 • 3. c

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: