Psihologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: Bazele teoretice ale evaluarii psihologice - Sem 2 - 2011-2012 (6116)
Test adaugat de :x-a

1 ) (94 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Functiile psihodiagnozei sunt:
 • a. cunoasterea;
 • b. evidentierea cauzelor;
 • c. prognosticul;
 • d. abaterile;
 • e. luarea de decizii;
 • f. capacitatea cunoasterii si autocunoasterii.
 • 1. a, b, c, d, e, f,
 • 2. a, b, c
 • 3. d, e, f,
 • 4. b
2 ) (13 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   A. Anastasi afirmă că: "Un test psihologic este în mod esential o măsură obiectivă si standardizată a unui esantion de comportament". În consecintă putem spune că valoarea psihodiagnostică si predictivă a testului psihologic depinde de gradul în care serveste ca indicator al unei arii relativ largi si semnificative a comportamentului uman.
Evaluati dacă consecinta prezentată exprimă riguros conditia exprimată de Anastasi.
 • Adevarat Fals
3 ) (34 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Validarea testului relativă la constructul măsurat se ocupă de calitătile psihice care contribuie la formarea scorurilor acestuia si urmăreste întelegerea relatiei scorurilor cu un criteriu exterior.
 • Adevarat Fals
4 ) (82 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Rezultatele standard se pot obtine prin transformări lineare sau prin transformări nelineare ale rezultatelor brute.
Alegeti dintre răspunsurile de mai jos tipul de normare care prezintă acest specific:
 • 1. percentilele
 • 2. scorurile T
 • 3. coeficientul de inteligentă
 • 4. vârsta mentală
5 ) (116 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Din ce categorie de metode de construire a testelor fac parte:
• metoda consistenţei interne;
• metoda teoretică;
• metoda analizei criteriului intern.
 • a. categoria metodelor inductive
 • b. categoria metodelor externe
 • c. categoria metodelor grupelor contrastante
 • 1. a
 • 2. b
 • 3. c
6 ) (67 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Dintre procedurile de validare descrise mai jos una nu face parte, în sens tehnic, din procesul de validare a unui test.
 • 1. validitatea de criteriu
 • 2. validitatea de aspect
 • 3. validitatea de continut
 • 4. validitatea conceptuală
7 ) (35 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Un test are validitate discriminantă dacă evaluează altceva decât diverse teste sau variabile despre care se stie că se referă la constructe ce nu au legătură cu constructul măsurat de test. Aceasta înseamnă că scorurile testului nu sunt în relatie functională cu rezultatele acelor măsurători.
 • Adevarat Fals
8 ) (95 - MULTI SELECT) ( ai ales : )
   Tipuri de instrumente pe care le utilizeaza psihodiagnoza :
 • a. testul psihologic;
 • b. observatia comportamentului verbal sau nonverbal;
 • c. interviul.
 • 1. a
 • 2. c
 • 3. a,b,c ANS :3
9 ) (126 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   În istoricul dezvoltării testelor destinate intelectului există 3 orientări
psihometrice.Alegeti dintre combinatiile de mai jos cea care le cuprinde corect pe toate trei:
 • 1. inteligenta ca dezvoltare, inteligenta ca aptitudine si simularea unor situatii de problem-solving
 • 2. inteligenta ca dezvoltare, inteligenta ca aptitudine, inteligenta ca structură factorială
 • 3. inteligenta ca structură factorială, inteligenta ca dezvoltare si inteligenta ca factor de personalitate
10 ) (75 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Măsurarea cantitativă în psihologie include trei tipuri de statistici si anume:
Dintre cele trei combinatii prezentate mai sus, una este în totalitate corectă. Care este aceasta?
 • 1. statistici descriptive; statistici inferentiale; statistici moderatoare
 • 2. statistici inferentiale; statistici descriptive; statistici mediatoare
 • 3. statistici multivariate, statistici descriptive, statistici inferentiale
11 ) (70 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Definirea fidelitătii testelor nu include referiri la:
 • 1. stabilitate
 • 2. repetabilitate
 • 3. distributivitate
 • 4. consistenta internă
12 ) (74 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Sănătatea mintală este definită, de regulă, prin următoarele caracteristici:
Dintre cele patru combinatii prezentate mai sus, unele sunt în totalitate corecte dar există si una partial gresită. Care este aceasta?
 • 1. capacitatea de constientizare, acceptare si corectitudine în modul cum se concepe pe sine;
 • 2. stăpânirea mediului si adecvarea în modul de a face fată cerintelor vietii;
 • 3. integrarea si unitatea personalitătii; autonomia si încrederea în sine;
 • 4. perceperea realistă si sensibilitatea socială; vulnerabilitate psihică.
13 ) (49 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   In procesul de construire a unui test, motivul principal al analizei dificultăţii itemilor este de a alege itemi care au un procent de dificultate adecvat, în aşa fel încât testul să constituie o dificultate mare pentru majoritatea subiecţilor, astfel incat sa fie rezolvabil doar de o minoritate.
 • Adevarat Fals
14 ) (24 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Testarea psihologică nu cere în mod obligatoriu cunoasterea si folosirea adecvată a standardelor si consideratiilor etice si deontologice privind testarea psihologică.
 • Adevarat Fals
15 ) (122 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Este necesară prudenta în interpretarea rezultatului la un test de memorie;
un rezultat izolat nu poate fi generalizat pentru că poate fi conditionat de
mai multi factori. Dintre elementele de mai jos una nu este corect inclusă
între elementele care ar conditiona rezultatul la testul de memorie.
 • 1. atentia subiectului
 • 2. metoda de testare folosită
 • 3. continutul examenului
 • 4. caracterul examinatorului

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: