Psihologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: bazele evaluarii psihologice 2010/2011 - Sem 1 - 2010-2011 (5097)
Test adaugat de :dt_corina

1 ) (22 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Fidelitatea scorurilor reprezinta :
   a. precizia masurarii
   b. stabilitatea masurarii
   c. standardizarea masurarii
   d. corectitudinea masurarii
 • 1. a, b, c, d
 • 2. a,d
 • 3. b, c
 • 4. a, b, d
2 ) (10 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Principiile si metodologia foarte formalizată a examenului psihometric pornesc de la definitia lui E. L. Thorndike: "Dacă un lucru există, existenta sa are o anumită măsură cantitativă". În consecintă, psihologia se ocupă cu trăsături distincte care au o existentă reală, trăsături pe care le prezintă toti oamenii desi în măsură diferită; trăsături care pot fi măsurate.
Evaluati dacă consecinta prezentată exprimă riguros ipoteza lui Thorndike.
 • Adevarat Fals
3 ) (4 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Standardizarea testelor înseamnă si standardizarea tehnicii de administrare, tehnicii de cotare si de interpretarea a răspunsurilor. În aceste conditii putem spune că dacă vrem să uniformizăm conditiile în care are loc examenul psihologic, nu este importantă standardizarea testului.
 • Adevarat Fals
4 ) (7 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Testarea psihologică cere capacitatea psihologului de a traduce informatia dată de test în prescriptii cu sens, practice si adecvate . În consecintă, este necesar să adecvăm informatia furnizată în functie de specificul domeniului beneficiarului.
 • Adevarat Fals
5 ) (60 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Din perspectiva abordării factoriale, factorul de atentie, se măsoară tipic
prin teste de reamintire de cuvinte, propozitii, imagini.
 • Adevarat Fals
6 ) (55 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Inteligenta, in functie de natura materialului, influenteaza intr-o masura mai mica sau mai mare rezultatele la testele de memorie. Ceea ce inseamna ca daca vrem sa inregistram performanta memorativa nu trebuie sa alegem un material fara sens pentru testul de memorie.
 • Adevarat Fals
7 ) (47 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Analiza de itemi are ca obiectiv de bază descifrarea mecanismelor cognitive aplicate de subiecţi pentru formularea răspunsurilor la itemi şi verificarea calităţilor itemilor ca instrumente de măsură sau de predicţie. Pe baza analizei de itemi se obţin informaţiile care permit selectarea itemilor care intră în componenţa testului.
 • Adevarat Fals
8 ) (48 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Analiza cantitativă a itemilor se referă la aspecte de conţinut şi de formă incluzând problema evaluării eficienţei procedurilor de redactare şi a validării de conţinut.
Analiza calitativă a itemilor se referă în principal la proprietăţile statistice ale itemilor şi este focalizată în principal pe clarificarea problemelor privind dificultatea şi capacitatea de discriminare a itemilor.
 • Adevarat Fals
9 ) (20 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Examenul psihologic de tip clinic are un cadru psihometric riguros formalizat, spre deosebire de examenul de selectie.
 • Adevarat Fals
10 ) (26 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Scopurile examinarii psihologice:
   a. producerea de imagini;
   b. producerea de decizii;
   c. verificarea de ipoteze,construirea unei teorii.
 • 1. a
 • 2. b
 • 3. abc
 • 4. ac
11 ) (1 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Orice test are fidelitate înaltă dacă SEM este scăzută. În consecintă, eroarea standard de măsură serveste la compararea testelor.
 • Adevarat Fals
12 ) (16 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Rezultatele standard se pot obtine prin transformări lineare sau prin transformări nelineare ale rezultatelor brute.
Alegeti dintre răspunsurile de mai jos tipul de normare care prezintă acest specific:
 • 1. percentilele
 • 2. scorurile T
 • 3. coeficientul de inteligentă
 • 4. vârsta mentală
13 ) (49 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Din ce categorie de metode de construire a testelor fac parte:
• metoda prototipului;
• metoda BARS(behavioral anchored rating scales);
• metoda ordonării comportamentelor de către experţi;
• metoda designului cu faţete;
• metoda intervalelor aparent egale.
   a. categoria metodelor inductive
   b. categoria metodelor deductive
   c. categoria metodelor externe
 • 1. a
 • 2. b
 • 3. c
14 ) (55 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Care dintre testele de mai jos măsoară si gradul de deteriorare mentală:
 • 1. Scalele Wechsler
 • 2. Testul de aptitudini MacQaurrie
 • 3. Testul matrici progresive Raven
 • 4. Testele Domino
15 ) (63 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   La testul T:A:I. rezultatele la subtestele cifre si imagini determină:
Care este răspunsul corect?
 • 1. forma analitică
 • 2. abstractă
 • 3. concretă
 • 4. inventivă

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: