Psihologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: Statistică - Sem 2 - 2010-2011 (3690)
Test adaugat de :maryangelo

1 ) (5 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Cuantilele de ordinal 10 ale unei variabile aleatoare se numesc:
 • 1. cuartile;
 • 2. centile;
 • 3. decile.
2 ) (49 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Un esantion este:
 • 1. un subansamblu al unei populatii
 • 2. multimea de elemente care au una sau mai multe caracteristici comune
 • 3. ceea ce ramane dintr-o populatie dupa ce scoatem loturile nereprezentative
3 ) (56 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Fie urmatorul sir de numere: 19, 13, 20, 22, 19, 17. Amplitudinea este:
 • 1. 13
 • 2. 22
 • 3. 9
 • 4. 19
4 ) (14 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Cuartila este un indicator care caracterizeaza :
 • 1. tendinta centrala de grupare;
 • 2. imprastierea variabilei;
 • 3. forma distributiei unei v.a;
5 ) (44 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Functia SUM calculeaza:
 • 1. seria geometrica
 • 2. suma valorilor dintr-un bloc
 • 3. semiperimetrul
6 ) (41 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    Cuartilele se mai numesc si indicatori de pozitie
 • Adevarat Fals
7 ) (21 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    Coeficientul de corelatie pune in evidenta relatii gen cauza-efect.
 • Adevarat Fals
8 ) (10 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    Rezultatul unei experiente se numeste eveniment.
 • Adevarat Fals
9 ) (8 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Coeficientul de variatie este un indicator :
 • 1. al formei distributiei;
 • 2. de dispersie;
 • 3. al tendintei centrale de grupare.
10 ) (45 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    In situatia cand se realizeaza analiza unei populatii prin analiza fiecarui individ, stiinta ce descrie aceasta populatie se numeste Statistica Descriptiva
 • Adevarat Fals
11 ) (47 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Pentru ce tip de variabile pot fi utilizate histogramele?
 • a. variabile cantitative
 • b. variabile calitative
 • c. nu pot fi utilizate pentru variabile
 • 1. a+c
 • 2. a+b
 • 3. b+c
12 ) (41 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Am obtinut un coeficient de omogenitate de 40%. In acest caz vom spune ca
 • 1. datele nu sunt omogene
 • 2. datele sunt omogene
 • 3. nu putem afirma nimic despre date
13 ) (50 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    O delimitare incorecta a evenimentelor poate constitui o sursa de erori.
 • Adevarat Fals
14 ) (51 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    Folosirea medianei este utila cand in analiza procesului intervin pareri subiective.
 • Adevarat Fals
15 ) (27 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    Reprezentarile grafice cu ajutorul unui sistem de coordonate se numesc diagrame.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: