Psihologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: Metodologia Cercetarii Scociologice - Sem 1 - 2007-2008 (8838)

1 ) (17 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Componentele schemei operationale reprezinta.
  
 • 1. caracteristicile realitatii cercetate
 • 2. interpretari si reflexii teoretice
 • 3. esantioane reprezentative
2 ) (21 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   De ce în cercetarea socio-umana apare restrictia formularii ipotezelor de
lucru în termenii: "Daca A atunci B" sau "Cu cât A cu atât B"?
  
 • 1. deoarece ipotezele de lucru constituie ipoteze cu nivel maxim de generalitate (sunt ipoteze teoretice)
 • 2. deoarece ipotezele de lucru sunt formulari axiologice si epistemiologice
 • 3. deoarece ipotezele de lucru iau forma unor implicatii logice
3 ) (45 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Cele mai frecvente caracteristici ale populatiei ce alcatuieste colectivitatea
statistica generala devin criterii de grupare în vederea construirii
esantionului.
Alegere Multipla (una sau mai multe variante de raspuns)
  
 • Adevarat Fals
4 ) (3 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Ce reprezinta "tehnica de cercetare"?
  
 • 1. modalitate teoretica si axiologica de abordare a realitatii socio-umane
 • 2. sistem conceptual ce sta la baza cercetarii
 • 3. modalitate concreta de abordare a fenomenelor supuse cercetarii
5 ) (1 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   "Empiric" se refera la studierea concreta a realitatii sociale utilizând metode
si tehnici specifice de cercetare
  
 • Adevarat Fals
6 ) (22 - MULTI SELECT) (abde ai ales : )
   Gruparea (stratificarea) populatiei în cercetarea sociologica se realizeaza
în functie de:
  
 • A. caracteristic socio-demografice
 • B. caracteristici socio-profesionale
 • C. caracteristici estetice
 • D. caracteristici sociale
 • E. caracteristici economice
7 ) (9 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Numiti autorul definitiei: paradigmele sunt "exemple împartasite în comun"
de catre o comunitate stiintifica
  
 • 1. Raymond Boudon
 • 2. Thomas S. Kuhn
 • 3. Robert K. Merton
8 ) (37 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Ipotezele teoretice constituie enunturi direct testabile în cercetarea de teren.
  
 • Adevarat Fals
9 ) (34 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Definitia operationala a conceptelor este rezultatul final al analizei teoretice
si al cercetarii concrete si marcheaza un moment calitativ al cunoasterii
stiintifice.
  
 • Adevarat Fals
10 ) (35 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   O cercetare sociologica concreta este posibil de realizat doar daca se
porneste de la definirea riguroasa a domeniului supus cercetarii.
  
 • Adevarat Fals
11 ) (2 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Orice cercetare empirica are un fundament teoretic
  
 • Adevarat Fals
12 ) (38 - MULTI SELECT) (acde ai ales : )
   Rolul activitatii teoretice în cercetarea sociologica este:
  
 • A. formularea de idei generale asupra realitatii sociale;
 • B. contact direct cu realitatea sociala;
 • C. formularea de ipoteze generale;
 • D. punerea în relatie a faptelor empirice cu altele, ipotetice sau deja verificate (interpretarea);
 • E. formularea de concepte complexe care orienteaza cercetatorul spre fapte interesante.
13 ) (41 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Ipoteza de cercetare este definita de catre Th. Caplow astfel:
  
 • 1. “explicatie plauzibila pentru a sustine o constructie teoretica";
 • 2. “enunturi confirmate prin intermediul informatiilor recoltate in cercetare";
 • 3. “enuntul unei relatii cauzale intr-o forma care permite verificarea empirica";
 • 4. “enuntul unei explicatii temeinic verificate".
14 ) (7 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Cunoasterea spontana are un caracter individual, personal
  
 • Adevarat Fals
15 ) (30 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Într-o cercetare sociologica concreta, metoda este subsumata tehnicii de
cercetare.
  
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: