Psihologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: Metode si tehnici de cercetare - Sem 2 - 2007-2008 (6307)

1 ) (21 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Avantajele chestionarelor cu întrebari închise sunt date de:
  A.usurinNa în consemnarea raspunsurilor;
  B.bogaNia informaNiilor ce se obNin;
  C.nu exista riscul sugestibilitaNii raspunsurilor;
  D.usurinNa în alegerea raspunsurilor din partea subiecNilor.
  
 • 1. A+B+C
 • 2. B+C
 • 3. A+D
 • 4. A+C
2 ) (16 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Chestionarul de opinie se refera la:
  
 • 1. caracteristicile socio-demografice ale populaNiei cercetate;
 • 2. fapte si situaNii obiective;
 • 3. fapte care nu pot fi observate în mod direct.
3 ) (1 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   În domeniul social-uman, cercetarea sociologica poate fi identificata cu ancheta sociologica.
  
 • Adevarat Fals
4 ) (30 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Interviul nondirectiv este:
  A.interviu în profunzime;
  B.interviu structurat, standardizat;
  C.interviu pe baza de ghid de interviu;
  D.interviu nedirecNionat de catre operator.
  
 • 1. A+B+C+D
 • 2. B+D
 • 3. A+C
 • 4. A+D
5 ) (48 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   DificultaNile de recoltare a unui numar suficient de documente personale în vederea obNinerii
reprezentativitaNii redau menNinerea acestei surse de informare în limitele metodologiei
cercetarii.
  
 • Adevarat Fals
6 ) (26 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Întrebarile filtru, din structura chestionarului au urmatoarea funcNie:
  
 • 1. de a destinde subiectul;
 • 2. e a marca în structura chestionarului apariNia unei noi grupe de întrebari referitoare la o alta problema;
 • 3. de a opri trecerea unor categorii de subiecNii la întrebarile succesive;
 • 4. de a provoca explicaNii în raport cu diferitele opinii exprimate.
7 ) (2 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Metoda anchetei sociologice permite cercetatorului:
  A. descrierea faptelor sociale cercetate;
  B. analiza pur speculativa;
  C. tipologizarea faptelor sociale;
  D. cunoasterea spontana a faptelor sociale;
  E. verificarea ipotezelor de cercetare;
  F. oferirea de explicaNii cauzale, teoretice;
  G. oferirea de explicaNii subiective.
  
 • 1. A+B+C+D
 • 2. B+C+D
 • 3. A+C+E+F
 • 4. A+F+G
8 ) (44 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   În scop explorator, în prima faza a cercetarii, poate fi utilizat interviul standardizat, structurat.
  
 • Adevarat Fals
9 ) (18 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Chestionarul "omnibus" reprezinta :
  
 • 1. chestionare precodificate;
 • 2. chestionare axate pe mai multe teme de cercetare;
 • 3. chestionare axate pe o singura tema de cercetare;
 • 4. chestionare cu întrebari scalate.
10 ) (20 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Chestionarul de cercetare stiintificã reprezintã o tehnicã si corespunzãtor acesteia un instrument
ce se utilizeazã prin multiple procedee de cercetare.
  
 • Adevarat Fals
11 ) (12 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Nerecurgerea la experiment este un element specific anchetei sociologice.
  
  
 • Adevarat Fals
12 ) (54 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Analiza conNinutului comunicarii impune esantionarea atunci când se realizeaza analiza
documentelor personale sau conNinutul unui articol de ziar:
  
 • Adevarat Fals
13 ) (25 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Întrebarile de date factuale pot fi grupate în întrebari de cunostinNe si întrebari de identificare.
  
  
 • Adevarat Fals
14 ) (27 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Chestionarele speciale sunt chestionarele cel mai des întâlnite în cercetarea sociologica.
  
 • Adevarat Fals
15 ) (33 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Întrebarile deschise din chestionar pun în evidenNa opinii bine cristalizate si consolidate.
  
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: