Psihologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: Metode si tehnici de cercetare - Sem 2 - 2007-2008 (6307)

1 ) (61 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Metoda experimentului presupune intervenNia activa a cercetatorului pe toata durata de
desfasurare a acestuia.
  
 • Adevarat Fals
2 ) (27 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Chestionarele speciale sunt chestionarele cel mai des întâlnite în cercetarea sociologica.
  
 • Adevarat Fals
3 ) (16 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   O investigaNie care se fundamenteaza pe experiment poate fi identificata cu ancheta sociologica.
  
 • Adevarat Fals
4 ) (1 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   În obiectul de cercetare al unei anchete sociologice intra:
  A. speculaNii teoretice.
  B. opinii, comportamente ale oamenilor;
  C. aspiraNii, trebuinNe, motivaNii ale conduitelor oamenilor;
  D. caracteristici socio-demografice;
  E. caracteristici ale mediului social si modului de viaNa al oamenilor.
  
 • 1. B+C+D+E
 • 2. A+C+D
 • 3. B+C+D
 • 4. A+B
5 ) (42 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Efectul "halo", din structura chestionarului, este luat în consideraNie în cazul chestionarelor
omnibus, succesiunea temelor poate influenNa raspunsurile.
  
 • Adevarat Fals
6 ) (56 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   ObservaNia stiinNifica trebuie sa utilizeze ipoteze explicite de cercetare, chiar daca prin
seredipitate se pot formula ipoteze noi.
  
 • Adevarat Fals
7 ) (14 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Chestionarele de date factuale sunt:
  
 • 1. chestionare de tip administrativ;
 • 2. chestionare speciale;
 • 3. chestionare de opinie;
 • 4. chestionare omnibus.
8 ) (13 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Chestionarele de date factuale vizeaza:
  
 • 1. opinii, motivaNii, atitudini, comportamente ale oamenilor;
 • 2. fapte si situaNii ce nu pot fi observate direct;
 • 3. vârsta, sexul, locul de nastere, starea civila, domiciliul, profesia, studiile etc
9 ) (53 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Unitatea de context din cadrul analizei conNinutului comunicarii este mai mica sau cel mult
egala cu unitatea de înregistrare.
  
 • Adevarat Fals
10 ) (34 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Utilizarea documentelor necifrice personale neoficiale în cercetarea sociologica surprinde:
  
 • 1. ambivalenNa subiectiv-obiectiv, individual-social;
 • 2. ambivalenNa comprehensiune- explicaNie;
 • 3. date de ordin statistic
11 ) (22 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Întrebarile dintr-un chestionar au funcNia de stimuli declansatori de comportamente verbale sau
nonverbale.
  
 • Adevarat Fals
12 ) (44 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   În cadrul analizei conNinutului comunicarii, analiza frecvenNelor presupune:
  A.determinarea cantitativa a unitaNilor de înregistrare;
  B.determinarea calitativa a unitaNilor de înregistrare;
  C.frecvenNa de apariNie a unitaNilor de numarare în cadrul comunicarii;
  D.frecvenNa de apariNie a unitaNilor de înregistrare în categoriile de analiza.
  
 • 1. A+B+C+D
 • 2. B+C+D
 • 3. A+C
 • 4. A+D
13 ) (35 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   În cercetarea sociologica axata pe studiul documentelor personale trebuie sa se respecte
urmatoarele cerinNe metodologice:
  A.adaptare la tema cercetarii;
  B.adaptare la chestionar;
  C.fidelitate si validitate;
  D.reprezentativitate;
  E.numar necesar si suficient pentru atingerea obiectivelor cercetarii.
  
 • 1. A+B+C
 • 2. A+D+E
 • 3. A+C+D+E
 • 4. A+C
14 ) (11 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   În cadrul chestionarului întrebarile au funcNia de :
  
 • 1. indicatori cu ajutorul carora au fost definite operaNional conceptele;
 • 2. principii axiologice;
 • 3. principii metodologice.
15 ) (46 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Analiza documentelor sociale constituie o metoda complementara de investigaNie sociologica.
  
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: