Psihologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: Informatica - Sem 1 - 2007-2008 (11054)

1 ) (25 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Comanda Ctrl-C se da pentru:
  
 • 1. a copia un text
 • 2. a sterge un text
 • 3. a insera un text
2 ) (41 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Functia AVERAGE in Excel calculeaza:
  
 • 1. avansul
 • 2. rangul unei matrici
 • 3. media valorilor dintr-un bloc
3 ) (51 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Pentru a calcula maximul dintr-un sir de celule se poate folosi functia:
  
 • 1. MAXIMUM
 • 2. MAX
 • 3. BIG
4 ) (43 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Servicliul de posta electronica se numeste, generic:
  
 • 1. www
 • 2. http
 • 3. e-mail
5 ) (49 - MULTI SELECT) (12 ai ales : )
   Intre paranteze la functia SQRT putem avea:
  
 • 1. un numar
 • 2. o expresie matematica
 • 3. date de tip caracter
6 ) (44 - MULTI SELECT) (12 ai ales : )
   Selectia unor celule se poate realiza cu ajutorul:
  
 • 1. tastaturii
 • 2. mouse-ului
7 ) (2 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   În Windows, optiunea Programs contine:
  
 • 1. toate imprimantele
 • 2. un mouse
 • 3. programele instalate pe calculator
8 ) (15 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Creearea unei tabel, în Word, se face prin meniul:
  
 • 1. File
 • 2. Window
 • 3. Table
9 ) (1 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   În Windows, butonul Start permite:
  
 • 1. alegerea unei actiuni
 • 2. stergerea unui fisier
 • 3. tiparirea unui text
10 ) (13 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Comanda replace, în Word:
  
 • 1. înlocuieste fisierul curent
 • 2. redenumeste documentul
 • 3. substituie un text cu alt text
11 ) (36 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Care din extensiile de mai jos sunt de la un fi?ier imagine:
  
 • 1. dll
 • 2. xls
 • 3. jpg
12 ) (54 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   La realizarea unie diagrame in Excel prima fereastra contine:
  
 • 1. Tipuri de diagrama
 • 2. Specificarea datelor cu care se va realiza diagrama
 • 3. locul unde se va realiza diagrama
13 ) (47 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Pentru a scrie 6 la puterea a doua, in Excel, vom scrie:
  
 • 1. 6**2
 • 2. 6^2
 • 3. 6@2
14 ) (39 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   În Excel, A1:C3 reprezinta
  
 • 1. un bloc de celule
 • 2. rezultatul împar?irii dintre A1 ?i C3
15 ) (16 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Meniul Insert, Page Numbers, realizeaza:
  
 • 1. numerotarea paragrafelor
 • 2. numerotarea paginilor
 • 3. numerotarea cuvintelor

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: