Psihologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: FILOSOFIE - Sem 1 - 2010-2011 (2089)
Test adaugat de :hgabi_71

1 ) (55 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Leibniz considerã cã adevãrurile de fapt se obtin:
 • a. numai prin ratiune
 • b. numai prin experientã
 • c. prin raÑiune si experientã
2 ) (80 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce raport considerã J) Locke si Montesquieu cã trebuie sã existe între legislativ, executiv si domeniul judecãtoresc:
 • a. de separatie a celor trei puteri
 • b. de exercitare de cãtre executiv a puterii legislative si judecãtoresti
 • c. de exercitare de cãtre executiv a puterii legislative si de separatie a puterii judecãtoresti
3 ) (28 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce afirmã orice determinism:
 • a. cauzele si legile
 • b. conditiile
 • c. întâmplarea
4 ) (109 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Ce sens au valorile prin care se caracterizeazã orice om:
 • a. sunt numai valori pozitive
 • b. sunt fie valori pozitive, fie valori negative
 • c. sunt numai valori negative
5 ) (43 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Adevãratii cercetãtori sunt comparati de Bacon cu:
 • a. furnicile,
 • b. pãianjenii,
 • c. albinele
6 ) (74 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Care erau, potrivit lui Platon, cele trei categorii sociale ale statului ideal:
 • a. filosofii, militarii, clasa agricultorilor si mestesugarilor
 • b. militarii, agricultorii si mestesugarii
 • c. agricultorii, mestesugarii, preoÑii
7 ) (19 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ceîntelege Descartes prin res extensa:
 • a. temeiul fenomenelor fizice
 • b. tremeiul fenomenelor psihice
 • c. temeiul tuturor celor existente
8 ) (44 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Potrivit lui Hume ideea cauzalitãtii nu este empiricã pentru cã urmãtoarea ei componentã nu rezultã din experientã:
 • a. ideea succesiunii,
 • b. ideea repetãrii succesiunii,
 • c. ideea fortei)
9 ) (63 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Cum se numeste metoda teoretizatã de Francis Bacon:
 • a. inductia prin enumerare completã,
 • b. inductia incompletã,
 • c. deductia
10 ) (22 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Ce afirmã dualismul:
 • a. existenta a doi factori dintre care unul îl determinã pe celãlalt
 • b. existenta a doi factori independenÑi unul de celãlalt
 • c. existenta a doi factori care se cauzeazã reciproc
11 ) (51 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Descartes caracterizeazã cunostinta adevãratã prin:
 • a. utilitate,
 • b. prin coerentã,
 • c. prin claritate si distinctie)
12 ) (82 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Ce înÑelege J)-J) Rousseau prin principe:
 • a. regele
 • b. corpul administrativ
 • c. poporul
13 ) (37 - MULTI SELECT) (ac ai ales : )
   Care sunt premisele specifice empirismului:
 • a. stiintele empirice
 • b. matematica
 • c. spiritul pragmatic
14 ) (18 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Ce afirmã panteismul despre raportul dintre fiinta divinãsi lume:
lume:
 • a. fiinta divinã rãmâne exterioarã lumii create
 • b. fiinta divinã rãmâne interioarã lumii create
 • c. fiinta divinã schimbã dupã plac lumea creatã
15 ) (15 - MULTI SELECT) (bd ai ales : )
   Ce reprezintã, potrivit lui Platon, lucrurile în comparatie cu ideile:
 • a. prototipuri ale ideilor
 • b. umbre ale ideilor
 • c. esente ale ideilor
 • d. copii palide ale ideilor

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: