Psihologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: FILOSOFIE - Sem 1 - 2010-2011 (2089)
Test adaugat de :hgabi_71

1 ) (107 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Ce factori determinã dimensiunea psiho-culturalã a omului:
 • a. factorii biologici, ereditari
 • b. factorii sociali
 • c. atât factorii biologici, cât si factorii sociali
2 ) (31 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
   Ce caractere prezintã raporturile legice:
 • a. caracter general
 • b. caracter esential
 • c. caracter necesar
 • d. caracter instabil
 • e. caracter irepetabil
3 ) (112 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   În ce raport se aflã, potrivit lui Spinoza, libertatea fatã de ncesitate si constrângere:
 • a. se aflã în opozitie cu necesitatea,
 • b. se aflã în opozitie cu constrângerea,
 • c. este independentã de necesitate)
4 ) (3 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce se repetã în istoria filosofiei:
 • a. problemele
 • b. solutiile
 • c. metodele
5 ) (60 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Potrivit lui Kant, adevãrurile analitice sunt cele în care:
 • a. notiunea subiect se include în notiunea predicat
 • b. notiunea predicat se include în notiunea subiect
 • c. notiunea predicat nu se include în notiunea subiect
6 ) (58 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce caractere prezintã, potrivit lui Kant, adevãrurile empirice:
 • a. particular si contingent
 • b. particular si necesar
 • c. universal si contingent
7 ) (16 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Care din filosofii clasici greci afirmã cã formele (esentele) lucrurilor existã independent de lucruri:
 • a. Socrate
 • b. Platon
 • c. Aristotel
 • d. Democrit
8 ) (100 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Care sunt principalele tipuri de culturã în functie de criteriul spatial (al extensiei lor):
 • a. nationalã, continentalã, mondialã (a omenirii)
 • b. nationalã, regionalã (a mai multor natiuni), continentalã
 • c. nationalã, regionalã (a mai multor natiuni), mondialã
9 ) (50 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Cum numeste Kant formele a priori ale ratiunii:
 • a. intuiÑii
 • b. categorii
 • c. idei
10 ) (108 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Prin ce diferã personalitatea fatã de persoanã:
 • a. îmbinarea armonioasã a dimensiunii biologice si dimensiunii psiho-culturale
 • b. asimilarea valorilor care corespund trebuintelor fiziologice de subzistentã
 • c. receptarea valorilor culturale si crearea de noi valori
11 ) (64 - MULTI SELECT) (b) ai ales : )
   Care inductie presupune reguli de observare a faptelor:
 • a. inductia vulgarã,
 • b. inductia stiintificã,
 • c. inductia prin enumerare completã?
12 ) (23 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Care sunt, potrivit lui Leibniz, monadele specifice numai oamenilor:
 • a. monadele-perceptii
 • b. monadele-suflete
 • c. monadele-spirite
13 ) (6 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
   Ce rol are filosofia în raport cu stiinta?
 • a. fundament teoretic
 • b. îndrumar metodologic
 • c. izvor al stiintei
14 ) (36 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce raport existã între libertate si necesitate
 • a. libertatea exprimã necesitãtile inerente naturii umane
 • b. libertatea este independentã de necesitate
 • c. libertatea este opusã oricãrei necesitãti
15 ) (49 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Cum numeste Kant formele a priori ale intelectului:
 • a. intuitii
 • b. categorii
 • c. idei

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: