Psihologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: Analiza datelor - Sem 2 - 2007-2008 (2452)

1 ) (43 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Analiza datelor se realizeaza:
  
 • a. înainte de a începe cercetarea
 • b. este o etapa a cercetarii
 • c. se realizeaza dupa finalizarea cercetarii
2 ) (2 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
   Variabilele pot fi:
  
 • a. calitative
 • b. cantitative
 • c. evaluative
3 ) (46 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Grupul de control se mai numeste si:
  
 • a. grup experimental
 • b. grup martor
 • c. grup verificabil
4 ) (1 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
   Prin variabilã se întelege o anumitã categorie care a fost:
  
 • a. cuantificatã
 • b. mãsuratã.
 • c. evaluatã
5 ) (51 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   PopulaNia difera de esantion prin:
  
 • a. numarul de caracteristici
 • b. numarul de elemente
 • c. nu difera
6 ) (9 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce este amplitudinea ?
  
 • a. parametrul care aratã distanta dintre valoarea minimã si valoarea maximã din cadrul unui sir de date
 • b. parametrul care se aflã în mijlocul seriei de date
 • c. valoarea cea mai frecvent întâlnitã
7 ) (6 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Cât la sutã din date se aflã în stânga medianei?
  
 • a. 25%
 • b. 33.33%
 • c. 50%
 • d. diferã în functie de datele analizate
8 ) (5 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Alegerea unui test psihologic se bazeaza pe denumirea testului
  
 • Adevarat Fals
9 ) (18 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Populatie diferã de esantion prin:
  
 • a. numãrul de caracteristici
 • b. numãrul de elemente
 • c. nu diferã
10 ) (36 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Pentru a calcula media în Excel folosim functia:
  
 • a. Median
 • b. Average
 • c. Mode
11 ) (47 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Cine a folosit pentru prima oara metoda sociometrica?
  
 • a. Moreno
 • b. Weber
 • c. Tangiuri
12 ) (34 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
   În bazele de date putem sã:
  
 • a. înregistrãm informatiile specifice disponibile
 • b. cãutãm anumite informatii
 • c. extragem informatii
13 ) (28 - MULTI SELECT) (abcd ai ales : )
   Analiza Datelor se ocupã cu:
  
 • a. cercetarea faptelor stabilite stiintific
 • b. examinarea faptelor stabilite stiintific
 • c. investigarea faptelor stabilite stiintific
 • d. interpretarea faptelor stabilite stiintific
14 ) (31 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Power Point este:
  
 • a. soft pentru editarea de texte
 • b. soft pentru calcule statistice
 • c. soft specializat pentru prezentãri profesionale
15 ) (19 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Coeficientul de omogenitate este:
  
 • a. un indicator al tendintei centrale
 • b. un indicator al dispersiei
 • c. calcularea lui reprezintã o etapã de realizare a testului t

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: