Psihologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: Analiza datelor - Sem 2 - 2007-2008 (2452)

1 ) (32 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   În teoria probabilitãtilor, rezultatul unei experiente se numeste:
  
 • a. esantion
 • b. eveniment
2 ) (15 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Testele z si t pentru doua esantioane dependente sau independente se aplicã pentru a determina
dacã diferã semnificativ pentru douã esantioane:
  
 • a. medianele
 • b. mediile
 • c. distributiile
3 ) (4 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
   Pentru ce tip de variabile pot fi utilizate histogramele?
  
 • a. variabile cantitative
 • b. variabile calitative
 • c. nu pot fi utilizate pentru variabile
4 ) (37 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Valorile ce împart seria de numere în parNi egale se numesc:
  
 • a. cuartile
 • b. valori modale
 • c. medii
5 ) (8 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Media este recomandatã în cazul:
  
 • a. variabilelor cantitative
 • b. variabilelor calitative
 • c. când avem frecvente
6 ) (62 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Studiul consistentei unei mãsuri luate atât la testare, cât si la retestare se poate calcula cu:
  
 • a. coeficientul de corelatie
 • b. coeficientul alpha
 • c. nu se poate determina cu ajutorul unui instrument statistic
7 ) (45 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   La ce se refera "cliseul confirmarii ipotezei de start"?
  
 • a. la faptul ca ipoteza trebuie din start sa se poata demonstra
 • b. confirmarea cu orice preN a ipotezei de start
 • c. rapiditatea cu care trebuie demonstrata ipoteza de start în comparaNie cu ipoteza de final
8 ) (5 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Alegerea unui test psihologic se bazeaza pe denumirea testului
  
 • Adevarat Fals
9 ) (61 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Mediana este:
  
 • a. cuantila ce împarte o serie de numere în doua parNi egale
 • b. media dintre primul si ultimul numar al unei serii de numere
10 ) (17 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
   Datele cantitative pot fi:
  
 • a. discrete
 • b. continui
 • c. nominale
 • d. ordinale
11 ) (5 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce este mediana ?
  
 • a. parametrul care se aflã în mijlocul seriei de date.
 • b. valoarea obtinutã din media celei mai mari valori si a celei mai mici valori
 • c. un element al histogramelor de tip linie
12 ) (7 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Mediana nu este afectatã de :
  
 • a. cazurile extreme
 • b. numãrul de subiecti
13 ) (55 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Metoda observaNiei sociologice se foloseste:
  
 • a. pe esantioane mici
 • b. pe esantioane mari
 • c. nu depinde de marimea esantionului
14 ) (40 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Constientizarea prin analizare si prelucrare a datelor receptate transforma datele în:
  
 • a. mesaj
 • b. informaNie
15 ) (20 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Testul hi-pãtrat ne aratã dacã avem diferente semnificative între:
  
 • a. medii
 • b. abateri standard
 • c. distributii unor rãspunsuri

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: