Psihologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: - Sem 1 - 2007-2008 (14)
Test adaugat de :Liviu

1 ) (102 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Termenul de exercitare a recursului:
 • a. poate fi suspendat;
 • b. poate fi întrerupt;
 • c. nu poate fi prelungit.
2 ) (94 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Daca partea a fost împiedicata sa se înfa?i?eze la judecata ?i sa în?tiin?eze instan?a despre aceasta, dintr-o împrejuarea mai presus de voin?a sa, termenul de introducere a cererii de revizuire:
 • a. este de o luna ?i se socote?te de la comunicarea hotarârii;
 • b. este de 6 luni ?i se socote?te de la încetarea împiedicarii;
 • c. este de 15 zile ?i se socote?te de la încetarea împiedicarii.
3 ) (93 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Daca revizuirea s-a cerut pentru hotarâri potrivnice, calea de atac este:
 • a. cea prevazuta pentru hotarârea pronun?ata de instan?amai mare în grad, respectiv, de instan?a care a pronun?at prima hotarâre, când instan?ele sunt de acela?i grad;
 • b. apelul;
 • c. recursul
4 ) (89 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Contesta?ia în anulare poate fi introdusa:
 • a. în cazul hotarârilor ale caror capete principale de cerere sunt susceptibile de executare silita, în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cuno?tin?a de hotarâre;
 • b. în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cuno?tin?a de hotarâre, dar nu mai târziu de un an de la data când hotarârea a ramas irevocabila, în cazul hotarârilor ale caror capete principale de cerere nu sunt susceptibile de executare silita;
 • c. pâna la începerea executarii silite, în cazul hotarârilor susceptibile de executare silita.
5 ) (23 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  În procesul civil, momentul începerii dezbaterilor îl constituie:
 • a. prima zi de înfa?i?are;
 • b. momentul în care s-au propus ?i încuviin?at probe;
 • c. momentul în care s-au administrat toate probele, par?ile putând sa puna concluzii pe fond
6 ) (104 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ordonan?a pre?edin?iala:
 • a. este supusa apelului;
 • b. este supusa recursului;
 • c. este supusa recursului în termen de 5 zile de la comunicare, daca par?ile nu au fost prezente la dezbateri.
7 ) (3 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Dintre elementele cererii de chemare în judecata sunt prevazute sub sanc?iunea nulita?ii:
 • a. semnatura, numele, motivarea în fapt;
 • b. cauza, obiectul, domiciliul;
 • c. numele, obiectul, semnatura.
8 ) (2 - MULTI SELECT) ( ai ales : )
  b+c
 • 0.
9 ) (96 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Actiunea în revendicare este o actiune:
 • a. în realizare;
 • b. în constatare;
 • c. în constituire de drepturi
10 ) (101 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Termenul de apel:
 • a. poate fi suspendat;
 • b. poate fi întrerupt;
 • c. poate fi prelungit.
11 ) (2 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
Actiunea (cererea) in constatare:
 • a. este de competenta instantei de la domiciliul reclamantului;
 • b. este guvernata de regulile aplicabile procedurii necontencioase;
 • c. nu poate fi admisa daca partea isi poate valorifica dreptul pe calea contestatiei la executare.
12 ) (90 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Revizuirea este o cale de atac:
 • a. nesuspensiva de executare;
 • b. ordinara;
 • c. de reformare.
13 ) (60 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Costituie cale de atac de retractare:
 • a. apelul;
 • b. recursul;
 • c. contesta?ia în anulare.
14 ) (45 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  În materie civila, instan?a motiveaza hotarârea pe care o pronun?a:
 • a. în toate cazurile;
 • b. numai daca una dintre par?i a atacat hotarârea cu o cale de atac;
 • c. numai daca una dintre par?i, prezenta la pronun?area hotarârii, solicita motivarea.
15 ) (11 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Excep?iile procesuale:
 • a. pun în discu?ie fondul dreptului;
 • b. nu pun în discu?ie fondul dreptului;
 • c. pun în discu?ie fondul dreptului numai excep?iile procesuale de fond.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: