Sociologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Psihologia Muncii - Sem 2 - 2010-2011 (6815)

1 ) (82 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
    Care modele de dezvoltare a carierei are aceste caracteristici:
    1. metoda este acceptata de unii tineri la început de cariera profesionala, care sunt dependenti de adulti,
    2. individul este deplasat de pe o pozitie pe alta, în functie de nevoile
     organizatiei,
   3. angajatii trebuie sa cunoasca orientarea strategica a organizatiei si sa se
   deplaseze în acea directie,
    4. în cazul adultilor pot aparea stari de nemultumire, frustrare din cauza
     perceptiei faptului ca organizatia abuzeaza de angajat.
 • a. modelul «sansa si noroc»
 • b. modelul «organizatia stie cel mai bine»
 • c. modelul «autoorientat»
2 ) (5 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
    Componentele analizei de post sunt descrierea postului si specificatia de personal.
 • Adevarat Fals
3 ) (1 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    Erorile se definesc ca devieri deliberate de la norme sau practici stabilite necesare pentru a asigura functionarea normala, protejata a unui sistem potential periculos si a unei activitati sigure.
 • Adevarat Fals
4 ) (67 - MULTI SELECT) (bdfghi ai ales : )
     Care dintre urmatoarele metode sunt utilizate în recrutarea externa?
 • a. observatia
 • b. anunturile publicitare
 • c. analiza produselor activitatii
 • d. fisierul cu potentiali angajati
 • e. metoda timpilor si a miscarilor
 • f. reteaua de cunostinte
 • g. internetul
 • h. analiza postului
 • i. head-huntingul
5 ) (42 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    Optimul motivational se refera la faptul ca orice element al muncii (salariu, conditii de munca, relatii cu seful sau superiorii, etc.) are capacitatea de a genera atât satisfactie cât si insatisfactie în munca în functie de contextul organizational la care ne raportam.
 • Adevarat Fals
6 ) (59 - MULTI SELECT) (abcdef ai ales : )
     Educatia permanenta are urmatoarele obiective:
 • a. * optimizarea conditiilor de participare a oamenilor la progresul * *stiintific si tehnic;
 • b. *diminuarea inegalitatilor în pregatire
 • c. *prelungirea vârstei active;
 • d. *cresterea posibilitatilor de adaptare la noile conditii ale activitatii * profesionale;
 • e. *crearea conditiilor de crestere a randamentului în munca;
 • f. cresterea calitatii vietii si a satisfactiei profesionale
7 ) (46 - MULTI SELECT) (abd ai ales : )
    Care dintre urmatoarele afirmatii corespund analizei de post:
 • a. componentele analizei de post sunt descrierea postului si specificatia * de post.
 • b. analiza de post este importanta mai ales în procesele de recrutare si * selectie de perosnal
 • c. este o metoda de obtinere a informatiilor întâlnita si în alte ramuri ale psihologiei
 • d. se concretizeaza într-o fisa de post
 • e. urmareste identificarea incidentelor critice care pot afecta randamentul pe post
8 ) (20 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    Teoria X porneste de la premisa ca lucratorii accepta responsabilitatile si muncesc pentru atingerea scopurilor organizatiei, daca astfel îsi ating si scopuri personale.
 • Adevarat Fals
9 ) (2 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    Metoda timpilor si a miscarilor se foloseste în analiza si diagnoza activitatilor automatizate
 • Adevarat Fals
10 ) (29 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
    Cariera se defineste ca o succesiune de posturi/ activitati planificate/ nu, implicând elemente de avansare, angajare si dezvoltare personala de-a lungul unei perioade definite de timp.
 • Adevarat Fals
11 ) (22 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
    Cercul de calitate reprezinta un grup angajati dintr-un domeniu de munca care se întâlnesc regulat sub îndrumarea unui moderator si care vizeaza rezolvarea problemelor pe care le întâmpina membrii cercului de calitate în domeniul lor efectiv de munca sau în planuri adiacente (organizarea muncii, protectia muncii, etc)
 • Adevarat Fals
12 ) (19 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
    Vibratiile mecanice exercita asupra organismului o forma de stres care poate genera în timp: tulburari vasculare, tulburari de sensibilitate si tulburari neurologice.
 • Adevarat Fals
13 ) (13 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
    Eroarea de similaritate consta în faptul ca cel care conduce interviul este tentat sa selectioneze candidatii care îi sunt asemanatori si sa-i respinga pe restul.
 • Adevarat Fals
14 ) (79 - MULTI SELECT) (abdg ai ales : )
    Factorii externi care pot perturba comunicarea sunt:
 • a. mediul fizic
 • b. mijloac *ele tehnice cu functioare defectuaosa
 • c. afectivitatea
 • d. stimulii vizuali
 • e. distorsiunea seriala
 • f. afectivitatea
 • g. structura organizationala cu canale formale
 • h. limitele individuale
15 ) (34 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    Validitatea de pregatire se refera la masura în care performanta cursantului la locul de munca a crescut datorita procesului de pregatire.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: