Sociologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Managementul Resurselor Umane (100) - Sem 2 - 2010-2011 (4635)
Test adaugat de :Kora

1 ) (95 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
    Pentru ca un accident oarecare sa poata fi calificat ca accident de munca, trebuie intrunite urmatoarele conditii:
    Identificati varianta care nu constituie o conditie in declararea unui accident de munca.
 • a. vatamarea violenta a organismului;
 • b. relativ la timpul in care se produce accidentul;
 • c. locul unde se produce accidentul;
 • d. calitatea victimei;
 • e. invaliditatea si incapacitatea temporara de munca.
2 ) (81 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
    Contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul:
   Identificati varianta corecta de raspuns.
 • a. concediilor fara plata;
 • b. concediilor medicale;
 • c. concediilor pentru studii;
 • d. concediilor pentru interese personale;
 • e. concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.
3 ) (60 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
    Angajarea implica cateva cerinte legale, care trebuie sa se constituie in linii directoare:
   Identificati varianta care nu constituie cerinta legala la angajare.
 • a. inainte de inceperea activitatii trebuie sa se incheie un contract legal intre patronat si salariat;
 • b. la angajare se notifica conditiile momentului respectiv, urmand ca la schimbarea uneia sau mai multora sa se consemneze intr-un act aditional;
 • c. nivelul salariului nu este cel prevazut in contractul colectiv de munca;
 • d. se analizeaza si se actioneaza in domeniul conditiilor de microclimat si al protectiei sociale;
 • e. prin respectarea regulilor si procedurilor stabilite prin contract se va asigura intarirea disciplinei si ordinii in organizatie.
4 ) (14 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
     Principiile care stau la baza activitatii si functionarii sindicatelor sunt:
    Alegeti varianta care nu exprima un principiu privind sindicatele.
 • a. sindicatele sunt organizatii profesionale non-profit organizate dupa criteriul locului de munca sau al profesiei-meseriei, in scopul apararii drepturilor economice, sociale, culturale si sportive ale categoriei profesionale in contradictoriu cu patronatul sau alte organe reprezentative ale statului pe plan central ori local;
 • b. functioneaza pe baza statutelor proprii adoptate cu respectarea dispozitiilor imperative ale legii;
 • c. sindicatele se organizeaza pe principiul “liberului consimtamant” conform legii;
 • d. au independenta organizatorica si patrimoniala;
 • e. au ca scop apararea drepturilor salariatilor si promovarea intereselor profesionale, sociale si economice ale patronatului.
5 ) (78 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
    Comunicarea intre patronat si sindicat in cadrul negocierii contractului colectiv de munca reprezinta o forma speciala a comunicarii, care poate fi favorizata de patru factori si anume:
    Care din variantele prezentate mai sus nu constituie factor favorizant a comunicarii intre patronat si sindicat in cadrul negocierii contractului colectiv de munca?
 • a. precizarea clara a raspunderilor partilor ce revin in procesul de negociere a contractului colectiv de munca;
 • b. adoptarea de catre parti a unei atitudini favorabile comunicarii, apeland in mod rezonabil atat la interventii cat si la ascultare;
 • c. recunoasterea dependentei fata de deciziile sindicatelor;
 • d. recunoasterea interdependentei dintre cele doua comunicari, cea a patronatului si a sindicatelor;
 • e. utilizarea unor tehnici eficiente de comunicare.
6 ) (21 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
     Scopul de baza al activitatii de ingrijire a sanatatii personalului si de protectie a muncii este:
    Alegeti varianta corecta care reprezinta scopul de baza al activitatii de ingrijire a sanatatii personalului si de protectie a muncii.
 • a. asigurarea necesarului de personal;
 • b. asigurarea cu materiale necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii de productie;
 • c. asigurarea vietii si integritatii anatomo–functionale a salariatilor in procesul muncii;
 • d. obligatia de a respecta disciplina muncii;
 • e. obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate.
7 ) (16 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
    Procedura de solutionare a conflictelor de drepturi presupune:
   Care din variantele prezentate nu constituie procedura de solutionare a conflictelor de drepturi?
 • a. conflictele de drepturi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti;
 • b. instantele judecatoresti competente sa judece cereri referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi se stabilesc prin lege;
 • c. cererile referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi se adreseaza instantei judecatoresti competente in a carei circumscriptie isi are sediul unitatea;
 • d. cererile referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi nu se judeca in regim de urgenta;
 • e. termenele de judecata nu pot fi mai mari de 10 zile, iar hotararile instantei de fond sunt definitive
8 ) (57 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
    Pentru a se putea analiza calificarea personalului organizatiei se opereaza cu:
   Alegeti varianta corecta de raspuns.
 • a. coeficientul calificarii medii;
 • b. fluctuatia si absenteismul;
 • c. indicele de calificare;
 • d. rotatia pe posturi a personalului;
 • e. fluctuatia.
9 ) (51 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
    Printre elementele esentiale specifice ordinului sau deciziei de sanctionare amintim: Alegeti varianta care nu reprezinta element esential specific ordinului sau deciziei de sanctionare.
 • a. numele celui vinovat;
 • b. motivarea in fapt;
 • c. termenele si organele la care decizia poate fi atacata;
 • d. semnatura organului emitent, respectiv a conducatorului unitatii;
 • e. obligatia de a respecta disciplina muncii si pedepsirea celui vinovat.
10 ) (7 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
     Mijloc esential pentru aplicarea individualizarii in formarea profesionala ce presupune etape si cai variate pentru dobandirea competentelor intr-o anumita meserie sau activitate profesionala, constituie definitia:
 • a. recalificarii profesionale;
 • b. policalificarii;
 • c. profesiogramei;
 • d. modularizarii;
 • e. recalificarii somerilor
11 ) (34 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
    Politica de promovare:
   Precizati care din variantele prezentate defineste cel mai bine politica de promovare
 • a. genereaza insatisfactii si o stare permanenta de nemultumire in randul angajatilor;
 • b. incurajeaza acordarea de avantaje materiale si morale salariatului promovat;
 • c. constituie o componenta majora a managementului personalului organizatiei, menita sa intareasca sau sa slabeasca spiritul de echipa intre salariati;
 • d. reprezinta una din cele mai importante probleme sociale;
 • e. reprezinta cresterea responsabilitatii sau a nivelului de calificare.
12 ) (66 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
    Nivelul si calitatea procesului de formare si perfectionare profesionala depind de transpunerea in viata a urmatorilor factori – conditionali:
   Identificati varianta care nu constituie factor al asigurarii nivelului si calitatii procesului de formare.
 • a. simtul raspunderii la organizator;
 • b. conducerea sa nu se implice;
 • c. sa existe metode de pregatire profesionala corecta din punct de vedere al planificarii;
 • d. sa fie determinate corect cerintele si obiectivele nivelului profesional;
 • e. elaborarea judicioasa a programului de pregatire profesionala sievaluarea periodic a pregatirii profesionale.
13 ) (64 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
    Competenta pentru un loc de munca sau meserie constituie:
   Care din variantele de mai sus defineste competenta pentru un loc de munca sau meserie?
 • a. cresterea productivitatii muncii;
 • b. realizarea unei concordante optime intre individ si profesia pe care o va practica;
 • c. satisfactii generate de atingerea performantei profesionale;
 • d. reducerea fluctuatiei de personal;
 • e. ansamblul cunostintelor, deprinderilor practice si a atitudinilor necesare care permit atingerea rezultatului prevazut intr-o situatie data.
14 ) (25 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
    Potrivit legii greva constituie:
   Alegeti varianta care defineste cel mai bine greva, potrivit legii.
 • a. sustinerea revendicarilor formulate de salariatii din alte unitati;
 • b. solutionarea conflictului de interese;
 • c. incetarea colectiva si voluntara a lucrului intr-o unitate fara sa fie declarata pe durata desfasurarii conflictelor de interese;
 • d. o incetare colectiva si voluntara a lucrului intr-o unitate si poate fi declarata pe durata desfasurarii conflictului de interese;
 • e. un drept al somerului.
15 ) (87 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
    Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie din:
   Care din varintele de mai sus nu constituie sursa de finantare a bugetului asigurarilor pentru somaj?
 • a. contributiile angajatorilor si ale persoanelor juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii;
 • b. contributiile individuale ale persoanelor;
 • c. contributiile datorate de persoanele care incheie contract de asigurare profesionala somaj;
 • d. venituri din alte surse, inclusiv din finantare externa;
 • e. subventii de la bugetul de stat in cazul in care sursele prevazute mai sus acopera finantarea cheltuielilor.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: