Sociologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Managementul Resurselor Umane (100) - Sem 2 - 2010-2011 (4635)
Test adaugat de :Kora

1 ) (64 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
    Competenta pentru un loc de munca sau meserie constituie:
   Care din variantele de mai sus defineste competenta pentru un loc de munca sau meserie?
 • a. cresterea productivitatii muncii;
 • b. realizarea unei concordante optime intre individ si profesia pe care o va practica;
 • c. satisfactii generate de atingerea performantei profesionale;
 • d. reducerea fluctuatiei de personal;
 • e. ansamblul cunostintelor, deprinderilor practice si a atitudinilor necesare care permit atingerea rezultatului prevazut intr-o situatie data.
2 ) (12 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
    În plan teoretic, dialogul social presupune:
    Identificati varianta de raspuns corecta
 • a. raportul dintre cererea si oferta fortei de munca ce este realizat pe piata fortei de munca si reprezinta factorul fundamental in asigurarea echilibrului fortei de munca
 • b. un ansamblu de contacte, comunicari si actiuni minutios organizate, prin care entitati sociale organizate si constituite in conditiile legii sunt antrenate si participa la diferite niveluri la luarea de decizii, initiaza ori elaboreaza acte normative, propun si sustin solutii in scopul rezolvarii problemelor sociale ori economice la diferite niveluri, incearca armonizarea intereselor generale si de grup, prevenirea ori solutionarea starilor conflictuale, asigurarea climatului de pace sociala generala;
 • c. un ansamblu de contacte, comunicari si actiuni minutios organizate, prin care entitati sociale organizate si constituite in conditiile legii sunt antrenate si participa la diferite niveluri la luarea de decizii, initiaza ori elaboreaza acte normative, propun si sustin solutii in scopul rezolvarii problemelor sociale;
 • d. gasirea unor solutii in scopul rezolvarii problemelor sociale ori economice la diferite niveluri;
 • e. consultarea partenerilor sociali cu privire la masurile ce se intreprind pe linia restructurarii regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a consiliilor judetene, a consiliilor locale si a societatilor comerciale din sectorul respectiv in corelare cu masurile de reconversie a fortei de munca.
3 ) (9 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
     Din punctul de vedere al organizatiei, promovarea interna ofera numeroase avantaje:
   Determinati care din variantele de mai sus nu constituie un avantaj al promovarii interne din punctul de vedere al organizatiei?
 • a. promovarea interna incurajeaza lucratorii in a se pregati si a-si insusi cunostintele pentru promovare;
 • b. constituie un mijloc de utilizare mai buna a personalului organizatiei, punand pe fiecare salariat in postul in care el va fi mai util;
 • c. determina un interes marit al salariatului pentru functia sa;
 • d. dispune de un sistem de apreciere stiintifica cu privire la valoarea salariatilor;
 • e. este mai economic pentru organizatie promovarea salariatilor din unitate decat recrutarea altora din exterior.
4 ) (10 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
    Rolul si functiile salariului pot fi redate astfel:
Precizati care din variantele prezentate mai sus nu constituie functie a salariului.
 • a. parghie a stabilitatii macroeconomice;
 • b. factor de echilibru al raportului cerere-oferta pe piata fortei de munca;
 • c. instrument de influentare a sensului si amplorii schimbarilor din economie;
 • d. cel mai important venit din societate;
 • e. mecanism de ajustare a relatiei dintre dimensiunea si evolutia salariilor si alte variabile, indeosebi productivitatea muncii.
5 ) (13 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
    Activitatea comisiilor de dialog social vizeaza, in special, urmatoarele:
   Identificati care din variantele de mai sus nu reprezinta o activitate specifica comisiilor de dialog social.
 • a. asigurarea unor relatii cu partenerii sociali-administratie, patronat, sindicate;
 • b. consultarea partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de alta natura, cu caracter economico-social, din domeniul de activitate al ministerului respectiv;
 • c. alte probleme din sfera de activitate a ministerului respectiv sau din judete, asupra carora partenerii sociali convin sa discute;
 • d. consultarea partenerilor sociali cu privire la masurile ce se intreprid pe linia restructurarii regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a consiliilor judetene, a consiliilor locale si a societatilor comerciale din sectorul respectiv in corelare cu masurile de reconversie a fortei de munca;
 • e. asigurarea restructurarii si dezvoltarii economiei nationale.
6 ) (73 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
    Plata in natura a unei parti din salariu este posibila numai daca:
   Identificati varianta corecta de raspuns.
 • a. este prevazut expres in contractul colectiv de munca;
 • b. este prevazut expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca;
 • c. este prevazut in contractul individual de munca;
 • d. este prevazut in contractul colectiv de munca la nivel national;
 • e. societatea nu are lichiditati.
7 ) (40 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
    Recrutarea reprezinta:
   Alegeti varianta care reprezinta definitia recrutarii.
 • a. climatul favorabil care sa ajute noul angajat sa-si alunge teama si jena;
 • b. un sentiment de apartenenta fata de organizatie;
 • c. lipsa perspectivei de avansare;
 • d. preluarea efectiva din randul indivizilor selectionati pe aceia ale caror cunostinte profesionale in domeniu, personalitate si aptitudini, corespund cel mai bine posturilor vacante scoase la concurs;
 • e. nevoile salariatilor si ale familiilor lor.
8 ) (49 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
    Prin promovari profesionale se intelege:
 • a. totalitatea proceselor prin care se atribuie salariatilor din organizatie posturi situate pe un nivel ierarhic superior, pe baza eficientei profesionale dovedite si a aptitudinilor cerute exercitarii noii functiuni;
 • b. formularea unei aprecieri generale prin care se sintetizeaza principalele calitati si se certifica rezultatele obtinute prin munca pe parcursul unui an;
 • c. implicarea unui grad mare de subiectivism;
 • d. apreciaza ocupatia sau functia, oferind elementele necesare pentru determinarea diferentelor dintre ocupatii;
 • e. o activitate complexa, ca un ansamblu al proceselor prin intermediul carora se emit judecati de valoare asupra componentilor unui sistem.
9 ) (2 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
    Continutul managementului previzional al necesarului de personal consta:
 • a. dintr-un ansamblu de eforturi metodic efectuate si de studii bine gandite avandu-se ca scop atingerea obiectivelor;
 • b. detectarea cu anticipatie a problemelor
 • c. pregatirea unor solutii concretizate intr-un plan si programe de actiune;
 • d. dintr-un ansamblu de eforturi metodic efectuate si studii bine gandite, in scopul de a detecta cu anticipatie problemele, de a pregati solutiile concretizate apoi intr-un plan si program de actiune, de a corecta actiunile pe masura realizarii lor;
 • e. corectarea diferitelor actiuni pe masura realizarii lor
10 ) (87 - SINGLE SELECT) (e ai ales : )
    Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie din:
   Care din varintele de mai sus nu constituie sursa de finantare a bugetului asigurarilor pentru somaj?
 • a. contributiile angajatorilor si ale persoanelor juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii;
 • b. contributiile individuale ale persoanelor;
 • c. contributiile datorate de persoanele care incheie contract de asigurare profesionala somaj;
 • d. venituri din alte surse, inclusiv din finantare externa;
 • e. subventii de la bugetul de stat in cazul in care sursele prevazute mai sus acopera finantarea cheltuielilor.
11 ) (36 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
     Competenta profesionala semnifica:
 • a. pregatirea continua a lucratorilor;
 • b. relatia dintre oameni in procesul de munca, priceperea de a lucra in echipa;
 • c. pregatirea tehnica a lucratorilor pentru indeplinirea functiilor legate de anumite specializari;
 • d. esenta managementului personalului organizatiei;
 • e. realizarea scopurilor organizationale
12 ) (96 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
    Trasaturile definitorii ale notiunii de accident de munca sunt urmatoarele:
    Care din variantele prezentate nu constituie trasatura definitorie a accidentului de munca.
 • a. reprezinta un eveniment asteptat, care intrerupe desfasurarea normala a activitatii;
 • b. implica un proces de munca si factorul uman ca executant;
 • c. sunt consecinte ale disfunctiilor care apar in sistemul salariat – sarcina de munca - mijloacele de munca - mediul de munca;
 • d. are loc in timpul procesului de munca si consta in lezarea violenta si brusca a integritatii componentei biologice a factorului uman;
 • e. are ca urmare pierderea sau micsorarea capacitatii de munca, provocand incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate sau deces
13 ) (42 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
    Care din variantele de mai jos prezinta instrumentul de lucru al medicilor si psihologilor care efectueaza orientarea, selectia si repartizarea profesionala:
 • a. planificarea personalului;
 • b. profesiograma;
 • c. convorbirea;
 • d. chestionarul;
 • e. responsabilitatea.
14 ) (16 - SINGLE SELECT) (d ai ales : )
    Procedura de solutionare a conflictelor de drepturi presupune:
   Care din variantele prezentate nu constituie procedura de solutionare a conflictelor de drepturi?
 • a. conflictele de drepturi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti;
 • b. instantele judecatoresti competente sa judece cereri referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi se stabilesc prin lege;
 • c. cererile referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi se adreseaza instantei judecatoresti competente in a carei circumscriptie isi are sediul unitatea;
 • d. cererile referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi nu se judeca in regim de urgenta;
 • e. termenele de judecata nu pot fi mai mari de 10 zile, iar hotararile instantei de fond sunt definitive
15 ) (17 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
    Principalele trasaturi caracteristice ale raportului de munca sunt:
   Alegeti varianta care nu reprezinta o trasatura caracteristica a raportului de munca
 • a. ia nastere prin incheierea unui contract individual de munca;
 • b. are un caracter unilateral, iar persoana care presteaza munca este intotdeauna o persoana fizica;
 • c. executarea muncii are loc intr-un cadru organizatoric prestabilit, respectiv intr-o anumita ierarhie functionala;
 • d. munca trebuie sa fie remunerata;
 • e. persoanelor care presteaza munca li se asigura, prin prevederile legii si ale contractului incheiat, protectie in ce priveste conditiile de desfasurare a procesului muncii, cat si in ce priveste drepturile ce decurg din incheierea contractului individual de munca

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: