Sociologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Managementul Proiectelor de Cercetare Sociala - Sem 2 - 2010-2011 (9406)

1 ) (37 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Coloana „Surse de verificare”, din Matricea logica, reprezinta raspunsul la intrebarea: Ce factori externi nu sunt influentati de implementarea proiectului, dar care ar putea influenta implementarea si durabilitatea acestuia?
 • Adevarat Fals
2 ) (13 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Un program (spre deosebire de proiect) nu este in mod obligatoriu delimitat precis in timp
 • Adevarat Fals
3 ) (49 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Monitorizarea este un proces continuu, coerent si sistematic de obtinere a informatiilor care permit cunoasterea si stadiul proiectului
 • Adevarat Fals
4 ) (33 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Criteriile de succes pentru orice proiect sunt:
   1. Respectarea obiectivelor asumate
   2. Finalizarea la timp
   3. Finalizarea in afara limitelor bugetului
   4. Finalizarea printr-o alocare judicioasa a resurselor
   5. Neacceptarea produsului final de catre finantator
 • a. 1+2+4
 • b. 1+2+3
 • c. 1+4+5
 • d. 2+3+4
5 ) (9 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Caracteristicile proiectelor se refera la faptul ca nu presupun un grad de risc si incertitudine
 • Adevarat Fals
6 ) (32 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Indicatorii de tip outcome (de impact) sunt legati de resursele umane, materiale si financiare pe care proiectul le utilizeaza
 • Adevarat Fals
7 ) (32 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Controlul proiectului se refera la:
  1. Emiterea de judecati de valoare care permit o comparatie intre ceea ce si-a propus proiectul si ceea ce a realizat efectiv
   2. Observarea oricaror abateri de la planificare
   3. Controlul timpului, controlul resurselor umane, controlul costurilor
 • a. 1+2
 • b. 2+3
 • c. 1+3
8 ) (13 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Functiile managementului de proiect sunt:
 • a. Planificare, organizare, conducere, control
 • b. Planificare, organizare, implementare, control
 • c. Planificare, organizare, implementare, control, conducere
 • d. Planificare, implementare, control, conducere
9 ) (31 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Managementul proiectului, in faza de implementare, consta in:
   1. Coordonarea echipei de proiect si organizarea activitatilor proiectului
   2. Realizarea propriu-zisa a activitatilor proiectului
   3. Emiterea de judecati de valoare care permit o comparatie intre ceea ce si-a propus proiectul si ceea ce a realizat efectiv
   4. Asigurarea resurselor necesare pentru implementarea proiectului
 • a. 1+2+3
 • b. 1+2+4
 • c. 2+3+4
 • d. 1+3+4
10 ) (1 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Un proiect este o gandire anticipativa orientata catre un scop
 • Adevarat Fals
11 ) (19 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   30 de studenti din anul III ai Facultatii de Sociologie-Psihologie, din cadrul Universitatii Spiru Haret ar putea sa reprezinte:
 • a. Grupul tinta al unui proiect
 • b. Beneficiarii directi ai unui proiect
 • c. Beneficiarii indirecti ai unui proiect
12 ) (19 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Planificarea se refera la punerea in practica a activitatilor
 • Adevarat Fals
13 ) (4 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Un proiect nu este o activitate care nu are un inceput si un sfarsit si care nu este planificata si controlata
 • Adevarat Fals
14 ) (12 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Managementul de proiect:
   1. se refera la conducerea activitatii de realizare a unui plan
   2. se desfasoara in timp
   3. este o activitate cu un scop nespecific
   4. este procesul de organizare si supraveghere a proiectului
   5. este procesul de crestere a gradului de risc si incertitudine
 • a. 1+2+4
 • b. 2+4+5
 • c. 1+2+3
 • d. 2+3+4
15 ) (46 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Controlul activitatii resurselor umane din cadrul proiectului se face si prin intermediul rapoartelor lunare de activitate pe care fiecare expert trebuie sa le intocmeasca
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: