Sociologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Managementul Proiectelor de Cercetare Sociala - Sem 2 - 2010-2011 (9406)

1 ) (27 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Logica verticala din Matricea logica se poate descrie astfel:
   1. Daca pre-conditiile sunt indeplinite, atunci activitatile pot sa inceapa
   2. Daca activitatile nu au fost desfasurate integral si daca supozitiile de la nivelul activitatilor sunt indeplinite, rezultatele propuse sunt obtinute
   3. Daca rezultatele propuse nu au fost obtinute si daca supozitiile de la nivelul rezultatelor sunt indeplinite, scopul proiectului este indeplinit
 • a. 1+2
 • b. 1
 • c. 2+3
 • d. 1+3
2 ) (7 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Un proiect este:
   1. un efort concret, practic, orientat spre un rezultat
   2. planificat in timp si evaluat la sfarsit
   3. limitat atat de timp cat si de resursele financiare, materiale si umane
   4. o activitate cu obiective si rezultate care nu sunt anticipate
   5. directionat spre solutionarea unei probleme
 • a. 1+2+5
 • b. 1+2+3+4+5
 • c. 1+2+3+5
 • d. 1+2+4+5
3 ) (11 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
   1. Resursele sunt o sursa de putere
   2. Resursele sunt o sursa de constrangere
   3. Resursele functioneaza alternativ
 • a. 1+3
 • b. 1+2+3
 • c. 2+3
4 ) (29 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Pentru fundamentarea bugetului unui proiect realizat in vederea solicitarii unei finantari nerambursabile, aplicantul trebuie sa aiba in vedere:
   1. Lista de cheltuieli eligibile si neeligibile
   2. Valoarea minima a finantarii care poate fi acordata proiectului
   3. Valoarea maxima a finantarii care poate fi acordata proiectului
   4. Valoarea minima si maxima a finantarii care poate fi acordata proiectului
   5. Valoarea maxima a cofinantarii (contributiei aplicantului)
   6. Valoarea minima a cofinantarii (contributiei aplicantului)
 • a. 1+3+4
 • b. 1+4+6
 • c. 2+4+6
 • d. 1+4+5
5 ) (8 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Conditiile strategice si tactice pe care trebuie sa le indeplineasca proiectele „bine facute” se refera la:
   1. adecvare si eficienta
   2. oportunitate si realizabilitate
   3. eficacitate si eficienta
   4. unitate si consistenta
   5. monitorizare si evaluare
 • a. 1+2+3+5
 • b. 1+2+4+5
 • c. 1+2+3+4
 • d. 2+3+4+5
6 ) (64 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Fondul Social European sustine dezvoltarea resurselor umane
 • Adevarat Fals
7 ) (36 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Coloana „Coloana Logica interventiei”, din Matricea logica, descrie, in termeni cantitativi si calitativi, gradul de realizare a obiectivelor
 • Adevarat Fals
8 ) (21 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Conducerea se refera la directionarea echipei de proiect, luarea deciziilor si comunicarea lor.
 • Adevarat Fals
9 ) (27 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Caracteristica de a fi abordabil/realizabil a unui obiectiv SMART se refera la faptul ca realizarea lui contribuie la impactul vizat de proiect.
 • Adevarat Fals
10 ) (44 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Efectele principale ale nerespectarii planificarii in timp nu se concretizeaza in cresterea costurilor si reducerea performantelor
 • Adevarat Fals
11 ) (4 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Un proiect nu este o activitate care nu are un inceput si un sfarsit si care nu este planificata si controlata
 • Adevarat Fals
12 ) (56 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Impactul proiectului este masura in care schimbarea survenita este rezultatul unor factori exteriori proiectului
 • Adevarat Fals
13 ) (55 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Evaluarea este considerata a fi o judecata de valoare care permite o comparatie intre ceea ce si-a propus proiectul si ceea ce a realizat efectiv
 • Adevarat Fals
14 ) (24 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Indicatorii unui proiect:
   1. Arata cum se poate verifica gradul de atingere a obiectivelor proiectului
   2. Specifica performanta standard ce trebuie atinsa pentru a se indeplini obiectivele proiectului si rezultatele dorite
   3. Se refera la caracteristicile care nu pot fi masurate
   4. Permit colectarea datelor pentru determinarea gradului in care obiectivele au fost sau nu indeplinite
 • a. 1+2+3
 • b. 2+3+4
 • c. 1+2+4
 • d. 1+3+4
15 ) (13 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Un program (spre deosebire de proiect) nu este in mod obligatoriu delimitat precis in timp
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: