Sociologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Managementul Proiectelor de Cercetare Sociala - Sem 2 - 2010-2011 (9406)

1 ) (35 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Criteriile de selectie pentru propunerile de proiecte sunt, in general, urmatoarele:
   1. Relevanta
   2. Metodologie
   3. Cost-eficienta
   4. Omogenitate
   5. Sustenabilitate
 • a. 1+3+4
 • b. 2+4+5
 • c. 1+2+3
 • d. 3+4+5
2 ) (15 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Managementul ciclului de viata al proiectului:
 • a. Este un instrument de planificare si evaluare a activitatilor proiectului
 • b. Este principalul instrument de planificare, implementare si evaluare a activitatilor proiectului
 • c. Este un instrument de implementare si evaluare a activitatilor proiectului
3 ) (24 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Indicatorii unui proiect:
   1. Arata cum se poate verifica gradul de atingere a obiectivelor proiectului
   2. Specifica performanta standard ce trebuie atinsa pentru a se indeplini obiectivele proiectului si rezultatele dorite
   3. Se refera la caracteristicile care nu pot fi masurate
   4. Permit colectarea datelor pentru determinarea gradului in care obiectivele au fost sau nu indeplinite
 • a. 1+2+3
 • b. 2+3+4
 • c. 1+2+4
 • d. 1+3+4
4 ) (23 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Implementarea presupune punerea in practica a celor planificate si armonizarea deciziilor si actiunilor
 • Adevarat Fals
5 ) (4 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Un proiect este:
   a. limitat în timp si spatiu
   b. evaluabil
   c. implementat pentru a rezolva o problema / nevoie / necesitate
 • a. a+b
 • b. a+b+c
 • c. b+c
6 ) (40 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Cofinantarea este formata din totalul cheltuielilor eligibile si neeligibile necesare implementarii proiectului
 • Adevarat Fals
7 ) (10 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Resursele necesare pentru implementarea proiectelor se refera, in principal, la:
   1. Resurse umane
   2. Resurse informationale
   3. Resurse naturale
   4. Resurse materiale
   5. Resurse financiare
   6. Timp
 • a. 1+2+3+4+5
 • b. 1+2+4+5+6
 • c. 2+3+4+5+6
 • d. 1+3+4+5+6
8 ) (34 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Eligibilitatea, in cadrul solicitarii unei finantari nerambursabile, se refera la:
   1. Transmiterea tuturor documentelor solicitate
   2. Transmiterea cererii de finantare in conformitate cu solicitarile finantatorului (electronic sau in numarul de copii solicitat)
   3. Limitarea duratei proiectului
   4. Respectarea limitelor bugetului solicitat
   5. Concordanta intre activitatile proiectului si conditiile specifice ale Ghidului solicitantului
 • a. 1+2+3
 • b. 2+3+4
 • c. 3+4+5
 • d. 1+4+5
9 ) (44 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Efectele principale ale nerespectarii planificarii in timp nu se concretizeaza in cresterea costurilor si reducerea performantelor
 • Adevarat Fals
10 ) (7 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Caracteristicile proiectelor se refera la faptul ca nu se deruleaza intr-un timp limitat
 • Adevarat Fals
11 ) (60 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Fondul Social European sustine masurile din domeniul protectiei mediului
 • Adevarat Fals
12 ) (11 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Caracteristicile proiectelor se refera la faptul ca au un ciclu de viata determinat, compus din mai multe etape obligatorii
 • Adevarat Fals
13 ) (27 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Logica verticala din Matricea logica se poate descrie astfel:
   1. Daca pre-conditiile sunt indeplinite, atunci activitatile pot sa inceapa
   2. Daca activitatile nu au fost desfasurate integral si daca supozitiile de la nivelul activitatilor sunt indeplinite, rezultatele propuse sunt obtinute
   3. Daca rezultatele propuse nu au fost obtinute si daca supozitiile de la nivelul rezultatelor sunt indeplinite, scopul proiectului este indeplinit
 • a. 1+2
 • b. 1
 • c. 2+3
 • d. 1+3
14 ) (41 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Cheltuielile neeligibile sunt acele cheltuieli pe care finantatorul le considera nedecontabile si care vor fi suportate de catre aplicant
 • Adevarat Fals
15 ) (36 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Pentru perioada 2007-2013 sunt planificate urmatoarele fonduri structurale:
   1. Fondul European de Dezvoltare Regionala
   2. Fondul de Coeziune
   3. Fondul de Mediu
   4. Fondul Social European
 • a. 1+2+3
 • b. 2+3+4
 • c. 1+2+4
 • d. 1+3+4

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: