Sociologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Licenta Sociologie 2011 - Sociologia familiei - Sem 2 - 2010-2011 (621)
Test adaugat de :Kora

1 ) (4 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   În sistemul de înrudire indo-european si în terminologia asociată acestuia, căsătoria nu era o acţiune, ci o instituţie în sine.
 • Adevarat Fals
2 ) (28 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Cele mai puternice definitii asupra incestului au fost formulate în sfera de cunoastere si explicatie a
 • a. religiei
 • b. stiintei biologice
 • c. demografiei
 • d. antropologiei
 • e. dreptului
 • f. medicinei
3 ) (22 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Scoala Le Play identifică trei niveluri ale manifestării modurilor de asociere umană. Sistemul familial se afirmă mai puternic în cadrul:
   A. asociatiilor profesionale sau de interese
   B. corporatiilor sau asociatiilor cu rol moral sau social
   C. societătilor traditionale sau comunitătilor
   D. grupurilor religioase
 • a. A
 • b. B
 • c. C
 • d. D
4 ) (6 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Categoria de statut asociata cel mai adesea filiatiei este:
 • a. succesiunea
 • b. autoritatea
 • c. legitimitatea
 • d. moralitatea
5 ) (2 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Conform lui Frédéric Le Play, cea mai necesară şi mai legitimă formă de putere socială este autoritatea paternă.
 • Adevarat Fals
6 ) (6 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Familia care, conform tipologiei si metodei scolii Le Play, este rezultatul influentei mediului păduros asupra societătii caracterizează deopotrivă Occidentul modern si triburile de vânători ale Americii de Nord.
 • Adevarat Fals
7 ) (16 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Care sunt componentele (dimensiunile fortei sociale sau ale sociabilitãtii si dimensiuni corespondente ale naturii umane) familiei, ca formã fundamentală de existenţă socială, la Auguste Comte:
   A. forta materialã
   B. forta moralã
   C. forta intelectualã
   D. inteligenta
   F. sentimentul
   E. activitatea
 • a. A+D
 • b. A+E
 • c. B+D
 • d. B+F
 • e. C+D
 • f. C+E
8 ) (10 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Initial, proprietatea avea sens:
 • a. preponderent economic
 • b. preponderent religios
 • c. preponderent legal
 • d. exclusiv legal
9 ) (27 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Din analiza tipurilor de sociabilitate si de solidaritate consacrate în cadrul grupurilor de rudenie rezultă două categorii ale solidaritătii; între ele, cea mai importantă este
 • a. cea structurată pe dimensiunea verticală (a descendentei, care leagă antecesorii de succesori)
 • b. cea definită prin dimensiunea orizontală (solidaritatea comunională sau cea prin cooperare)
10 ) (14 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Sociologul care a definit educatia ca fiind actiunea exercitată de generatiile mai vârstnice asupra celor mai tinere în vederea creării în acestea a fiintei sociale este:
 • a. Robert K. Merton
 • b. Emile Durkheim
 • c. Talcott Parsons
 • d. Auguste Comte
11 ) (19 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Rolul tatălui în perioada premodernă era, preponderent, acela de:
 • a. părinte biologic;
 • b. părinte social;
 • c. era inexistent.
12 ) (5 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Nasia este o forma a:
 • a. rudeniei mitice
 • b. rudeniei spirituale
 • c. rudeniei prin alianta
13 ) (4 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Obiceiul incheierii casatoriilor intre membrii aceluiasi grup de rudenie se numeste:
 • a. exogamie
 • b. endogamie
14 ) (8 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Formele civile ale contractului matrimonial si prenuptial care reglementează familia contemporană si care definită separat averea sotilor face ca proprietatea familială să crească în importantă în societatea modernă.
 • Adevarat Fals
15 ) (9 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Care sunt dimensiunile pe care se manifestă functia economică a familiei:
   A) proprietatea
   B) activitatea educativă asupra copiilor
   C) productia
   D) diviziunea muncii
   E) instruirea profesională a copiilor
   F) gestionarea unui buget comun
 • a. A+B+C+D
 • b. A+B+C+F
 • c. A+C+D+E+F
 • d. C+D+E+F

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: