Sociologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Licenta Sociologie 2011 - Sociologia familiei - Sem 2 - 2010-2011 (621)
Test adaugat de :Kora

1 ) (25 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Conform lui Emile Durkheim, în investigarea sociologică a familiei trebuie să se tină seamă de faptul că formele vietii domestice, unele dintre ele foarte vechi si îndepărtate de obieceiurile noastre,
 • a. au încetat complet de a mai exista
 • b. sunt prezente încă în familia contemporană
 • c. au anumite trăsături ce au supravietuit, influentând familia contemporană
 • d. au avut o influentă distructivă asupra familiei
2 ) (23 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
   Printre motivele care permiteau divortul, conform legislatiei franceze de la sfârsitul secolului al XVIII-lea se numărau:
   A. bătaia sau injuriile
   B. adulterul
   C. părăsirea partenerului sau a domiciliului
   D. sterilitatea
   E. dementa
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. B+D
 • d. A+C+D
 • e. A+C+E
 • f. C+D+E
3 ) (16 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Care sunt componentele (dimensiunile fortei sociale sau ale sociabilitãtii si dimensiuni corespondente ale naturii umane) familiei, ca formã fundamentală de existenţă socială, la Auguste Comte:
   A. forta materialã
   B. forta moralã
   C. forta intelectualã
   D. inteligenta
   F. sentimentul
   E. activitatea
 • a. A+D
 • b. A+E
 • c. B+D
 • d. B+F
 • e. C+D
 • f. C+E
4 ) (2 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Le Play recomanda, ca instrument de investigatie asociat metodei monografice,
 • a. chestionarul
 • b. ghidul de interviu
 • c. fisa locuintei
 • d. bugetul de familie
5 ) (14 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Sociologul care a definit educatia ca fiind actiunea exercitată de generatiile mai vârstnice asupra celor mai tinere în vederea creării în acestea a fiintei sociale este:
 • a. Robert K. Merton
 • b. Emile Durkheim
 • c. Talcott Parsons
 • d. Auguste Comte
6 ) (4 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Obiceiul incheierii casatoriilor intre membrii aceluiasi grup de rudenie se numeste:
 • a. exogamie
 • b. endogamie
7 ) (29 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   În actul adoptiei, una dintre formele de înrudire socială/legală cunoscute din cele mai vechi timpuri, esential este rolul
 • a. tatălui
 • b. mamei
 • c. fratilor adoptivi
 • d. părintilor naturali
8 ) (10 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Initial, proprietatea avea sens:
 • a. preponderent economic
 • b. preponderent religios
 • c. preponderent legal
 • d. exclusiv legal
9 ) (3 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Violenţa familială poate fi, din punct de vedere sociologic, legitimată prin recunoaşterea formelor autorităţii tradiţionale.
 • Adevarat Fals
10 ) (18 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Conform corespondenţei între tipul familiei şi spaţiul geografic, Şcoala Le Play asociază familia patriarhală
   A. populatiilor din zona istmurilor
   B. populatiilor sedentare de câmpie
   C. populatiilor nomade de stepă
   D. populatiilor de munte, izolate
 • a. A
 • b. A+B
 • c. B+C
 • d. D
11 ) (11 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Abuzul familial desemnează:
 • a. orice forma de violentă exercitată în familie
 • b. violenta fizică exercitată de bărbat asupra femeii si copilului
 • c. violenta legitimată de autoritatea familială
 • d. violenta care nu este sustinută de autoritatea familială legitimă
12 ) (1 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
   Care dintre urmatorii autori ilustreaza pesperctiva conflictualista de explicare a familiei?
   A) Reuben Hill
   B) Jetse Spray
   C) Peter Berger
   D) Randall Collins
   E) Sheldon Stryker
   F) K. Marx
   G) F. Engels
 • a. E+F+G
 • b. A+B+C+D+E
 • c. B+C+D+E
 • d. A+C+D+E
 • e. B+D+F+G
13 ) (2 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Conform lui Frédéric Le Play, cea mai necesară şi mai legitimă formă de putere socială este autoritatea paternă.
 • Adevarat Fals
14 ) (7 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Legăturile fraterne, ca expresie a similaritătii traseelor succesorale în cadrul marilor grupuri familiale (neamuri), consacră solidaritatea comunională. Fată de aceste legături, relatia de filiatie si solidaritatea longitudinală consacrată de aceasta are un rang secundar.
 • Adevarat Fals
15 ) (6 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Categoria de statut asociata cel mai adesea filiatiei este:
 • a. succesiunea
 • b. autoritatea
 • c. legitimitatea
 • d. moralitatea

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: