Sociologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Licenta Sociologie 2010 - Sem 2 - 2009-2010 (19878)
Test adaugat de :Imhotep

1 ) (25 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   .Care sunt principalii agenti de socializare?
   a. familia
   b. scoala
   c. grupul de covarstnici
   d. mass-media
   e. locul de munca
 • 1. b+d+e
 • 2. a+b+c+d+e
 • 3. c+d
 • 4. b+c+d
2 ) (3 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Cine sunt reprezentantii marcanti ai teoriei opozitiei dintre cultura si civilizatie?
   a) Oswald Spengler
   b) Arnold Toynbee
   c) Pitirim Sorokin
   d) Talcott Parsons
   e) Petre Andrei
 • 1. a+c+e
 • 2. b+d
 • 3. c+d+e
 • 4. a+b
 • 5. a+b+c+d+e
3 ) (13 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   .Functia reproductiva a familiei consta in:
 • 1. asigurarea satisfacerii nevoilor sexuale ale partenerilor conjugali
 • 2. nasterea copiilor cuplului conjugal
 • 3. reproducerea patrimoniului material al familiei
 • 4. educarea si socializarea copiilor
4 ) (14 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   .Observatia stiintifica trebuie sa utilizeze ipoteze explicite de cercetare, chiar daca prin serendipitate se pot formula ipoteze noi.
 • Adevarat Fals
5 ) (71 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   .Relatiile externe din domeniul sociologiei romanesti:
   a. au fost dupa caracterul lor, bilaterale sau multinationale;
   b. s-au manifestat pe teren particular, semioficial si oficial;
   c. au fost ocazionale si intamplatoare;
   d. au inceput dupa Marea Unire din anul 1918
 • a. b+c
 • b. a+d
 • c. a+b
 • d. c+d
6 ) (17 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   .Identitatea poate fi definita ca „ansamblu de referenti materiali, sociali si subiectivi” selectati pentru a permite caracterizarea unui actor social?
 • Adevarat Fals
7 ) (7 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   .Cultura influenteaza starea societatilor?
 • Adevarat Fals
8 ) (31 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   .Pilonul reglator al institutiilor pune accentul pe valori si norme.
 • Adevarat Fals
9 ) (18 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   .Thomas Morus a scris o lucrare intitulata:
 • a. Utopia
 • b. Politica
 • c. Republica
10 ) (24 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   .Timocratia este constitutia amatoare de:
 • a. onoruri
 • b. onoruri si bani
 • c. bani
11 ) (44 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   .Controlul social desemneaza ansamblul mijloacelor folosite pentru a exercita presiune asupra indivizilor si a le regla conduitele?
 • Adevarat Fals
12 ) (5 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   .Obiceiul incheierii casatoriilor intre membrii aceluiasi grup de rudenie se numeste:
 • 1. exogamie
 • 2. endogamie
13 ) (8 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   .Categoria de statut asociata cel mai adesea filiatiei este:
 • 1. succesiunea
 • 2. autoritatea
 • 3. legitimitatea
 • 4. moralitatea
14 ) (12 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   .In cercetarea socio-umana biografia sociala este utilizata ca alternativa metodologica, nu doar ca sursa de informare.
 • Adevarat Fals
15 ) (45 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   .In cadrul chestionarelor administrate prin intermediul operatorilor de ancheta, comunicarea dintre operator si subiectul intervievat este numita „mod nenatural de comunicare” datorita faptului ca
   a) in cadrul acestei comunicari feed-back-ul este diminuat;
   b) mesajul este inregistrat in scris;
   c) in comunicare nu se manifesta retroactiunea.
 • 1. a+b+c
 • 2. nici unul
 • 3. b+c

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: