Sociologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Licenta - SOCIOLOGIA FAMILIEI - Sem 2 - 2010-2011 (3764)

1 ) (7 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Conform lui Lewis H. Morgan, rudenia naturala include:
   a) relatiile de alianta sau afinitate
   b) relatiile de înrudire legala (adoptia)
   c) relatiile de înrudire spirituala
   d) relatiile de consanguinitate
 • 1. a+b+c
 • 2. a+d
 • 3. b+d
 • 4. a+b+c+d
2 ) (2 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Le Play recomanda, ca instrument de investigatie asociat metodei monografice,
 • 1. chestionarul
 • 2. ghidul de interviu
 • 3. fisa locuintei
 • 4. bugetul de familie
3 ) (6 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Categoria de statut asociata cel mai adesea filiatiei este:
 • 1. succesiunea
 • 2. autoritatea
 • 3. legitimitatea
 • 4. moralitatea
4 ) (14 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Sociologul care a definit educatia ca fiind actiunea exercitata de generatiile mai vârstnice
   asupra celor mai tinere în vederea crearii în acestea a fiintei sociale este:
 • 1. Robert K. Merton
 • 2. Emile Durkheim
 • 3. Talcott Parsons
 • 4. Auguste Comte
5 ) (4 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   În sistemul de înrudire indo-european si în terminologia asociata acestuia, casatoria nu era o
   acNiune, ci o instituNie în sine.
 • Adevarat Fals
6 ) (9 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Care sunt dimensiunile pe care se manifesta functia economica a familiei:
   a) proprietatea
   b) activitatea educativa asupra copiilor
   c) productia
   d) diviziunea muncii
   e) instruirea profesionala a copiilor
   f) gestionarea unui buget comun
 • 1. a+b+c+d
 • 2. a+b+c+f
 • 3. a+c+d+e+f
 • 4. c+d+e+f
7 ) (29 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   În actul adoptiei, una dintre formele de înrudire sociala/legala cunoscute din cele mai
   vechi timpuri, esential este rolul
 • 1. tatalui
 • 2. mamei
 • 3. fratilor adoptivi
 • 4. parintilor naturali
8 ) (25 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Conform lui Emile Durkheim, în investigarea sociologica a familiei trebuie sa se tina
   seama de faptul ca formele vietii domestice, unele dintre ele foarte vechi si îndepartate
   de obieceiurile noastre,
 • 1. au încetat complet de a mai exista
 • 2. sunt prezente înca în familia contemporana
 • 3. au anumite trasaturi ce au supravietuit, influentând familia contemporana
 • 4. au avut o influenta distructiva asupra familiei
9 ) (11 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Abuzul familial desemneaza:
 • 1. orice forma de violenta exercitata în familie
 • 2. violenta fizica exercitata de barbat asupra femeii si copilului
 • 3. violenta legitimata de autoritatea familiala
 • 4. violenta care nu este sustinuta de autoritatea familiala legitima
10 ) (26 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Pentru Emile Durkheim, familia contemporana reprezinta
 • 1. o culme în devenirea progresiva a formelor familiale
 • 2. o forma cu totul noua de convietuire umana
 • 3. o forma degradata a familiei traditionale
11 ) (18 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Conform corespondenNei între tipul familiei si spaNiul geografic, scoala Le Play asociaza familia
   patriarhala
   A. populatiilor din zona istmurilor
   B. populatiilor sedentare de câmpie
   C. populatiilor nomade de stepa
   D. populatiilor de munte, izolate
 • 1. A
 • 2. A+B
 • 3. B+C
 • 4. D
12 ) (13 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Teoretizarea paideumei, ca realitate culturala independenta, cu viata proprie, a fost
   facuta de:
 • 1. Fustel de Coulanges
 • 2. Leo Frobenius
 • 3. Arnold Van Gennep
 • 4. Homer
13 ) (2 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Conform lui Frédéric Le Play, cea mai necesara si mai legitima forma de putere sociala este
   autoritatea paterna.
 • Adevarat Fals
14 ) (3 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   ViolenNa familiala poate fi, din punct de vedere sociologic, legitimata prin recunoasterea
   formelor autoritaNii tradiNionale.
 • Adevarat Fals
15 ) (23 - MULTI SELECT) (5 ai ales : )
   Printre motivele care permiteau divortul, conform legislatiei franceze de la sfârsitul
   secolului al XVIII-lea se numarau:
   A. bataia sau injuriile
   B. adulterul
   C. parasirea partenerului sau a domiciliului
   D. sterilitatea
   E. dementa
 • 1. A+B
 • 2. A+C
 • 3. B+D
 • 4. A+C+D
 • 5. A+C+E
 • 6. C+D+E

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: