Sociologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: Licenta - ISTORIA SOCIOLOGIEI - Sem 2 - 2010-2011 (7637)

1 ) (9 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Sociologia romaneasca a manifestat, de la inceput preferinta pentru:
 • 1. analiza natiunii ca realitate istorica concreta sau
 • 2. studiul structurilor rationalitatii formale sau instrumentale ale societatii moderne
2 ) (13 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Societatile pastorale, afirma A. Giddens, traiau in regiuni cu iarba bogata, in deserturi sau in munti.
 • Adevarat Fals
3 ) (44 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Coordonatele generale ale conceptiei lui Spiru Haret asupra esentei societatii sunt:
   A = societatea omeneasca este un corp social constituit din indivizi reali, vii, concreti
   B = indivizii se reunesc in grupuri sociale, fiind „produsi” ai acestora
   C = membrii individuali ai societatii sunt adevarati „agenti” ai activitatii sociale
   D = societatea reprezinta o realitate ontologica in sine si pentru sine
   E = viata sociala este nu numai statica, ci si dinamica
 • 1. A+B+E
 • 2. A+B+C+E
 • 3. B+C+D+E
4 ) (62 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Tezele de baza ale teoriei sociologice a lui V. Pareto a „reziduurilor” sunt:
   a) „reziduurile” reprezinta forma rationalizata, prin comunicare (verbala) si
   interactiune sociala, a „mobilurilor primare” ale actiunii sociale;
   b)reziduurile constituie baza ontologica a relatiilor sociale;
   c) reziduul implica instinctul ca element al „starii afective” si rationalizare
   verbala, dar nu este nici una nici alta;
   d) nefiind nici numai instinct propriu-zis, nici numai rationalizare verbala a
   instinctului, el este „instinctul rationalizat verbal”, care face jonctiunea intre
   psihologic si social-simbolic.
 • 1. a
 • 2. b+c
 • 3. b+c+d
 • 4. c+d
5 ) (82 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   Potrivit concepNiei lui Weber, realizarea obiectivelor generale ale cercetarii
   sociologice – înNelegerea prin interpretare si explicarea cauzala a activitaNii sociale – obliga
   sociologul la:
   a) respectarea exigenNelor generale ale cunoasterii stiinNifice;
   b) sa studieze obiectele sale specifice în acelasi mod în care le studiaza specialistul
   din stiinNele naturii pe ale sale;
   c) sa raspunda exigenNelor si particularitaNilor cunoasterii sociale;
   d) sa Nina seama de faptul ca el investigheaza forme ale comportamentului, care
   nu au o evoluNie constanta, ci depind întotdeauna de circumstanNe.
 • 1. A+C+D
 • 2. A+B+D
 • 3. B+C
 • 4. A+B+C+D
6 ) (1 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Invatamantul universitar sociologic romanesc debuteaza in Romania in anul universitar 1896 -
   1897.
 • Adevarat Fals
7 ) (2 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Introducerea si generalizarea invatamantului sociologic in licee, la noi a avut loc in periada 1918 -
   1944.
 • Adevarat Fals
8 ) (70 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Epistemologia si metodologia sociologiei comprehensiv-explicative se intemeiaza pe
   urmatoarele teze fundamentale:
   a) logica si gnoseologia stiintelor naturii si ale stiintelor spiritului si culturii sunt
   identice; b) stiintele naturii urmaresc sa descopere ceea ce este comun si general, ceea ce se
   repeta in lumea sensibila, infinita, pentru stabilirea de legi;
   c) stiintele culturii urmaresc descoperirea devenirii unice a evenimentelor si
   faptelor sociale, in singularitatea lor;
   d) stiintele istorice si sociale au ca obiectiv nu explicarea cauzala sau prin legi a
   fenomenelor sociale ci sa le faca comprehensibile;
   e) stiintele sociale si istorice difera de cele ale naturii; fiind
   comprehensibile, istorice si poarta asupra culturii.
 • 1. a+d
 • 2. b+c+d+e
 • 3. b+c
 • 4. b+c+d
9 ) (28 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Societatile agrare se caracterizeaza, in conceptia lui A. Giddens, prin faptul ca:
   A) sunt societati stabile
   B) aduna avutii
   C) sunt marcate de inegalitate si diferentieri de putere
 • 1. b+c
 • 2. a+b+c
 • 3. a+c
10 ) (35 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   In viziunea lui E. Durkheim ,,solidaritatea mecanica” este :
   A) solidaritate prin similitudine
   B) solidaritate generata de faptul ca oamenii au aceleasi sentimente, adera la
   aceleasi sisteme de valori si recunosc acelasi sacru
   C) solidaritate specifica societatilor coerente, dezvoltate
 • 1. a+b+c
 • 2. b+c
 • 3. a+b
11 ) (81 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   În sociologia comprehensiv-explicativa, „în act”, problema principala este structura
   activitaNii sociale, care poate fi identificata pe baza unor „determinaNi”. În funcNie de acestia exista
   mai multe tipuri de activitaNi sociale:
   a) activitaNi raNionale de finalitate, realizate potrivit unor scopuri constient stabilite,
   corelate cu mijloace necesare realizarii lor si cu luarea în considerare a consecinNelor,
   subsidiare ale activitaNilor respective (determinant fiind „maniera raNionalitaNii de
   finalitate”);
   b) activitaNi sociale bazate sau motivate de credinNa în valoarea lor intrinseca (determinant
   - „maniera raNionala de valoare”);
   c) activitaNi sociale emoNionale, în special cela realizate din pasiune sau sentimente
   (determinant - „maniera afectiva”);
   d) activitaNi sociale efectuate pe baza supremaNiei tradiNiilor sau a cutumei înveterate
   (determinant - „maniera tradiNionala”);
   e) activitaNi sociale iraNionale.
 • 1. A+C
 • 2. A+B+D
 • 3. B+C+E
 • 4. A+B+C+D
12 ) (25 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Care din urmatorii ganditori sociali romani au fost autorii primelor elaborari de factura
   sociologica in tara noastra:
   A) Ion Codru - Draguseanu
   B) Iordache Golescu
   C) Grigore Sturza
   D) Ionicã Tautul
 • 1. A+B
 • 2. B+D
 • 3. A+C+D
13 ) (51 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   D. Gusti a definit raporturile sociale ca fenomene de interactiune intre:
   A = membrii familiei
   B = familii
   C = grupuri sociale
   D = generatii
 • 1. A+B+C
 • 2. B+C+D
 • 3. A+C+D
14 ) (66 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Tezele de baza ale teoriei sociologice paretiene a elitelor si masei sunt:
   a)societatea este un sistem omogen;
   b)in orice tip de societate se regasesc elite si mase;
   c) elita profesionala este constituita din indivizii cei mai dotati in domeniul lor de
   activitate;
   d) elita politica sau clasa guvernanta cuprinde pe toti cei care, indiferent de
   performantele lor profesionale, detin puterea politica si isi exercita dominatia
   asupra masei;
   e) masa cuprinde pe toti cei „guvernati”, inclusiv pe cei ce fac parte dintr-o
   anumita „elita profesionala”;
   f) structurarea societatii in elite si mase se datoreaza calitatilor personale ale
   membrilor ei.
 • 1. b+c+d+e
 • 2. b+d
 • 3. c
 • 4. a
15 ) (18 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Paralelismul sociologic gustian semnifica ideea ca “nici una din imprejurarile care conditioneaza
   faptele sociale” nu constituie insa, luate in parte, o cauza a vietii, unitatii (sociale) investigate, ci
   numai o conditie a ei.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: