Sociologie Bucuresti an III


Test Autoevaluare: DIAGNOZA SI PROGNOZA SOCIALA - Sem 2 - 2010-2011 (2222)

1 ) (24 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Intre indicatorul concordantei negative si coeficientul lui Kendall exista urmatoarea legatura:
 • a. cresc in acelasi timp
 • b. unul creste in timp ce celalat descreste
 • c. descreste in acelasi timp
2 ) (23 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Indicatorul concordantei positive ajuta la contruirea:
 • a. coeficientului de corelatie a doua variabile aleatoare
 • b. coeficientului de regresie
 • c. coeficientului de corelatie a rangurilor a lui Kendall
3 ) (22 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   O ipoteza a modelului recursiv este ca:
 • a. relatiile dintre variabile sa fie neliniare
 • b. relatiile dintre variabile sa fie liniare
 • c. sa nu existe astfel de relatii
4 ) (19 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Coeficientul de variatie este un indicator:
 • a. al formei distributiei
 • b. de dispersie
 • c. al tendintei de grupare
5 ) (11 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Daca intr-un model de analiza cauzala, rezidul este mai mare decat limita admisa, inseamna ca:
 • a. modelul are prea multe valorile
 • b. modelul nu contine o variabila importanta
6 ) (38 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Indicele lui Gini este un indicator:
 • a. de pozitie
 • b. de imprastiere
 • c. al formei distributiei variabilei aleatoare
7 ) (8 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Speranta de viata a nou-nascutilor in primul an de viata este un indicator:
 • a. demografic general
 • b. al sanatatii populatiei
 • c. al cunoasterii de locuit
8 ) (15 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Un model de analiza de dependenta are mai multe obiective. Prognoza este un obiectiv realist:
 • a. pe termen scurt
 • b. pe termen mediu
 • c. pe termen lung
9 ) (7 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Numarul de paturi de spital la 1.000 de locuitori reprezinta un indicator al nivelului:
 • a. de sanatate
 • b. de educatie
 • c. al fertilitatii
10 ) (1 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Modelul recursiv reprezinta:
   a). un model de analiza cauzala
   b). un model de analiza de dependenta
   c). un model experimental
 • a. a+b
 • b. a+b+c
 • c. b+c
 • d. a+c
11 ) (9 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care dintre urmatorii indicatori sunt indicatori de tip pozitiv care concura la cresterea calitatii vietii:
   a). rata natalitatii
   b). rata mortalitatii
   c). numarul familiilor fara case la 1000 de familii
   d). numarul familiilor fara current electric la 1000 de familii
   e). dotarile cu aparatura de uz casnic la 1000 de familii
 • a. a+b
 • b. a+e
 • c. a+b+c+d
 • d. a+c+d+e
12 ) (12 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Modelele de analiza de dependenta au calitatea de a fi:
   a). explicative
   b). predictive
   c). experimentale
 • a. a+b+c
 • b. a+b
 • c. a+c
 • d. b+c
13 ) (3 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   O ipoteza a unui model recursiv este ca relatia dintre variabile sa fie:
 • a. liniare
 • b. logoritmice
 • c. neliniare
14 ) (34 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Coeficientul de variatie este un indicator:
 • a. de pozitie
 • b. de imprastiere
 • c. al formei distributiei v.a
15 ) (14 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Modelele recursive utilizeaza:
   a). elemente de grafuri
   b) elemente orientate
   c). modele analitice
   d). alte metode
 • a. a+b+c
 • b. b+c
 • c. a+d
 • d. b+c+d

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: