Sociologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: ANALIZA DATELOR 2009-2010 - Sem 2 - 2009-2010 (11992)
Test adaugat de :horia_g18

1 ) (58 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Power Point este:
 • a. un soft statistic
 • b. un soft pentru prelucrarea datelor
 • c. un soft specializat pentru prezentări profesionale a datelor
2 ) (45 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   La ce se referă „cliseul confirmării ipotezei de start”?
 • a. la faptul că ipoteza trebuie din start să se poată demonstra
 • b. confirmarea cu orice pret a ipotezei de start
 • c. rapiditatea cu care trebuie demonstrată ipoteza de start în comparatie cu ipoteza de final
3 ) (9 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce este amplitudinea ?
 • a. parametrul care aratã distanta dintre valoarea minimã si valoarea maximã din cadrul unui sir de date
 • b. parametrul care se aflã în mijlocul seriei de date
 • c. valoarea cea mai frecvent întâlnitã
4 ) (29 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Prin centralizarea datelor se întelege:
   A. mãsurarea datelor
   B. stocarea datelor în baza de date
   C. prezentarea datelor într-un singur document
 • a. a+b
 • b. a+c
 • c. a+b+c
5 ) (62 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Studiul consistentei unei mãsuri luate atât la testare, cât si la retestare se poate calcula cu:
 • a. coeficientul de corelatie
 • b. coeficientul alpha
 • c. nu se poate determina cu ajutorul unui instrument statistic
6 ) (50 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Măsurarea este:
   A. o operatie prin care se atribuie numere discrete sau continue ce urmează a fi evaluate
   B. citirea directă a numerelor afisate pe aparatele cu care se efectuează experimentul
   C. calcularea scorurilor sau a frecventelor rezultate în urma aplicării unui instrument specific
 • a. a+b
 • b. a+c
 • c. b+c
 • d. a+b+c
7 ) (20 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Testul hi-pãtrat ne aratã dacã avem diferente semnificative între:
 • a. medii
 • b. abateri standard
 • c. distributii unor rãspunsuri
8 ) (2 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Efectul testării repetate este dat de aplicarea la intervale destul de scurte a aceluiasi test de mai multe ori pe acelasi lot de subiecti
 • Adevarat Fals
9 ) (12 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Dacã variabilele sunt independente coeficientului de corelatie este egal cu:
 • a. 1
 • b. 0
 • c. 0,5
10 ) (48 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Validitatea răspunsurilor este asigurată dacă aplicăm metoda sociometrică la
 • a. peste 30 de persoane
 • b. mai putin de 30 de persoane
 • c. nu depinde de numărul de persoane
11 ) (16 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Testul t se aplicã:
 • a. Dacã n1 <30 (numãrul de subiecti din prima grupã) si n2 <30 (numãrul de subiecti din a doua grupã)
 • b. Dacã n1 >=30 si n2 >=30
 • c. Dacã n1 >=30 si n2 <30
12 ) (59 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Evenimentul este:
 • a. rezultatul unei experiente
 • b. punctul de plecare in realizarea unui studiu de caz
 • c. obiectul supus metodei observatiei
13 ) (44 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Care din enunturile de mai jos reprezintă caracteristici ale ipotezelor?
   A. verosimilitatea
   B. generalitatea
   C. verificabilitatea
   D. exprimarea de concluzii
 • a. a+b
 • b. a+c
 • c. a+d
 • d. b+c
 • e. c+d
14 ) (23 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   În SPSS declaratiile variabilelor se realizeazã în fereastra denumitã:
 • a. Data View
 • b. Variable View
 • c. Output
15 ) (42 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Analiza Datelor se ocupa cu:
   A. cercetarea faptelor stabilite stiintific
   B. examinarea faptelor stabilite stiintific
   C. investigarea faptelor stabilite stiintific
   D. interpretarea faptelor stabilite stiintific
 • a. a+b+c+d
 • b. a+b
 • c. c+d
 • d. b+c

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: