Sociologie Bucuresti an II


Test Autoevaluare: ANALIZA DATELOR 2009-2010 - Sem 2 - 2009-2010 (11992)
Test adaugat de :horia_g18

1 ) (40 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Constientizarea prin analizare si prelucrare a datelor receptate transformă datele în:
 • a. mesaj
 • b. informatie
2 ) (8 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Media este recomandatã în cazul:
 • a. variabilelor cantitative
 • b. variabilelor calitative
 • c. când avem frecvente
3 ) (5 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Alegerea unui test psihologic se bazează pe denumirea testului
 • Adevarat Fals
4 ) (12 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Cu ajutorul coeficientului alpha se poate mãsura concordanta dintre doi evaluatori diferiti
 • Adevarat Fals
5 ) (47 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Cine a folosit pentru prima oară metoda sociometrică?
 • a. Moreno
 • b. Weber
 • c. Tangiuri
6 ) (55 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Metoda observatiei sociologice se foloseste:
 • a. pe esantioane mici
 • b. pe esantioane mari
 • c. nu depinde de mărimea esantionului
7 ) (43 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Analiza datelor se realizează:
 • a. înainte de a începe cercetarea
 • b. este o etapă a cercetării
 • c. se realizează după finalizarea cercetării
8 ) (5 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce este mediana ?
 • a. parametrul care se aflã în mijlocul seriei de date.
 • b. valoarea obtinutã din media celei mai mari valori si a celei mai mici valori
 • c. un element al histogramelor de tip linie
9 ) (2 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Efectul testării repetate este dat de aplicarea la intervale destul de scurte a aceluiasi test de mai multe ori pe acelasi lot de subiecti
 • Adevarat Fals
10 ) (36 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Pentru a calcula media în Excel folosim functia:
 • a. Median
 • b. Average
 • c. Mode
11 ) (3 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Se numesc date ceea ce :
 • a. transmite emitãtorul
 • b. ceea ce acceptã receptorul
12 ) (9 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce este amplitudinea ?
 • a. parametrul care aratã distanta dintre valoarea minimã si valoarea maximã din cadrul unui sir de date
 • b. parametrul care se aflã în mijlocul seriei de date
 • c. valoarea cea mai frecvent întâlnitã
13 ) (7 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Functia CHITEST, în Excel, calculeazã eroarea ca sã avem diferente semnificative între 2 distributii
 • Adevarat Fals
14 ) (59 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Evenimentul este:
 • a. rezultatul unei experiente
 • b. punctul de plecare in realizarea unui studiu de caz
 • c. obiectul supus metodei observatiei
15 ) (18 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Populatie diferã de esantion prin:
 • a. numãrul de caracteristici
 • b. numãrul de elemente
 • c. nu diferã

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: