Sociologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: TEORII SOCIOLOGICE CONTEMPORANE AN1 SEM 2 SOCIOLOGIE - Sem 2 - 2010-2011 (2031)
Test adaugat de :soryina

1 ) (19 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
  Care a fost scopul suprem al lui Lazarsfeld in construirea unei sociologii neopozitiviste?
 • a. construirea unei teorii doar pe baza comandamentelor metodologice ale sociologiei empirice
 • b. evaluarea totalitatii
 • c. o practica metodologica
2 ) (35 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
  Ce modificari a adus R.Merton functionalismului classic?
 • a. a elaborate un aparat conceptual mai adecvat
 • b. elaborarea de teorii specializate pentru a se evita expunerea la erori grave
 • c. a introdus conceptul de disfunctie ,care afecteaza echilibrul sistemului
3 ) (17 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
  Ce tip de continut da Hans Zetterberg sociologiei neopozitiviste?
 • a. continut umanist
 • b. reducerea termenilor teoretici la termini pozitivi “observabili”
 • c. definirea obiectivelor sociale ca operatii prin care sociologul le evalueaza,de regula statistic-cantitativ
4 ) (16 - MULTI SELECT) (abcd ai ales : )
  Ce norme trebuie sa indeplineasca cunoasterea stiintifica a sociologiei dupa E.Nagel?
 • a. sa organizeze cunostintele pe baza unui act de principii explicativi
 • b. organizarea cunostintelor sa fie completata si sa aiba un carcater iystematic
 • c. sa fie précis determinate si sa poata permite predictibilitatea
 • d. sa poata fi controlata si criticata
5 ) (15 - MULTI SELECT) (abcd ai ales : )
  Ce conditioneaza “stiintificitatea” sociologiei dupa A.Neurath?
 • a. capacitatea ei de predictie
 • b. studiul empiric al faptelor sociale
 • c. metoda “comparativ-istorica”
 • d. necesitatea de a dispune de mai multe teorii spre a formula predictii
6 ) (37 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
   Ce reproseaza A.W.Gouldner vechiului functionalism?
 • a. de a nu fi relevant influenta exercitata de system asupra partilor lui constituente
 • b. de a nu fi analizat procesul retroactiunii
 • c. de a nu fi analizat procesul reciprocitatii
7 ) (22 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Cine este reprezentantul de seama al neo-evolutionismului probabilist?
 • a. G.Lenski
 • b. T.Parsons
 • c. Herbet Spencer
8 ) (12 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
   Caror standarde de validare sunt supuse legile sociologice dupa J.St.Mill?
 • a. validarea logico-empirica
 • b. validarea inductive
 • c. standardele explicative
9 ) (36 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
   Ce reprezinta neofunctionalismul?
 • a. o sociologie a dialecticii raportului dintre intreg sip arte
 • b. o sociologie in care se plaseaza conflictul in dinamica proceselor istorice
 • c. conflictul de roluri
10 ) (34 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
  Asupra caror planuri considera R.Merton ca trebuie sa se concentreze sociologia?
 • a. in elaborarea unor teorii particulare purtand asupra seriilor limitate de date
 • b. elaborarea unei scheme teoretice mai largi
 • c. elaboararea unor teorii de rang mediu
11 ) (18 - MULTI SELECT) (abcd ai ales : )
   Care sunt obiectivele principale ale sociologiei neopozitiviste dupa P.Lazarsfeld?
 • a. coerenta si precizia
 • b. clarificarea termenilor
 • c. explicarea tehnicilor de cercetare
 • d. analiza variabilelor
12 ) (13 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
   Cine a intemeiat Cercul de la Viena si deci a initita neopozitivismul?
 • a. R.Cranap
 • b. Morris Sclick
 • c. A.Neurath
13 ) (21 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
   Cum explica T.Parsons imposibilitatea schimbarii structurilor standard de catre “schimbarile evolutionare”?
 • a. exista “universale evolutionare”,precum codul lingvistic,sistemele de rudenie,normele morale etc.,care au valabilitatea absoluta
 • b. omniprezenta unui trend al rationalitatii care directioneaza toate transformarile intr-un sens evolutionar si nu revolutionar
 • c. gradele de diferentiere si integrare sunt permanent controlate de trendul rationalitatii,care conduce societatea la forme mereu mai perfectioniste sin u la schimbarea societatii
14 ) (9 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
  Care sunt fazele dezvoltarii spiritului uman indicate de catre A.Comte?
 • a. faza teologica
 • b. . faza metafizica
 • c. . faza stiintifica
15 ) (25 - MULTI SELECT) (ab ai ales : )
   Al carei clase sociale se considera C.W.Mills a fi reprezentativul ei?
 • a. noua clasa medie
 • b. In serviciul omului de rand
 • c. Se considera neutru

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: