Sociologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: psihologia educatiei sem 1 - Sem 1 - 2010-2011 (892)
Test adaugat de :soryina

1 ) (49 - MULTI SELECT) (abcde ai ales : )
   Psihologia educatiei studiaza:
 • a. legile activitatilor psihice si psihosoaciale ale celor supusi influentelor educationale
 • b. conditiile de existenta scolara a elevului si toate procesele sale de invatare
 • c. bazele psihologice ale instruirii si educarii
 • d. fundamentarea psihologica a metodelor de actiune si interventie asupra dezvoltarii psihice a copilului
 • e. relatiile dintre educator si educat
2 ) (2 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Educatia reprezinta actiunea adultilor (parinti, educatori, mentori, formatori, profesori etc.) menita sa imbunatateasca in mod constient capacitatile, cunostintele, atitudinile, orientarile valorice, morale, dorinta de a invata, de a munci, cu alte cuvinte este vorba despre procesul de maturizare a individului in scopul participarii sale competente la viata sociala.
 • Adevarat Fals
3 ) (6 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Din pacate, psihologia educatiei nu elucideaza bazele psihologice ale instructiei si educatiei ca activitati care pornesc de la profesor spre elev, aceasta studiind doar mecanismele si legile invatarii ca activitate prin care elevul preia si isi insuseste notiunile si cunostintele transmise de profesor.
 • Adevarat Fals
4 ) (10 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Observatia, ca metoda de cercetare specifica psihologiei educatiei, consta in urmarirea intentionata si inregistrarea exacta, sistematica a diferitelor manifestari comportamentale ale individului (sau grupului) ca si a contextului situational al comportamentului.
 • Adevarat Fals
5 ) (23 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Un reprezentant de seama al pedagogiei sociale- Wilhelm August Lay- a adaugat teoriei bazata pe cunoasterea copilului pe cale experimentala un nou element, respectiv analiza fenomenelor biologice.
 • Adevarat Fals
6 ) (61 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   In timpul acumularii experientei au loc doua procese: actiunea, care duce la o modificare a mediului si ……………………– dobandita in procesul actunii si care duce la modificarea comportamentului.
 • a. priceperea
 • b. talentul
 • c. daruirea
 • d. cunoasterea
7 ) (51 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
   Printre metodele cele mai frecvent utilizate de psihologia educatiei enumeram:
 • a. observatia
 • b. analiza produselor activitatii
 • c. ancheta
8 ) (24 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Varsta cronologica (sau intelectuala, mintala, V.I.) = varsta ce exprima dezvoltarea intelectuala a unui copil, masurata cu ajutorul probelor psihometrice (a testelor de inteligenta).
 • Adevarat Fals
9 ) (53 - MULTI SELECT) (bc ai ales : )
   In conceptia lui J.Fr.Herbart, pedagogia depindea de:
 • a. sociologia educatiei
 • b. filosofia practica
 • c. psihologie
10 ) (68 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Cele mai multe teorii ale personalitatii considera ca individul parcurge de-a lungul existentei sale …………………………….., care urmeaza unul dupa altul.
 • a. praguri senzoriale
 • b. acumulari cantitative si calitative
 • c. stadii de dezvoltare
11 ) (39 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Nici una dintre teoriile de dezvoltare cognitiva nu a avut un impact la fel de mare ca teoria de dezvoltare cognitiva a psihologului elvetian Jean Piaget.
 • Adevarat Fals
12 ) (15 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Fiind probe relativ scurte si standardizate, testele nu dau posibilitatea investigarii rapide a insusirilor psihice apartinand copiilor.
 • Adevarat Fals
13 ) (44 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Clasa de elevi constituie o grupare umana de munca cu specific de invatare, care presupune participarea la o sarcina sau activitate comuna, pe fundalul unui tel comun ce duce la consituirea unor raporturi functionale, de comunicare intre copii, definind o ierarhie de status-uri de care se leaga apoi aprecieri diferentiate in grup.
 • Adevarat Fals
14 ) (48 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Cand ne referim la educatie, vorbim de procesul de …………….. a individului in scopul participarii sale competente la viata sociala.
 • a. maturizare
 • b. invatare
 • c. integrare
 • d. a
15 ) (31 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Potrivit Mariei Montessori, dezvoltarea fizica si psihica a copilului este dependenta de gradul de satisfacere a instinctelor sale.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: